WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

значення для аналізу кредитоспроможності позичальника має також загальна оцінка економічної ефективності його діяльності. Найповніше таку оцінку можуть дати показники, що характеризують рентабельність (прибутковість) роботи підприємства: " рентабельність активів, що визначається як відношення прибутку позичальника до загальної суми його активів і показує, який прибуток одержить підприємство з кожної гривні, вкладеної э майно; " рентабельність продажу - відношення чистого прибутку до обсягу реалізації продукції, робіт, послуг відображає, скільки прибутку одержить підприємство на кожну гривню реалізованої продукції; " рентабельність власних коштів, що розраховується як відношення чистого прибутку до власних джерел коштів підприємства, характеризує ступінь дохідності його власного капіталу (наприклад, акціонерного ). Показники рентабельності відображають глибинний, якісний бік роботи підприємства, тому для оцінювання здатності клієнта вчасно погашати свої платіжні зобов'язання ці показники слід розраховувати у динаміці за низку років. Це зумовлює необхідність для банку з'ясувати загальні тенденції в ефективності роботи позичальника та впливу їх на використання банківських позик. [40, с. 14-15]. При здійсненні оцінки фінансового стану фізичної особи мають бути враховані: " соціальна стабільність клієнта, тобто наявність власної нерухомості, рухомого майна, цінних паперів тощо, постійної роботи; " сімейний стан клієнта; " вік та здоров'я клієнта; " доходи і витрати клієнта; " інтенсивність користування банківськими позичками (гарантіями) у минулому та своєчасність їх погашення і процентів за ними, а також користування іншими банківськими послугами; " зв'язки клієнта у діловому світі тощо. Визначення платоспроможності позичальника - фізичної особи здійснюється кредитним інспектором шляхом визначення коефіцієнту платоспроможності на підставі врахування доходів та витрат позичальника або його сім'ї при визначенні його можливості вчасно та в повному обсязі щомісячно здійснювати платежі за наданим кредитом до повного виконання умов кредитного договору. Доходи позичальника мають бути підтверджені відповідними документами (наприклад, коли позичальник займається власним бізнесом та сплачує ринковий збір, в інших випадках), а також має у власності, крім застави, інше ліквідне майно, яке може бути швидко реалізовано позичальником в разі виникнення у нього непередбачених проблем та тимчасових фінансових труднощів, допускається визначати платоспроможність такого позичальника з урахуванням вартості цього додаткового ліквідного майна. Отже, на підставі наданих позичальником документів, що підтверджують його доходи або доходи сім'ї, анкети позичальника, де зазначена бажана сума та ціль кредиту, письмового розрахунку позичальника щодо повернення кредиту кредитний інспектор: 1. Визначає доходи та витрати позичальника ( або його сім'ї ) і заносить дані у таблицю (див. Додаток №6). Доходи позичальника мають бути підтверджені відповідними документами. Вважається, що при дотриманні нормативних значень платоспроможності позичальника або його сім'ї, що наведені нижче (відповідні значення: 1,3 та 1,5), сума перевищення доходів позичальника (сім'ї) над витратами (включаючи платежі по кредиту) буде достатня для інших витрат, не зазначених в даній таблиці. 2. На підставівизначених доходів та витрат, а також розрахунку місячних платежів, які повинен буде сплачувати позичальник в погашення кредиту та відсотків за ним, в разі, якщо він отримує цей кредит, розраховує платоспроможність позичальника ( або сім'ї) таким чином: Коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп розраховується як відношення сукупного середньомісячного доходу (МД) позичальника до суми середньомісячних витрат (MB) позичальника та місячних платежів по кредиту та відсотках (МІДІ): Кпп = МД / (МПК+МВ), (3.4) де МПК - місячні платежі по кредиту, включаючи відсотки (в розрахунок береться кредит, який передбачає одержати позичальник). Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності Кпп - не менше 1,3. Коефіцієнт платоспроможності сім'ї Кпс обчислюється з відношення сукупного місячного доходу сім'ї до всіх місячних витрат, включаючи витрати по позичці: Кпс =МДС / (МВС +М П К), (3.5) де МДС - місячний дохід сім'ї; МВС -місячні витрати сім'ї. Нормативне значення Кпс повинно бути не менше 1,5. Отже, за умови виконання позичальником всіх інших вимог Положення про споживче кредитування громадян України, кредитний інспектор може зробити такі висновки: " в разі, якщо розрахункове значення платоспроможності не менше ніж нормативне, позичальник може претендувати на отримання кредиту. " в разі, якщо розрахункове значення платоспроможності менше ніж нормативне та позичальник немає або не може довести банку, що має додаткові доходи, які він не може підтвердити, він не може претендувати на отримання кредиту. [3,с.19]. Отже, із вище наведеного матеріалу можна зробити висновки, що головним джерелом інформації про фінансовий стан потенційного позичальника є його звітність: баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про наявність майна, а також розрахунки певних показників, зроблених на підставі цієї звітності. Але це не вичерпує усіх відомостей про клієнта. Є ще інші джерела, до яких належать архіви банку, інформація від інших фінансово-кредитних установ, економічна преса тощо. Тільки на підставі результатів ретельної аналітичної роботи банк робить висновки про здатність клієнта повернути борги, а отже, і можливість укладання з ним кредитної угоди. [5,с.119-123]. Комерційними банками різних країн на сьогодні випробувано багато систем оцінки кредитоспроможності. Ці системи відрізняються одна від одної кількістю показників, що застосовуються як складові частини загального рейтингу позичальника, а також різними методиками складання характеристик та визначення їх пріоритетності. Наприклад, у практиці банків США застосовується "правило шести сі", що передбачає проведення об'ємного якісного аналізу, загальна схема якого наведена у додатку №7. Введення таких стандартизованих форм збору та обробки інформації про клієнтів банку було б доцільно запровадити і у вітчизняній практиці. Також у США для оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника і, відповідно, мінімізації кредитного ризику використовують систему 5 "с", в основі якої покладені слідуючі критерії оцінки ризику: " репутація клієнта - customer character; " платоспроможність - capacity to pay; " капітал - capital; " забезпечення позики - callateral; " економічна кон'кжгура - current business condition.and good will. Останнім часом знайшли своє втілення в практиці європейських, американських, російських та деяких українських банків й інші методи оцінки кредитоспроможності клієнта: системи CAMPARI та PARTS. Назва CAMPARI утворюється з початкових літер слів: С - character - репутація, особисті якості клієнта; А - ability - спроможність повернути позику; М - margin - маржа, дохідність; Р - purpose - цільове призначення позики; К - repayment - мови погашення кредиту; І - insurance -забезпечення, страхування ризику непогашення позики. Назва PARTS утворюється із початкових

 
 

Цікаве

Загрузка...