WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Автоматизація - Реферат

Автоматизація - Реферат

контролювати проходження документів за технологічною схемою;
· Рау Оffіce, призначений для управління потоком документів, що направляються через СЕП НБУ.
Конкретний набір функцій залежить від завдань, що стоять перед банком, відділенням або філією, і може варіюватися в різних реалізаціях системи.
Більшість функцій сконцентрована в інтегрованій банківській системі ТОТАLВаnk. Вона дозволяє виконувати прості і складні проводки, виконувати роботу з картотеками документів, розраховувати та проводити відсотки за позиковими і розрахунковими рахунками, проводити касові операції, формувати всі стандартні звітні документи тощо.
Обробник СЕП НБУ дозволяє автоматизовано приймати і відправляти міжбанківські документи у форматі системи електронних розрахунків НБУ.
Підсистема клієнтських платежів ТОТАLСlіentВаnk дозволяє відправляти в банк платіжні документи з офісу клієнта та отримувати з банку виписки, повідомлення про вхідні платежі, довідкову інформацію.
Є можливість формувати стандартні звіти в будь-який момент поточного операційного дня, а також за будь-який попередній день. Для банків з розвиненою мережею філій та відділень можна передавати в центральне відділення баланси, статистичну звітність, нормативи діяльності банку тощо. У центральному відділенні на основі всіх даних, що передаються, формуються зведені звіти у банку за будь-який період часу.
Клієнт-банк. Система клієнтських платежів (ТОТАLСlіentВаnk) працює за тими ж принципами, що й інтегрована БС (ІБС) ТОТАLВаnk, але в якості клієнтських частин використовуються Java-applets, що завантажуються за допомогою Wеb-сервера. Такий підхід дозволяє скоротити витрати на розгортання і супроводження системи, оскільки на робочих місцях необхідні тільки операційна система та броузер.
Робота клієнта банку з управління своїм рахунком виглядає таким чином. Після звернення броузера до вказаної адреси завантажується Java-аррlеt. Клієнту доступні стан рахунка та документи, що обробляються. Він може вводити документи інтерактивно, після чого вони зберігаються в СУБД у вигляді записів. Посадові особи клієнта можуть підписати їх, навіть якщо в цей час знаходяться в іншому місті, що робить дану систему унікальною порівняно з подібними. Підписані двома підписами записи допускаються до обробки в ІБС. Підписи клієнтів можуть зберігатися як на дискеті, так і на картці з мікропроцесором, яка є більш захищеним носієм інформації.
Для відправки великої кількості документів передбаченаможливість формування списку документів на диску до оn-lіnе сеансу. Користувачі, не підключені до Іnternet, можуть скористатися альтернативними каналами доставки.
Функції системи. Система ТОТАLВаnk позбавляє можливості користувачів на робочих місцях отримувати таку інформацію, що стосується окремих файлів і функцій. Екранні форми містять лише фінансову інформацію, тобто документи і рахунки. У системі можуть формуватися складні, логічно пов'язані проводки (наприклад, одночасна проводка документів клієнта і комісії з операції). ТОТАLВаnk відслідковує стан документів та автоматично контролює їх проходження технологічним ланцюжком банку.
Дозволені операції визначаються автоматично, для чого використовується інформація про рахунок. Далі оператор працює з документом, при цьому йому надається вичерпна інформація як у валюті платежу, так і в покритті національною валютою. При виконанні проводки автоматично створюються всі необхідні платіжні документи.
Система ТОТАLВаnk формує звіти в будь-який момент роботи в поточному операційному дні. Передбачена можливість отримання звітів за будь-який попередній день. Якщо необхідно, нові звіти легко додаються і змінюються.
Безпека даних у клієнта і в банку організована багаторівневим захистом, заснованим не тільки на технічних рішеннях, але й організаційно, шляхом регламентації дій персоналу. Система побудована таким чином, що відкрита інформація не виходить з того робочого місця, де вона вводиться або обробляється. Захист конфіденційної інформації на місцях забезпечують самі користувачі, будучи при цьому зацікавленими особами.
При роботі з Іnternet система використовує визнані засоби захисту інформації, такі як SSL (Securіty Socket Layer), що дозволяють ідентифікувати клієнта, який звертається до ІБС, і навпаки, а також механізм підпису RSА. На WWW-сервері використовується один із стандартних fіrewall (засіб захисту), який з достатньою жорсткістю забороняє несанкціоновані доступи до Іntranet.
Потрібно враховувати, що обмін у мережах виконується пакетами, які можуть нести пов'язану інформацію, яка проходить різними маршрутами. Тому для отримання комерційної інформації потрібно зібрати всі пакети, розшифрувати їх і скласти логічно зв'язний запис. Таким чином, можливість фальсифікації в режимі реального часу малоймовірна, а можливість знищення пакетів на одному з вузлів вирішується стандартними засобами Іnternet, що гарантують доставку.
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...