WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

17.06.92 р. прийняла Постанову "Про застосування векселів у господарському обороті України", згідно з якою вводиться вексельний обіг з використанням простого і переказного векселя, відповідно до Закону про переказний і простий вексель. Це відкрило шлях до вступу України в міжнародний вексельний обіг. Для широкого використання векселів у розрахунках необхідна стабільність економічних відносин, висока довіра їхніх суб'єктів один до одного, високий рівень розвитку вексельного права. В Україні всі ці умови тільки починають формуватися, що стримує розвиток вексельного обігу, призводить до використання векселів для незаконних операцій. При введенні вексельного обігу в державі необхідно враховувати, що відхилення від вимог вексельної дисципліни негативно відіб'ється на стані всієї економіки. У зв'язку з цим важливим чинником є розвиток інформаційної бази Національного банку (створення комп'ютерної бази даних, проведення в каталозі протестів реєстрації усіх без винятку опротестованих векселів). Особливу увагу слід приділити розвитку споживчого кредитування. У розвинутих країнах цей вид кредиту виконує подвійну економічну функцію: збільшує поточний платоспроможний попит населення і прискорює реалізацію товарів і послуг. Питома вага споживчих позичок у кредитних портфелях мізерна (5%). Значна частина наданих населенню позичок припадає на Ощадбанк України. Значна частина українських банків узагалі не здійснює кредитування населення. Дуже мало розвинуті такі види кредитів населення, як іпотечне кредитування, надання позичок на придбання товарів на виплат. На сьогоднішній день в Україні ще не створена система пільгового кредитування житлового будівництва і придбання житла. У 1995 році була прийнята концепція житлової політики держави, у серпні 1996 року створений комітет по реформуванню державної житлової політики, основна мета якого - розробка Державної програми житлового будівництва. Перспективними для України є технології пільгового кредитування житлового будівництва, що ефективно діють у країнах Західної Європи, США і Канади: технології, які ґрунтуються на принципі "заощадження - позика". Основна ідея : мобілізація вільних коштів населення на будівництво і придбання житла в межах спеціалізованих банківських інститутів, основне завдання яких -залучення цільових житлобудівних позикових послуг і технології іпотечного кредитування. Але ці технології можутьуспішно функціонувати за умови фінансової стабільності, рівні інфляції не вище 25-30 % на рік 5 за умови сприяння з боку держави - у формі фінансової допомоги (податкові пільги) і у формі законодавчого регулювання та гарантій з боку держави. Основною перешкодою для впровадження подібних систем пільгового кредитування є відставання реальних доходів громадян від зростання цін на житло. Без обов'язкової індексації вкладів і позичок система нежиттєздатна за високого рівня інфляції. Одним із важливих напрямків розвитку карткового бізнесу є функціонування карток у режимі кредитних, оскільки емітовані українськими банками пластикові картки в основному дебетові - тобто такі, що передбачають внесення клієнтом на свій картковий рахунок певної суми, якою і може розпоряджатися утримувач картки. Кредитна ж картка надає право її користувачу одержати кредит, у межах якого можна здійснювати закупи, оплачувати надані послуги. За надання такого кредиту банк стягує певні відсотки. На ринку фінансових послуг України лізинг заявив про себе нещодавно. Чинним законодавством України банківським установам надане право на здійснення лізингових операцій. Лізинг, будучи альтернативою інвестиційному кредитуванню, забезпечує вищий рівень надійності і дохідності, дає змогу розширити коло клієнтів. Існує два специфічних напрямки використання лізингу банками. Перший - застосування лізингу для реструктуризації проблемних кредитів і прискорення реалізації заставного майна, яким забезпечені "погані борги". Цей напрямок вважається надзвичайно актуальним для українських банків. Інший напрямок, що активно розвивається в банках, - застосування лізингу для фінансування власних потреб у новій техніці та банківському устаткуванні. Маючи дефіцит власних коштів, банки знаходять у застосуванні лізингової схеми ефективний спосіб прискорення свого технічного розвитку. Найвигіднішим лізинг є для новостворених підприємств та підприємств, які не мають високоліквідних активів. До цієї категорії належать насамперед підприємства агропромислового комплексу. Тому лізинг як інструмент фінансування сільського господарства набуває сьогодні особливо важливого значення. [35, с. 478-481]. Висновки ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ Кредит відіграє важливу роль в економіці України, особливо у період становлення в ній ринкової інфраструктури та здійснення структурної перебудови економіки. Він сприяє прискоренню роздержавлення власності, допомагає швидшому перерозподілу грошових коштів, що дає можливість у стислі строки здійснити переорієнтацію виробництва й оздоровити економіку. Зміни ролі кредиту в немалій степені пов'язані з розширенням сфери кредитних відносин з розвитком методів кредитування і управління кредитом. Подальше розширення сфери застосування кредиту, а також вдосконалення управління кредитом будуть супроводжуватися підвищенням його ролі в житті суспільства. Відмітимо деякі направлення, в яких проявляється вплив кредиту: " перерозподіл матеріальних ресурсів в інтересах розвитку виробництва і реалізації продукції за допомогою операцій по наданню позик і залученню коштів юридичних 5 фізичних осіб; " вплив на безперервність процесів відтворення шляхом надання позик; " участь в розширенні виробництва, у тому числі за допомогою видачі позичених коштів на збільшення основних фондів, виконання лізингових операцій, тощо; " економне використання позичальником як власних, так і позичених коштів; " прискорення отримання користувачами товарів, послуг, житла (за рахунок наданих позичених коштів); " регулювання випуску в оборот і вилучення з обороту готівкових коштів на основі застосування кредиту і забезпечення безготівкового грошового оберту платіжними засобами. Отже, розкриваючи основні питання дипломної роботи ми дослідили теоретичні і практичні аспекти організації кредитних відносин комерційних банків з індивідуальними позичальниками в сучасних умовах. Все це дозволило зробити висновки і пропозиції. 1. Комерційні банки кредитують позичальників переважно на короткотерміновий період. Інвестиційна складова в кредитному портфелі комерційних банків складає біля 6%. Комерційним банкам, які здійснюють довгострокове кредитування та інвестиційну діяльність необхідно забезпечити надання: державних гарантій, джерелом яких міг би бути "бюджет розвитку", податкових пільг. 2. Суб'єктами кредитних відносин є переважно юридичні особи, обсяги кредитів фізичним особам, в тому числі підприємцям не перевищує 5% від загальної суми виданих кредитів. Тому особливу увагу слід приділити розвитку споживчого кредитування -іпотечне кредитування, надання позичок на придбання товарів та інше. 3. Динаміка розподілу загальної суми виданих кредитів між державними, акціонерними та приватними підприємствами свідчить про

 
 

Цікаве

Загрузка...