WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками - Дипломна робота

ДИПЛОМНА РОБОТА Кредитні відносини комерційних банків з індивідуальними позичальниками ПЛАН Вступ Розділ І. Теоретичні основи організації кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками. 1.1. Суть, необхідність кредиту і його роль в умовах ринкової економіки. 1.2. Основні принципи і умови кредитування комерційними банками індивідуальних позичальників. 1.3. Особливості кредитних відносин банків із фізичними особами Розділ ІІ. Аналітична оцінка кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками в умовах переходу до ринку. 2.1. Кредитна політика комерційних банків з індивідуальними позичальниками. 2.2. Діючий порядок видачі та погашення банківського кредиту. 2.3. Оцінка кредитної діяльності комерційних банків України Розділ ІІІ. Кредитний ризик та шляхи удосконалення кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками. 3.1. Суть і методи управління кредитним ризиком. 3.2. Методика оцінки кредитоспроможності комерційними банками індивідуальних позичальників. 3.3. Робота банків з проблемними кредитами та шляхи удосконалення кредитних відносин з індивідуальними позичальниками. Висновки і пропозиції Список використаної літератури: ЗМІСТ Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи організації кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками. 6 1.1. Суть, необхідність кредиту і його роль в умовах ринкової економіки. 6 1.2. Основні принципи і умови кредитування комерційними банками індивідуальних позичальників. 16 1.3. Особливості кредитних відносин банків із фізичними особами 26 Розділ ІІ. Аналітична оцінка кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками в умовах переходу до ринку. 30 2.1. Кредитна політика комерційних банків з індивідуальними позичальниками. 30 2.2. Діючий порядок видачі та погашення банківського кредиту. 41 2.3. Оцінка кредитної діяльності комерційних банків України 51 Розділ ІІІ. Кредитний ризик та шляхи удосконалення кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками. 61 3.1. Суть і методи управління кредитним ризиком. 61 3.2. Методика оцінки кредитоспроможності комерційними банками індивідуальних позичальників. 72 3.3. Робота банків з проблемними кредитами та шляхи удосконалення кредитних відносин з індивідуальними позичальниками. 85 Висновки і пропозиції 97 Список використаної літератури: 100 ВСТУП Кредит і кредитні відносини є невід'ємною складовою економічної системи України. Сфера кредитування безпосередньо пов'язана з потребами розвитку національного виробництва. Знаходячись у центрі сучасного грошово-фінансового господарства, обслуговуючи інтереси господарських суб'єктів, кредит опосередковує зв'язки між державою, банком, товаровиробниками і населенням. Нині завдання відновлення виробничого призначення кредиту стає одним із першочергових. Кредитні відносини мають сприяти подоланню економічної кризи в Україні і забезпечувати прогресивний розвиток вітчизняного товарного виробництва. Сьогодні в Україні функціонують підприємства, організації і господарські товариства, засновані на різних формах власності. Це створює різнобій і складнощі в організації кредитних відносин між банками, з одного боку, та підприємствами, організаціями і товариствами - з іншого. В умовах ринкової економіки змінився характер кредитних договорів, коли активну роль стали виконувати обидва їхні суб'єкти на паритетних засадах, що вимагає зміцнення правового поля діяльності кредитора і кредитоодержувача. Питання організації кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками є вельми важливим для країн з перехідною економікою, до яких належить і Україна. Таким чином, є всі підстави вважати запропоноване наукове дослідження актуальним як з теоретичної, так і з практичної точки зору. Виходячи із ступеня наукової проблемності зазначених питань та проблем, а також реальних потреб практики, визначено мету та основ-і завдання дослідження. Головною метою даної роботи є комплексне теоретичне і практичне вивчення актуальних проблем, пов'язаних із здійсненням кредитних відносин банків з індивідуальними позичальниками в період становлення ринкових відносин і розробка на цій основі ряду практичних рекомендацій щодо їх розвитку та вдосконалення регулювання кредитних відносин. Відповідно до поставленої мети визначені конкретні завдання даного дослідження: " розглянути суть, необхідність та роль кредиту в умовах ринкової економіки; " охарактеризувати основні принципи та умови кредитування, а також функції, форми та види кредиту; " проаналізувати діючий порядок видачі та погашення банківського кредиту; " здійснити аналітичну оцінку кредитних відносин комерційних банків України з індивідуальними позичальниками; " дослідити методику оцінки кредитоспроможності банками своїх позичальників. " з'ясувати основні методи регулювання кредитного ризику; " вивчити та розглянути шляхи удосконалення кредитних відносин банків з позичальниками. Предметом дослідження є теоретичні і практичні питання політики у сфері кредитних відносин банку з індивідуальними позичальниками. Об'єктом дослідження виступають комерційні банки України та індивідуальні позичальники. Методологічну основу роботи складають теоретичні дослідження вітчизняних та зарубіжних економістів у сфері кредитних відносин, законодавчі акти, що регулюють порядок функціонування кредитної системи, нормативні документи НБУ та КМУ, що регламентують режим здійснення кредитних операцій на території України, документи статистичних органів, друковані періодичні джерела, а також інші матеріали, що відображають різні аспекти організації кредитних відносин. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у розробці ряду теоретичних положень, що розкривають економічні та організаційні заходи здійснення та удосконалення кредитних відносин в умовах становлення ринкової економіки. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН БАНКІВ З ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ. 1.1. Суть, необхідність кредиту і його роль в умовах ринкової економіки. Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відношення економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу. Для одержання кредиту потрібно, щоб той, хто його надає, довіряв тому, хто хоче ним скористатися. Звідси і термін "кредит", що походить від латинського сгесіо, що означає "вірю". Але однієї довіри недостатньо, оскільки існує великий ризик щодо своєчасності та повного повернення кредиту, необхідні певні гарантії того, хто має відповідні кошти, або страхової компанії. Радикальні економічніперетворення, які відбуваються в країні, спонукають до переосмислення змісту суті кредиту. Адже він є невід'ємним елементом ринкового господарства. Кредити прискорюють процес відтворення на всіх етапах виробництва, розподілу, обліку і споживання. За їх рахунок формуються основні

 
 

Цікаве

Загрузка...