WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

кредитного процесу. Воно має містити такі розділи: " функціональні ланки, що беруть участь у кредитному процесі, їхні повноваження " Інструкції з організації кредитування; " Методичні вказівки щодо аналізу кредитоспроможності клієнтів; " Методичні вказівки щодо аналізу кредитного портфеля; " Методичні вказівки щодо аналізу кредитних договорів. Стратегія розвитку може бути зорієнтована як на один рік, так і на ряд років. Подібне прогнозування дає змогу відстежити тенденції, що намітилися, або відхилення від задуманих заходів і вчасно вносити відповідні коригування. [ 36, с.31 ]. Проводячи аналіз діяльності АППБ "Аваль" можна зробити такі висновки, що кредитна політика Аваль Банку протягом 2004 року характеризувалась наступними особливостями : " кредитування суб'єктів господарювання, які обслуговуються у Банку і мають постійну потребу у кредитних коштах, здійснювалось, в основному, у формі відкриття кредитних ліній; крім того, найпотужнішим клієнтам відкривались мультивалютні кредитні лінії та лінії з плаваючою відсотковою ставкою; " практично всі кредити видавалися під заставу майна чи гарантію фінансове стійких підприємств з коефіцієнтом забезпечення від 1,5 до 2,5 від суми кредиту; продовжувалось кредитування фізичних осіб в національній валюті, в основному під заставу нерухомого майна; " проводилась зважена процентна політика, із коректуванням рівнів відсоткових ставок відповідно до змін ситуації на ринку кредитних ресурсів. Результатом кредитної діяльності "Аваль" Банку у 2004 році стало відчутне зменшення проблемної заборгованості за кредитами. Всього погашено сумнівних кредитів у національній валюті на суму 949 тис. грн. Кредитний портфель "Аваль" банку в цілому на 01.01.2004 р. склав 24,67 млн. грн. і порівняно із минулорічними даними ( на 01.01.2003р. - 16,54 млн.грн) збільшився у 1.5 рази. (див. Додаток 1) Якісна структура кредитного портфелю на 01.01.2005р. наступна: " строкові кредити - 86,2%; " пролонговані кредити - 6,2%; " прострочені - 5,4%; " сумнівні кредити - 2,2%. (див. Додаток 2) В 2004 р. "Аваль" Банком" укладено разом 856 кредитних угод, в тому числі: в національній валюті -799 та в іноземній - 57. Обсяги кредитування 2004р. становили: в національній валюті -190,54 млн. грн; в іноземній валюті - 4989,5тис. доларів США та 764,17 тис. німецьких марок. Обсяги кредитування 2004р. в - національній валюті порівняно з обсягами 2003 року збільшились у 2,1 раз; в доларах США - 1,06 рази; в німецьких марках склали48,4% від рівня 2003 року. В загальній структурі кредитних вкладень в національній валюті питома вага кредитів, наданих суб'єктам господарювання, зменшилась з 23,5 в 2003р. до 12,6% в 2004р., питома вага міжбанківських кредитів збільшилась відповідно з 76% до 97,1%. Аналогічні показники 2004р. в доларах США -35,3% (суб'єкти господарської діяльності) і 64,7% (міжбанківське кредитування); в німецьких марках - 38,5 (суб'єкти господарської діяльності) і 61,5% (міжбанківське кредитування) Отже, ефективність проведення кредитної політики визначається правильним вибором параметрів кредитних відносин, серед яких найважливішими є: величина позичкового відсотка, умови доступності позики для вітчизняних господарських суб'єктів, рівень кредитного ризику, термін надання позики тощо. Параметри кредитування мають будуватись таким чином, щоб стимулювати кінцеві результати господарської діяльності товаровиробників. 2.2. Діючий порядок видачі та погашення банківського кредиту. Кредитування - основна функція комерційного банку. Банк повинен - вміти ефективно управляти кожною ланкою кредитного процесу. Виділення і розгляд такого цілісного поняття., як "кредитний процес", дозволяє комплексно проаналізувати всі складові та етапи процесу банківського кредитування. Кредитний процес - це рух банківського кредиту як послідовний перебіг його організаційних етапів. У ході кредитного процесу відбувається послідовна зміна етапів механізму банківського кредитування. [32, с. 165 ]. При розробці кредитної політики доцільно якомога детальніше регламентувати усі процедури організації позичкових операцій, що вимагає максимальної деталізації усіх необхідних етапів провадження кредитного процесу для зручності організації роботи банківського персоналу. З таких позицій найбільш оптимальним варіантом видається розробка і офіційне закріплення в основах кредитної політики наступних ключових етапів організації кредитних відносин комерційного банку з індивідуальним позичальником: 1. отримання і розгляд заявки; 2. оцінка кредитоспроможності і фінансового стану потенційного позичальника; 3. оформлення кредитного договору; 4. видача кредиту; 5. погашення кредиту; 6. контроль за виконанням умов кредитного договору. Перший етап - оформлення і розгляд заявки клієнта на видачу йому кредиту - передбачає встановлення вимог до формування відповідного пакету документів і їх попередній аналіз з метою з'ясування основних даних про потенційного позичальника, а також параметри того кредиту, який він бажає одержати в банку. Як правило, стандартний набір документів, що вимагаються комерційними банками від юридичних осібдля розгляду питання про видачу кредиту, включає, зокрема такі як: " обґрунтоване клопотання на одержання кредиту і анкета позичальника; " копії установчих документів - статутів, положень, реєстраційних посвідчень, включаючи і ті документи, що підтверджують повноваження осіб на укладання кредитного договору з банком; " техніко-економічне обґрунтування заходу, що кредитується, строків його окупності з вказанням джерел, за рахунок яких передбачається погасити позику; " копії документів (договорів, контрактів, протоколів намірів), що стосуються угод, які кредитуються; " документи, що підтверджують право власності на майно, яке може бути передане в заставу, а також його вартісна оцінка; " бухгалтерська і статистична звітність про фінансові результати діяльності, а також матеріали аудиторських перевірок; " бізнес-плани для підприємств, що починають свою діяльність; " дані про кредити, отримані в інших банках, і не мають фінансових звітів. Крім того, банки можуть вимагати також іншу документацію, яка містить додаткову інформацію про особливості фінансово-господарської діяльності позичальника. Метою попереднього аналізу пакету зазначених документів є з'ясування основних даних як про самого потенційного позичальника, так і про той проект господарської операції, для реалізації якого необхідним є додаткове залучення грошових ресурсів у формі банківського кредиту. Для цього аналізуються такі дані про підприємство, як форма його власності, вид продукції, що випускається, наявність ринків збуту для неї, забезпеченість сировиною тощо. [22, с. 357-358 ]. Фізична особа для отримання кредиту подає до установи банку наступні документи: " заяву на одержання кредиту; " паспорт; " анкети позичальника та поручителя; " довідку з місця постійної роботи позичальника та поручителя з вказанням отримуваного доходу (середньомісячного заробітку) і відрахувань з нього. " Індивідуальний підприємець подає декларацію про доходи, завірену податковою інспекцією. Пенсіонери подають до банку пенсійне

 
 

Цікаве

Загрузка...