WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Цінні папери - Реферат

Цінні папери - Реферат

виходячи з часу їх придбання.
Кошти від реалізації казначейських зобов'язань спрямовуються на покриття поточних видатків державного бюджету.
Виплата доходу за казначейськими зобов'язаннями та їх погашення здійснюється відповідно до умов їх випуску, затверджених: за довгостроковими і середньостроковими зобов'язаннями - Кабінетом Міністрів України, короткостроковими - Міністерством фінансів України.
Ощадні сертифікати. Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після завершення встановленого строку депозиту і відсотків за ним.
Ощадні сертифікати бувають строкові (під певний договірний відсоток на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника.
Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.
Ощадні сертифікати можуть мати такі реквізити: найменування цінного паперу - "ощадний сертифікат"; найменування банку, що випустив сертифікат, та його місцезнаходження; порядковий номер сертифіката, дату випуску, суму депозиту, строк виплати (для строкового сертифіката), найменування або ім'я держателя (для іменного сертифіката); підпис керівника банку чи іншої уповноваженої на це особи; печатку банку.
Доходи за ощадними сертифікатами виплачуються за пред'явленням для оплати в банк, який їх випустив.
У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів за строковим сертифікатом раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується знижений відсоток, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.
Вексель. Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавцясплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Випускаються векселі двох видів: простий, переказний.
Простий вексель містить такі реквізити: найменування - "вексель"; просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму; строк платежу; місце, в якому повинен здійснитись платіж; найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений; дату і місце складання векселя; підпис того, хто видає документ (векселедавця).
Переказний вексель також повинен містити: просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму; найменування того, хто повинен платити (платника).
Документ, у якому відсутній будь-який із вказаних реквізитів, не має сили простого або переказного векселя, за винятком таких випадків:
· вексель, строк платежу за яким не вказано, розглядається як такий, що підлягає оплаті після пред'явлення;
· при відсутності особливого зазначення місце, позначене поруч з найменуванням платника (місце складання документа - для простого векселя), вважається місцем платежу та одночасно місцем проживання платника (векселедавця - для простого векселя);
· вексель, в якому не вказано місце його складання, визначається підписанням у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.
Порядок випуску та обігу векселів визначається Кабінетом Міністрів України.
Реєстрація та обіг цінних паперів. Емітент має право на випуск облігацій та акцій підприємств з моменту реєстрації цього випуску у відповідному фінансовому органі.
Якщо подані для реєстрації облігації підприємств та акції пропонуються для відкритого продажу, тобто призначені для розміщення між юридичними та фізичними особами, коло яких заздалегідь визначити неможливо, то емітент зобов'язаний подати фінансовому органу для реєстрації також інформацію про випуск цих цінних паперів.
Порядок реєстрації випуску облігацій та акцій підприємств, а також інформації про їх випуск визначається Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - Міністерством фінансів України.
Реєстрація випуску цінних паперів повинна проводитися не пізніше ніж за 30 днів з моменту подачі заяви з додаванням необхідних документів.
Фінансовий орган, який реєструє випуск цінних паперів або інформацію про це, зобов'язаний перевіряти відповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства України.
Відмова від реєстрації може мати місце лише у разі порушення встановленого порядку або невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.
У разі, якщо реєстрацію цінних паперів у встановлений строк не проведено або в ній відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.
Реєстрація випуску цінних паперів, що провадиться фінансовими органами, або інформації про це не може розглядатися як гарантія вартості цих цінних паперів.
Загальний реєстр випуску цінних паперів ведеться Міністерством фінансів України.
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.
11. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу та повної моделі банку // Вісник НБУ. - 1999. - № 9. - С. 61-64.

 
 

Цікаве

Загрузка...