WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Банківська система - Реферат

Банківська система - Реферат


Реферат на тему
Банківська система
План
1. Фінанси банків
2. Гносеологічні особливості банківської системи
Література
1. Фінанси банків
Розглянемо деякі базові поняття банківської справи.
Банки - одна з найважливіших структур ринкової економіки. Це економічна інституція, яка акумулює тимчасово вільні кошти (вклади), надає кредити, здійснює грошові розрахунки, випускає в обіг цінні папери тощо.
Банківська діяльність підвищує ефективність суспільного виробництва, сприяє зростанню продуктивності суспільної праці.
Україна поступово переходить до нової економічної системи, що будується на ринкових відносинах. Ринковій економіці потрібна власна банківська система. В Україні її структура представлена двома рівнями: Національним банком України (НБУ) та комерційними банками різних форм власності, спеціалізації й територіального рівня.
Комерційні банки - це основа кредитної системи країни, до якої належать кредитні організації, що здійснюють різні банківські операції для своїх клієнтів на основі комерційного рахунку. Головна мета комерційного банку (КБ) - оперативне отримання їх засновниками і клієнтами широкого спектра банківських послуг (наприклад, отримання кредитів), вирішення засновниками за допомогою власного банку проблем, отримання максимального прибутку для акціонерів, а також для власного розвитку.
Залежно від форми власності КБ поділяються на приватні й державні. Наприклад, державними КБ сьогодні є Ексімбанк і Ощадбанк. Залежно від обсягу операцій КБ бувають універсальними чи спеціалізованими (наприклад, інвестиційні, депозитні тощо), а залежно від територіальної діяльності - міжнародними, національними та регіональними.
Управління фінансами комерційного банку - це складний процес управління формуванням коштів банку (власних і залучених) та їх розміщенням під час здійснення різних активних операцій, а також фінансове посередництво, консультації з фінансових питань тощо.
Загальною метою управління фінансами комерційного банку є отримання прибутку при різних обмеженнях, які вводяться керівними органами.
Фінансовий аналіз у КБ - це:
- визначення показників, які характеризують виконання нормативів діяльності КБ, що їх встановлюють регулюючі органи;
- визначення та аналіз показників ефективності процесу управління капіталом банку (власними коштами);
- здійснення розрахунків, пов'язаних із визначенням цінностей (власних і залучених), що знаходяться у КБ;
- визначення та аналіз показників, які характеризують загальний процес управління активами операцій з урахуванням забезпеченості ліквідності вкладених у банк засобів;
- аналіз факторів, що впливають на фінансовий стан і результати діяльності банку;
- здійснення розрахунків, пов'язаних з визначенням прибутковості різних активних операцій КБ як на етапі їх планування, так і при поточному управлінні.
Введемо декілька понять, що використовуються в роботі банків.
Аваль - вексельне поручительство особи (аваліста), що бере на себе відповідальність за виконання вексельних зобов'язань іншої особи - акцептанта, векселедавця, індосанта.
Авізо - письмове повідомлення клієнта, переважно про зміни у розрахункових операціях, яке містить номер, дату і характер виконаної операції, суму та номер рахунка, дані платника, одержувача тощо.
Ажіо - перевищення ринкових курсів золота, грошових знаків, векселів, цінних паперів їх номінальної (офіційної) вартості.
Акредитив - платіжний документ, на підставі якого одна кредитна установа дає розпорядження іншій сплатити пред'явнику акредитива визначену суму грошей із спеціально заброньованих коштів.
Активи - все, чим володіє компанія і що їй належить (обіговий капітал, основний капітал, нематеріальні активи).
Акцепт - згода на оплату або гарантування оплати грошових і товарних документів та на укладання угоди на запропонованих умовах.
Баланс, балансовий звіт - головний інструмент для вивчення діяльності комерційного банку; визначає розміщення бухгалтерської інформації про стан справ банку, яка демонструє баланс між активами і пасивами та власним капіталом підприємства.
Банки-кореспонденти - банки, пов'язані між собою системою міжбанківських депозитів.
Банківська холдингова компанія - банківська корпорація, яка здійснює контроль за одним чи більше банками, що володіють пакетом їх акцій.
Власний капітал банку - активи мінус пасиви.
Гроші - особливий товар, який виконує роль загального еквівалента товару та є загальним засобом обміну.
Депозитарій - місце для зберігання цінних паперів.
Депозити - цінні папери (акції, облігації тощо), поміщені на зберігання в кредитні установи (банки); грошові суми, вкладені на зберігання у кредитні установи під певний процент.
Дисконт - сума відсоткових грошей.
Дисконтування - в загальному випадку означає визначення суми вкладених коштів на певний час за умови, що в майбутньому ця сума дорівнюватиме заданому значенню.
Інкасо - банківська операція, за якою банк отримує потрібні гроші на підставі розрахункових документів від імені і за рахунок своїх клієнтів.
Іпотечні банки - спеціалізуються на видачі довгострокових позик (іпотечного кредиту) під заставу нерухомості, землі, будівель.
Кліринг - система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери, послуги, що заснована на врахуванні банками взаємних платіжних вимог і зобов'язань.
Котирування - визначення курсу валют.
Маржа - різниця між курсами купівлі і продажу іноземної валюти.
Моніторинг - спостереження за фінансовою та виробничою діяльністю компанії.
Платоспроможний банк - банк, активи якого перевищують пасиви.
Прості відсотки - визначається сума відсотків упродовж усього терміну, виходячи з початкової суми незалежно від кількості періодів нарахування та їх тривалості.
Складні відсотки - при їх обчисленні сума відсотків, нарахованих після першого періоду, додається до суми вкладу; за другий період обчислення відсотки нараховуються з початкової суми плюс відсоток, нарахований після першого періоду, і так далі.
Сертифікат - документ, який засвідчує володіння цінними паперами.
Сертифікат депозитний - свідоцтво про терміновий процентний вклад у КБ.
Чартер - документ на право проведення банківських операцій.
Чек - документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) кредитній установі, яка його обслуговує,

 
 

Цікаве

Загрузка...