WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основні операції та документи банківської справи - Реферат

Основні операції та документи банківської справи - Реферат

банку-емітента. У цьому випадку авізуючий банк не надає ніякого зобов'язання щодо сплати, він тільки діє від імені банку-емітента. Існують деякі труднощі при використанні такого акредитива: вказівку може надавати тільки один банк; акредитив сплачується з боку банку-емітента, тобто з-за кордону; можлива транзитна затримка у пересиланні документів через кордон, якщо банк-емітент буде наполягати на власній перевірці документів; у деяких регіонах світу банки-емітенти здійснюють сплату тільки в місцевій валюті і експортер може постраждати від затримок при конвертації місцевої валюти при валютних обмеженнях або ризику країни.
При безвідзивному, підтвердженому акредитиві (іrrevocable confіrmed credіt) авізуючий банк підключається до зобов'язання сплатити, незалежно від і в доповнення до зобов'язання банку-емітенета. Підтверджуючий банк гарантує виконати свій обов'язок незалежно від того, спроможний чи ні банк-емітент відшкодувати суму.
Акредитив, який надає експортеру найбільшу гарантію - це той, який емітований іноземними та підтверджений вітчизняними банками безвідзивно.
Окрім вищезазначених, існують спеціальні види акредитивів: резервний, переказний, револьверний, компенсаційний.
Резервний (або підтримуючий акредитив) у більш широкому значенні - це заява про гарантію. Він використовується, головним чином, у США, бо, за правилами цієї країни, американським банкам не дозволяється надавати гарантії. Вищезазначені акредитиви можуть використовуватись, наприклад, для гарантування наступних типів сплат і дій:
· погашення позики;
· виконання субконтрактів;
· страхування сплати постачання товарів третім сторонам.
Револьверний акредитив - це зобов'язання з боку банку-емітента відновити акредитив до первісної суми після того, як він був використаний. Кількість використань і термін, під час якого вони можуть мати місце, обумовлені в акредитиві. Револьверний акредитив може бути або кумулятивним, або некумулятивним. Перший означає, що невикористані суми можуть додаватися до наступного внеску. У випадку некумулятивних акредитивів додавання не використаних вчасно сум не відбувається. Револьверний акредитив використовується у випадках, коли покупець потребує отримання замовлених товарів частинами, які відправляють через вказані інтервали (контракт багаторазової поставки).
Указаний у перекладному акредитиві бенефіціар має можливість дати вказівку своєму банку перевести акредитив повністю або частково іншому бенефіціару.
Компенсаційний акредитив - це новий акредитив, відкритий на основі вже існуючого неперекладного (базового) на користь іншого бенефіціара. Визначення такого акредитива відсутнє в Універсальних правилах, і технічно він розкладається на два простих окремих акредитиви:
· перший акредитив (fіrst of prіme credіt), який виставляється від імені закордонного покупця на посередника у банку покупця, тобто бенефіціаром виступає посередник;
· другий акредитив (second credіt), який виставляється від імені посередника в його банку, при цьому бенефіціаром виступає постачальник.
Інкасо. Запропонована банками послуга "інкасо" (collectіon) - це засіб, за допомогою якого експортер в одній країні може отримати плату від боржника в іншій.
Існує наступна класифікація інкасових виплат:
І. При використанні outward collectіon - зовнішнього інкасо - банк зобов'язується здійснити оплату за чеком, тратою, банківським чеком або простим векселем від особи, що знаходиться за кордоном, наприклад, у закордонного імпортера від імені експортера.
ІІ. При використанні іnward collectіon - внутрішнього інкасо - банк допомагає закордонному банку в отриманні плати за чеком, тратою, банківським чеком або за простим векселем від резидента, тобто допомагає закордонному банку в отриманні плати від імпортера за дорученням закордонного постачальника.
Стандартні міжнародні правила, що визначають роль та обов'язки банків при проведенні плати інкасо, були розроблені і затверджені Міжнародною торговельною палатою. Вони опубліковані як "Універсальні правила за інкасо" ("Unіform Rules for Collectіons") і вступили в дію з січня 1979 р. Інкасо означає розпорядження банку відповідно до отриманих інструкцій, документів (під документами розуміються фінансові та/або комерційні документи) з метою:
· отримання акцепту та/або, якщо передбачено, плати;
· надання комерційних документів проти акцепту та/або, якщо передбачено, проти сплати;
· надання документів у поєднанні з іншими умовами.
Сторони, що беруть участь в операції інкасо.
Віродавець (ініціатор) - Prіncіpіal. Це клієнт, який доручає банку здійснити операцію інкасо. Ним може бути або експортер, який ініціює проведення інкасо в своєму банку, або іноземний постачальник товарів, який отримує в нашій країні; постачальник при цьому доручає провести інкасо банку в своїй країні.
Банк-ремітент (пересилаючий банк) - Remіtіng bank. Це банк, якому ініціатор доручає провести операцію інкасо.
Інкасуючий банк - Collectіng bank. Це будь-який інший банк, який відрізняється від пересилаючого тим, що бере участь у процесі виконання наказу про інкасацію, тобто банк, якому remіttіng banc пересилає доручення про інкасацію.
Представницький банк - Presentіng bank. Надає документи платнику, під яким розуміється суб'єкт, якому надаються документи разом з дорученням про інкасацію.
У випадку зовнішнього інкасо банк діє як пересилаючий і тому змушений звертатися з дорученням про інкасацію платежу з-за кордону від імені покупця до іншого закордонного банку, який у цьому випадку є інкасуючим.
Використання внутрішнього інкасо передбачає дії банку як інкасуючого (представницького), тобто такого, що виконує доручення пересилаючого банку з іншої країни.
При здійсненні банком операції інкасо обробляються два основні типи документів:
· фінансові - це перекладні і прості векселі, чеки, платіжні розписки або інші подібні засоби отримання плати;
· комерційні - це рахунки-фактури, навантажувальні документи, документи на право майна, інші подібні, що не є фінансовими.
Існують два основних типи інкасо: "чисте" та документарне.
"Чисте" інкасо - це інкасація фінансових документів, що не супроводжуються комерційними документами. Іншими словами, при "чистому" інкасо банки обробляють тратти, прості векселі, чеки та інші засоби отримання платежів від закордонного покупця, але не приймають рахунки-фактури, коносаменти, авіанакладні та інші документи.
При документарному інкасо процес інкасування полягає у використанні комерційних документів шляхом надання фінансових і комерційних документів або тільки комерційних документів, що не супроводжуються фінансовими.
При використанні "чистого" інкасо комерційні документи відсилаються експортером безпосередньо покупцю за кордоном. Від банку-ремитента, який, у свою чергу, буде користуватись послугами надаючого (інкасуючого) банку, будуть потрібні послуги для організації і проведення:
· плати за наявності перекладного векселя або за простим векселем чи чеком;
· акцепта умов тратти (потім банк отримує вказівки про отримання плати при настанні терміну погашення векселя).
Єдиною перевагою "чистого" інкасо, який використовує перекладний

 
 

Цікаве

Загрузка...