WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Цінні папери - Реферат

Цінні папери - Реферат

що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість у передбачений у ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації всіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах.
Випускаються облігації таких видів: внутрішніх республіканських і місцевих позик; підприємств.
Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх передбачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні. Умови випуску і розповсюдження облігацій такого виду визначаються Законом "Про цінні папери", іншими законодавчими актами України і статутом емітента.
Облігації можуть бути іменними і на пред'явника, відсотковими та безвідсотковими(цільовими), такі, що вільно обертаються, або з обмеженим колом обігу. Облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик випускаються на пред'явника. Обов'язковим реквізитом цільових облігацій є зазначення товару (послуг), під які вони випускаються.
Облігації підприємств можуть мати такі реквізити: найменування цінного паперу - "облігація"; фірмове найменування і місцезнаходження емітента; фірмове найменування або ім'я покупця (для іменної облігації); номінальну вартість облігації; строки погашення; розмір і строки виплати відсотків (для відсоткових облігацій); місце і дату випуску, а також серію і номер облігації; підпис керівника або іншої уповноваженої на це особи, печатку емітента.
Крім основної частини, до облігації може додаватися купонний лист на виплату відсотків. Купон на виплату відсотків може містити такі основні дані: порядкові номери купона та облігації, за якою виплачуються відсотки; найменування емітента і рік виплати відсотків.
Облігації, запропоновані для відкритого продажу з наступним вільним обігом (крім безвідсоткових), повинні містити купонний лист.
Рішення про випуск облігацій внутрішніх республіканських і місцевих позик приймається Кабінетом Міністрів України і місцевими радами народних депутатів. У ньому повинні визначатися емітент, умови випуску і порядок розміщення облігацій.
Рішення про випуск облігацій підприємств приймається емітентом і оформляється протоколом. Протокол рішення про випуск облігацій підприємств повинен містити: фірмове найменування емітента облігацій та його місцезнаходження; відомості про статутний фонд, господарську діяльність і службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених цінних паперів; мету випуску і вид облігацій (іменні чи на пред'явника); загальну суму емісії; кількість і номінальну вартість облігації; кількість учасників голосування; порядок випуску облігацій та виплату доходів за ними; строки повернення коштів при відмові від випуску облігацій; строки продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг за цільовими облігаціями; порядок повідомлення про випуск, розміщення та порядок оплати облігацій. Протокол може містити й інші відомості про випуск облігацій.
Акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму не більше 25 % від розміру статутного фонду і лише після повної оплати всіх випущених акцій.
Випуск облігацій підприємств для формування і поповнення статутного фонду емітентів, а також для покриття збитків, пов'язаних з їх господарською діяльністю, не допускається.
Облігації усіх видів придбаваються громадянами лише за рахунок особистих коштів. Підприємства купують облігації усіх видів за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та відсотків за банківський кредит.
Облігації усіх видів оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених умовами випуску, - в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, якою проведено оплату облігації, її вартість виражається у гривнях.
Дохід за облігаціями всіх видів виплачується відповідно до умов їх випуску. Дохід за облігаціями цільових позик (безвідсотковими облігаціями) не виплачується. Їх власнику надається право на придбання відповідних товарів чи послуг, під які випущено позики.
Якщо ціна товару до моменту його отримання перевищуватиме вартість облігації, то власник одержує товар за ціною, вказаною в облігації, а при отриманні більш дешевого товару - різницю між вартістю облігації та ціни товару.
Доходи за облігаціями підприємств виплачуються за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.
У разі невиконання чи несвоєчасного виконання емітентом зобов'язань щодо виплати доходів за відсотковими облігаціями, надання права придбання відповідних товарів чи послуг за безвідсотковими (цільовими) облігаціями або погашення зазначеної в облігації суми у визначений строк стягнення відповідних сум провадиться примусово судом або арбітражним судом.
Порядок викупу облігацій усіх видів, крім цільових, визначається при їх випуску.
Кошти, отримані від реалізації облігацій внутрішніх республіканських і місцевих позик, спрямовуються відповідно до республіканського і місцевих бюджетів, позабюджетних фондів місцевих рад народних депутатів.
Кошти від розміщення облігацій підприємств спрямовуються на цілі, визначені при їх випуску.
Казначейські зобов'язання України (надалі - казначейські зобов'язання) - вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються винятково на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу.
Можуть випускатися наступні види казначейських зобов'язань: довгострокові - від 5 до 10 років; середньострокові - від 1 до 5 років; короткострокові - до 1 року.
Рішення про випуск довгострокових і середньострокових казначейських зобов'язань приймається Кабінетом Міністрів України, а короткострокових - Міністерством фінансів України. У рішенні про випуск казначейських зобов'язань визначаються умови їх випуску.
Порядок визначення продажної вартості казначейських зобов'язань встановлюється Міністерством фінансів

 
 

Цікаве

Загрузка...