WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

літер таких слів: Р - purpose - ціль; А - amount - розмір кредиту; R - repayment - умови погашення основного боргу та процентів; Т - terms - строк кредиту; S - security - забезпечення. Ці методики оцінки стали досить популярними завдяки вдалому поєднанню в них аналізу особистих та ділових якостей клієнта. У додатку № 8 наведено приклад визначення кредитоспроможності юридичної особи. [25,с. 15-18]. Також, у ринкових країнах існують спеціальні юридичні норми і правила, що регулюють використання індивідуальним позичальником кредитів. Кредитори не мають права здійснювати дискримінацію потенційних позичальників: за расовими, релігійними ознаками, національністю, сімейним станом, статтю (якщо останні задовольняють основні критерії відносно кредитних ризиків). Однак кредит може отримати тільки громадянин даної країни. Зарубіжні банки, вивчаючи репутацію індивідуальних позичальників, використовують метод кредитного скоринга, пристосовуючи його до особливостей банку і характеру банківського законодавства країни. Техніка кредитного скоринга була розроблена американським економістом Д.Дюраном на початку 1940-х років і використовує такі коефіцієнти при нарахуванні балів: 1. вік: 0,1 бала за кожен рік більше 20 років (-максимум 0,30); 2. стать: жінка - 0,40; чоловік - 0; 3. термін проживання: 0,042 за кожен рік проживання в даній місцевості (максимум - 0,42 бала); 4. професія: 0,55 - за професію з низьким ризиком, 0 - за професію з високим ризиком; 0,16 - для інших професій; 5. праця в корпорації: 0,21; 6. стаж: 0,059 - за кожен рік праці в даній корпорації (максимум - 0,59); 7-9. фінансові показники: 0,45-за наявність банківського рахунку;0,35 -за володіння нерухомістю; 0,19-при наявності страхового поліса із страхуванням життя. Межа, що розділяє "добрих" і "поганих "клієнтів - 1,25 бала. Клієнт, котрому нарахували більше 1,25 бала, вважається кредитоспроможним, менше 1,25 бала - навпаки. Модель скоринга дозволяє провести експрес-аналіз у присутності клієнта за його заявкою на кредит.[31, с. 235-237]. Отже, у зарубіжній банківській діяльності при розгляді питання про кредитоспроможність клієнта комплексно аналізують такі не порівнювані категорії, як економічні інтереси банку, гарантії повернення позики, а також людські риси індивідуального позичальника або керівного складу підприємства боржника. На нашу думку, подібні системи аналізу кредитоспроможності корисні перш за все значною економією часу, потрібного кредиторам для аналізу кредитних заявок та бізнес планів, ухвалення рішень про прийняття кредитної заявки тощо. Але механічне перенесення зарубіжного досвіду проведення фінансового аналізу в багатьох випадках, з нашого погляду, малоефективне, тому що не береться до уваги специфіка наших підприємств. [40, с. 13]. В Україні НБУ також розробляє для комерційних банків рекомендації щодо визначення фінансового стану і кредитоспроможності позичальників. Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються вітчизняними комерційними банками самостійно на підставі ґрунтовної і виваженої оцінкифінансової діяльності клієнта. Позичальник має матифінансові передумови для отримання позики і бути спроможним своєчасно повернути наданий йому кредит відповідно до умов кредитного договору. В кожному окремому випадку банк повинен визначити ступінь ризику, який він готовий взяти на себе. НБУ рекомендує комерційним банкам, будувати та аналізувати динамічні ряди за кожним показником кредитоспроможності клієнта. Аналіз рядів динаміки дозволяє комерційному банкові простежити еволюцію фінансово-господарської діяльності позичальника та зробити припущення щодо його майбутнього стану.[32, с. 183-187]. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями: Клас "А" - фінансова діяльність дуже добра (прибуткова та рівень рентабельності вищий ніж середньогалузевий), що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за ним відповідно до умов кредитної угоди; економічні показники в межах установлених значень. Клас "Б" - фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками до класу "А", але ймовірність підтримування її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Клас "В" - фінансова діяльність задовільна (рентабельність нижча ніж середньогалузевий рівень, деякі економічні показники не відповідають мінімально прийнятим значенням) і потребує більш детального контролю. Клас Т" - фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не відповідають встановленим значенням) і спостерігається її нестабільність протягом року; є високий ризик значних збитків; ймовірність повного погашення кредитної заборговагості та відсотків за нею є низькою. Клас "Д" - фінансова діяльність незадовільна, є збитки ; кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), показники не відповідають встановленим значенням, імовірність виконання зобов'язань з боку позичальника банку практично відсутня.[1, с. 28-29]. Позичальники класу "А" і "Б" мають пільги в кредитуванні. Передовсім це пріоритетне становище організації щодо виділення кредитних ресурсів, а також можливість вибору найефективнішої форми кредитування для даного позичальника на основі чинного положення НБУ "Про кредитування" -бланкового кредиту, кредитної лінії чи кредитування з використанням єдиного поточно-кредитного рахунку (контокорента). Використовуються й традиційні форми пільг - зниження процентної ставки за кредит, скорочення звітності, яку подають у банк. Крім цього, для таких підприємств може бути зменшено кількість перевірок цільового використання кредиту. Позичальники класу "В" кредитуються в звичному порядку відповідно до чинного положення. Позичальники класу "Г" і "Д", як правило, не кредитуються або їхнє кредитування обмежено низкою умов. Використовуються такі методи кредитного впливу, як підвищення ставки за кредит, кредитування під гарантію, встановлювати такі умови, як щомісячне подання у банк бухгалтерської звітності та ін. ( з відображенням всіх цих умов у кредитному договорі). Як показує практика, роботі з оцінювання кредитоспроможності позичальника вітчизняними комерційними банками приділяється не достатньо уваги. Незважаючи на те, що в сучасних умовах банки посилили розрахунки з визначенням фінансової стійкості клієнтів, поки що ці операції носять значною мірою формальний характер. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про необхідність урахування таких чинників при оцінюванні кредитоспроможності клієнта: а) аналіз кредитоспроможності має носити характер експрес-аналізу: проводитися часто, швидко й охоплювати максимум інформації; б) доцільне створення незалежних від банків структур, які б займалися експрес-аналізом; в) при аналізі кредитоспроможності банк має розв'язати такі питання: чи здатний позичальник виконувати своє завдання вчасно, чи готовий він його виконати ? г) аналіз кредитоспроможності позичальника - комплексна оцінка, яку систематизувати в декілька етапів: " збір та аналітична обробка вихідної інформації за період, що аналізується; " обґрунтування системи

 
 

Цікаве

Загрузка...