WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська система - Реферат

Банківська система - Реферат

сплатити певну суму грошей чекоотримувачу.
Чекові депозити - вклади до запитання.
Чеки на інкасо - чеки, які знаходяться "на шляху" до банку, тобто чеки в процесі інкасування.
Наведемо структуру типового балансового звіту банку
Активи:
· касова готівка;
· залишки на рахунках у НБУ;
· чеки на інкасо;
· залишки на рахунках у банках-кореспондентах;
· позички, надані будь-яким банком;
· депозитні сертифікати;
· векселі;
· цінні папери;
· облігації;
· банківські приміщення,техніка тощо.
Пасиви:
· депозити:
· до запитання;
· закладів;
· ощадні;
· дрібні термінові вклади;
· значні короткострокові вклади;
· заборгованість за закладними;
· цінні папери, продані на умовах обов'язкового зворотного викупу.
Операційна техніка та облік у банках. Основним об'єктом бухгалтерського обліку у банках виступають власні та залучені грошові кошти, оборот яких виконується в будь-яких банківських операціях.
Банківська операція - це дія, спрямована на виконання банківських функцій.
Бухоблік відображає операції, що виникають у процесі діяльності банків, а операційна робота будується на його основі.
Операції банків та їх облік відображають процеси, що виникають та враховуються в господарстві - на підприємствах, об'єднаннях, організаціях, установах.
Банківський облік - це:
· контроль за виконанням кредитного касового, валютного планів та плану капіталовкладень;
· контроль за станом безготівкових розрахунків, касового виконання держбюджету;
· контроль за зберіганням грошових коштів і матеріальних цінностей;
· контроль за правильним використанням власних засобів та залучених ресурсів;
· контроль за правильністю інших операцій, які виконує банк.
Розглянемо основні поняття, які використовуються в банківському обліку.
Активні розрахунки бухобліку показують розміщення коштів.
Активно-пасивні розрахунки бухобліку поєднують розміщення та джерела коштів.
Бухгалтерська проводка - зазначення номерів розрахунків за дебетом та кредитом, а також суми операцій.
Пасивні розрахунки бухобліку відображають джерела коштів.
Позабалансові рахунки бухобліку - рахунки, на яких враховуються цінності, що не належать до активів банку.
Прості проводки - стосуються двох рахунків.
Розрахунок бухобліку - відображення стану та руху об'єктів бухобліку.
Складні проводки - стосуються трьох і більше рахунків.
У бухобліку банку ведуться два види рахунків.
Синтетичний рахунок - відображає дії, виражені тільки у грошовому вимірі, і дає загальні показники в економічно однорідних групах засобів.
Аналітичний рахунок - доповнює синтетичний, розподіляючи його показники на складові елементи і використовуючи грошові та натуральні виміри.
Основою бухобліку є систематизація об'єктів розрахунку щодо рахунків бухобліку.
Відповідно до рахунків бухобліку балансові рахунки поділяються на:
- рахунки першого порядку - більш загальні дії обліку;
- рахунки другого порядку - деталізують рахунки першого порядку.
У повсякденних балансах рахунки другого порядку не відображаються, а відокремлюються у звітних.
Найважливіша особливість бухобліку в банку - щоденне завершення всіх процесів обліку, зіставлення даних про обороти та залишки на аналітичних і синтетичних рахунках та зіставлення сальдового балансу на рахунках першого порядку і позабанківських рахунках.
Сучасний бухоблік та операції в банку засновані на автоматизації за допомогою ПК.
Комп'ютерний бухоблік операцій пов'язаний із автоматизованим:
· виконанням логічних та контрольних процесів за інкасовими та позичковими операціями;
· нарахуванням відсотків на позичкових, поточних та розрахункових рахунках;
· розподілом прибутків між державою та банком і нарахуванням податків;
· виготовленням авізо за початковими оборотами і комплексною обробкою відповідних оборотів на основі взаємних розрахунків на банківських засадах;
· проведенням статистичних операцій;
· веденням періодичної звітності.
Ці та інші функції виконують операційні працівники (операціоністи).
Бухгалтерський баланс - це найважливіша форма звітності банків і ефективний засіб контролю поточної операційної та облікової праці.
Структура балансів визначається функціями банків.
Номенклатура рахунків балансу побудована на двоступеневій десятковій системі і містить:
- рахунки першого порядку (два знаки, тризначна нумерація);
- рахунки другого порядку (один знак, не більше десяти в кожному рахунку першого порядку, двозначна нумерація); деталізують дані рахунків першого порядку.
Номенклатура рахунків балансу НБУ побудована за розділами, в яких знаходяться рахунки першого і другого порядку за їх економічною однорідністю.
На позабалансових рахунках враховуються цінності, документи та деякі доручення, виконання яких потребує пильного контролю і які згруповані у розділи за однорідністю об'єктів обліку.
Позабалансові рахунки НБУ можуть групуватися в наступні розділи: резервні фонди грошових білетів і розмінних монет; забезпечення; документи з розрахункових операцій; документи й цінності за іноземними операціями; документи довгострокового виконання; борги, записані у збиток, тощо.
Банківські документи. Основою бухобліку в банку є документи, що містять необхідну інформацію про облікові процеси. Банківські документи поділяються на вхідні та вихідні.
Вхідні, у свою чергу, поділяються на документи клієнтів та банківські. Документи клієнтів: платіжні вимоги; платіжне доручення; заява про відмову від акцепту; реєстр чеків; грошові чеки; чеки фінорганів; заяви на внесок готівкою; бюджетні доручення; розклад витрат; форма № 5; заява на акредитив; вільна платіжна вимога; вільне платіжне доручення тощо. Ці документи можуть бути: дебетовими та кредитовими; прибутковими та витратними. Банківські документи: авізо; меморіальний ордер; квитанційні книжки; позабалансові ордери; касові ордери; підсумкові картки; табуляграми тощо.
Вихідні документи поділяються на оборотно-сальдові відомості та оборотно-сальдовий баланс. Оборотно-сальдові відомості: касовий журнал; поштові початкові авізо; телеграфні авізо; відомості відповідних авізо; реєстр видачі початкових авізо тощо. Оборотно-сальдовий баланс: розшифрування приватних рахунків за касою; відомості за бюджетами; відомості нарахування відсотків; приватний

 
 

Цікаве

Загрузка...