WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

показників, які використовуються для оцінювання кредитоспроможності підприємства; " вибір і економічне обґрунтування критеріїв оцінювання кредитоспроможності та встановлення обмежень зміни їх; д) для одержання комплексної оцінки необхідно визначити поточну та перспективну кредитоспроможність позичальника. Поточна кредитоспроможність позичальника оцінюється шляхом порівняння розрахованих коефіцієнтів і показників з їхніми оптимальними значеннями. Для визначення прогнозної оцінки кредитоспроможності позичальника слід проаналізувати виявлені тенденції зміни оборотності та рентабельності діяльності позичальника. е) ефективність аналізу кредитоспроможності залежить від частоти проведення, компетентності й досвіду банківського працівника; Вважаємо за доцільне включити до Положення про кредитування систему необхідних показників, що дають можливість визначити кредитоспроможність позичальника та рекомендувати її для запровадження в діяльність комерційних банків України. [40, с. 15]. 3.3. Робота банків з проблемними кредитами та шляхи удосконалення кредитних відносин з індивідуальними позичальниками. Після видачі кредиту банк повинен приймати всі заходи для забезпечення його повернення. Нагляд за використанням позики банки здійснюють для впевненості в стійкості фінансового стану і у виконанні клієнтами умов кредитної угоди, а також для пошуку нових можливостей ділового співробітництва. Нагляд за кредитом необхідний для виявлення на ранніх стадіях ознак тимчасових фінансових труднощів з погашенням кредитів. Також такий нагляд необхідний на початкових стадіях процесу кредитування для максимального збільшення ефекту від корегуючих дій банку і зниження його збитків. Нагляд за кредитами особливо важливий на другому та третьому етапах кредитного процесу. Більшість банків періодично переглядають свої взаємовідносини з клієнтами шляхом аналізу фінансового стану боржника: тенденцій його розвитку, його минулі та майбутні можливості по обслуговуванню свого боргу, а також дохідність його операцій і його стан на ринку. Після такого аналізу банк вирішує - підтримувати чи не підтримувати ділові відносини із клієнтом. Ділове співробітництво банку із клієнтом передбачає, що банк повинен мати точну інформацію про плани розвитку клієнта і всі його фінансові потреби. Поява сумнівних, щодо погашення, кредитів є результатом грошової кризи клієнта. Тому завдання банків завчасно розпізнати і проаналізувати перші ознаки грошової кризи клієнта. Чим тісніша взаємодія банку і клієнта, тим більше Інформації про фінансовий стан клієнта він має, без поновлення якої проблемні кредити можуть залишатися незмінними. Практика роботи зарубіжних банків із проблемними кредитами засвідчує, що раннє виявлення проблемних кредитів все частіше натрапляє на людський фактор. Більше того, практика показує, що досить часто проблемні кредити,які завчасно виявлені, дійсно набагато складніші і гірші, ніж передбачували працівники банку. Але ситуація може бути ще гіршою, якщо працівники банку, здаючи про проблеми свого кредитного портфеля, приховують його і, тим самим, призводять до значних збитків. Застережні сигнали, які характеризують проблемність кредитів у боржників, можна класифікувати таким чином: " з історії боржника; " з виробничої діяльності; " з організації кредитування; " не фінансової; " фінансової. До застережних сигналів, пов'язаних із кредитною історією боржника, можна віднести раніше допущені ним прострочки повернення позики, протиріччя в інформації про нього, а також часті зміни керівництва. Проблемність кредитів виникає найчастіше в тих галузях, які в даний час переживають фінансові та виробничі труднощі на ринку. Тому застережними сигналами можуть бути галузеві фактори їх виробничої діяльності. Наявність значної дебіторської заборгованості в клієнта, її ріст та відсутність контролю за нею призводять до грошової кризи останнього. В даній ситуації клієнту необхідно диференціювати, розширити коло постачальників і покупців, а в разі її відсутності - ще більше затруднюється його фінансовий стан. У період кризового стану економіки банки при видачі кредитів не звертають особливої у ваги на наявність чіткої програми погашення позики, на наявність у клієнта резервних джерел їх погашення. Найчастіше кредити направляються в сферу обігу, а не в виробництво, де безпосередньо створюється вартість. Нерідко при видачі кредиту недостатньо обґрунтований термін погашення. Всі вищеописані моменти в організації процесу кредитування створюють додаткові передумови появи перших "сигналів" проблемності кредитів. Нефінансовими "сигналами" можуть бути необґрунтовані затримки в одержанні від клієнта фінансової звітності, особливо тоді, коли кредитним договором передбачено надання інформації протягом певного проміжку часу. Пояснення клієнтів про причини затримки власне є свідченням проблемності кредитів. Небажання клієнтами дати детальні пояснення з приводу тих чи інших статей фінансової звітності може бути оцінено як відмова від співробітництва і довіри у взаємовідносинах банку і клієнта. Небажання клієнта дати інформацію може бути обумовлено метою приховати неприємні факти виробничої чи фінансової діяльності. Прохання клієнта про перегляд умов кредитування, зміни в схемі погашення кредиту або пролонгація кредиту також є не фінансовими застережними сигналами кредитів. Фінансові ознаки проблемності кредитів можуть виявлятися при проведенні аналізу фінансової звітності. В даному випадку, як правило, проблемності кредитів не уникнути. Застережні сигнали фінансового характеру можуть виявлятися через відхилення показників господарсько-фінансової діяльності компанії боржника від планових або очікуваних відхилень в системі обліку і контролю боржника, або через модифікацію наданих йому кредитів. Порушення обороту грошових потоків клієнта примушує останнього до змін умов кредитування, пролонгації позик і т. п. Враховуючи те, що умови кредитів повинні відповідати їх меті, банку необхідно проаналізувати невідповідність у використанні кредитів і провести аналіз її причин. Проблемні кредити виникають переважно внаслідок причин, пов'язаних з боржником. Проте не потрібно відкидати і банківську сторону, яка хоча в деякій мірі, але все ж таки причетна до створення передумов проблемності кредитів. Серед основних факторів впливу на своєчасне і повне погашення кредиту, пов'язане з роботою банків, є некваліфікована робота банківських спеціалістів, а також фінансові зловживання та перевищення своїх службових повноважень спеціалістами кредитних відділів. Чинниками, зумовленими некваліфікованою роботою банківських спеціалістів є: " недостатній аналіз фінансового стану потенційного боржника; " відсутність періодичного аналізу кредитного портфеля з боку керівництва банку, що призводить до концентрації значних ресурсів у одного боржника; " порушення при наданні кредиту основних принципів та умов кредитування, що призводить до збільшення в кредитному портфелі пролонгованих, прострочених та безнадійних позик; " низьким юридичним рівнем оформлення угод (відсутністю пунктів щодо регулювання процентних ставок, санкцій у разі нецільового використання позик та

 
 

Цікаве

Загрузка...