WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

та високу платоспроможність. [32, с.45-47]. Кредит без забезпечення, так званий бланковий кредит, посідає незначне місце в структурі,, короткострокових кредитних вкладень. Так, його частка в сумі кредитів, що були надані комерційними банками для здійснення розрахунків протягом 2004 року, становила близько 14%. У практичній діяльності українських банків найбільш поширеним видом забезпечення є застава майна. [37, с. 38]. Крім того, на сьогоднішній день є проблема практичної реалізації принципу забезпеченості, зумовлена недосконалістю правової бази. Зокрема, немає єдиного реєстру заставленого майна та відпрацьованого механізму його реалізації в разі визнання клієнта неспроможним погасити позику. Принцип строковості означає, що позичка має бути повернена позичальником банкові у визначений в кредитному договорі строк. Кредит обов'язково має бути повернутий у певний заздалегідь обумовлений час. У разі порушення принципу строковості банк пред'являє до позичальника фінансові вимоги. Строк кредиту - це період користування позичкою. Він розраховується з моменту одержання позики (зарахування на рахунок позичальника або сплати платіжних документів з позичкового рахунка позичальника) до її кінцевого погашення. Аналіз практичної діяльності комерційних банків у галузі надання кредитів свідчить, що реалізація цього принципу пов'язана з проблемами загального стану економіки держави, що зумовлює порушення термінів повернення позичок і зростання безнадійної кредитної заборгованості. Підтвердженням цього є збільшення простроченої заборгованості суб'єктів господарювання за позичками комерційних банків протягом 2004 року в 1,2 рази. [37, с. 38]. Принцип платності означає, що кредит має бути повернений позичальником банкові з відповідною оплатою за його користування. Кредит у формі відсотків. Відсоток - це плата позичальника у кредитних відносинах. Банк вимагає від позичальника не тільки повернення одержаної позики, а й сплати відсотка за її використання. Реалізація цього принципу здійснюється через механізм позичкового процента, ставка якого визначається1 співвідношенням суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, та суми наданого кредиту, і за своєю економічною сутністю являє собою ціну кредитних ресурсів. Платність кредиту здійснює стимулюючий вплив на комерційний розрахунок підприємств, змушуючи їх збільшувати власні кошти й ефективно використовувати позичені Формування ціни на кредит принципово відрізняється від традиційного механізму ціноутворення, в основі якого виступають суспільне необхідні витрати праці на виробництво продукту. При встановлені процента за кредит комерційні банки враховують цілий ряд факторів. Ці фактори умовно можна поділити на дві групи: зовнішні, що не залежать від комерційного банку, і фактори, безпосередньо пов'язані з його діяльністю та діяльністю позичальника, (див. табл. 1.1) Як видно з переліку, на розмір позичкового процента впливає досить багато факторів, передусім кон'юнктурного характеру, що потребує зваженого підходу до управління кредитними ресурсами. Принцип цільової спрямованості кредиту передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, обумовлені кредитним договором. Позичальник не може витрачати кредит на інші цілі. Цільовий характер кредитування означає спрямованість позички на певний господарський об'єкт. Банк обов'язково повинен розрізняти об'єкти кредитування, насамперед ті з них, які пов'язані або з капітальними вкладеннями, або з основною виробничою діяльністю. Таблиця 1.1 Фактори встановлення процента за кредит Фактори Зовнішні Пов'язані з діяльністю комерційного банку і позичальника 1. Циклічність розвитку ринкової економіки 1. Середня ставка, що сплачується банком клієнтам за депозитними 2. Темпи інфляційного процесу 2. Структура кредитних ресурсів v банку 3. Ефективність державного кредитного регулювання 3. Вид кредиту, що надається банком 4. Середня процентна ставка за міжбанківським кредитом 4. Строковість кредиту 5. Ситуація на міжнародному кредитному THTHTTV 5. Сутність ризику банку 6. Динаміка грошових накопичень фізичних і юридичних осіб 6. Зміст проекту, що фінансується 7. Динаміка виробництва й обігу 7. Кількість партнерів, які беруть участь у здійсненні ПТЮЄКТУ. що Фінансується 8. Сезонність виробництва 8. Платоспроможність, надійність і високий імідж позичальника 9. Динаміка внутрішнього держ. обігу Порушення принципу цільового використання кредиту з боку позичальника може послужити підставою для дострокового повернення кредиту або введення штрафного позичкового процента. Принцип цілеспрямованості в умовах ринкової економіки дещо змінив свій зміст - комерційні банки надають позички на нових умовах у нетрадиційній формі. Тепер поступово складається система багатоваріантного кредитування, коли позичальники і банки застосовують ту форму, яка на їхню думку є найбільш доцільною. Дослідження кредитної діяльності комерційних банків України показує, що поряд із кредитуванням за сукупним об'єктом використовують разові кредити. Із загального обсягу кредитів, що надані банками в сферу матеріального виробництва станом на 01. 12.2000 p., 76,6 % припадає на матеріальні запаси й виробничі витрати; 11,9 % - на накопичення товарно-матеріальних цінностей і запасів у торгівлі. Кредити, надані для здійснення розрахунків, становлять 33,8 % від загальної суми кредитів, строк погашення яких не настав. У цілому тепер налічується близько тридцяти напрямків використання позичок комерційних банків суб'єктами господарювання. [37, с.37]. Щодо правил кредитування, то їх чітке формулювання має вирішальне значення в кредитному менеджменті. Ці правила в основному і головному визначають стандартні вимоги та орієнтири для кредитних працівників банку. Йдеться про чітке структурування, систематизацію, програмування способів і прийомів проведення кредитних операцій. Отже, у принципах кредитування відображаються стійкі і перевірені практикою банківські орієнтири, закономірні зв'язки та закономірності організації кредитного процесу. Принципи кредитування стимулюютьекономічну зацікавленість суб'єктів кредитних відносин у найкращих результатах своєї діяльності. Принципи кредитування не є раз і назавжди незмінними. Розвиток економіки, зміна характеру економічних відносин спричиняють як появу нових принципів, що відповідають, новим умовам, так і зміну сутності традиційних принципів кредитування. Кредитування комерційними банками індивідуальних позичальників здійснюється з урахуванням всіх цих основних принципів кредитування (терміновості, платності, поверненості, забезпечення та цільового використання).Велика увага при цьому приділяється оцінці платоспроможності фізичних осіб, які бажають отримати кредит, та забезпеченню кредиту. [32,с.48-49]. Одним із найважливіших моментів на шляху до виходу із скрутного становища - визначення оптимальних умов кредитування, на основі яких будуються і розвиваються відносини між банком і позичальником. Це дає змогу організувати економічні відносини суб'єктів кредитування як рівноправних партнерів, що мають спільні економічні інтереси в досягненні максимального ефекту в процесі

 
 

Цікаве

Загрузка...