WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операційний день банку - Реферат

Операційний день банку - Реферат

"Центр" (філія) - обробка документів, які прийшли з відділень, внесення змін у рахунки, ведення (супровід) балансу (балансів);
3) "Позиціонування" - прийняття рішень про переміщення сум за межі банку (філії), ведення лімітів за кореспондентськими рахунками;
4) "Фільтр" - узгодження форматів різних систем електронних платежів;
5) "Гіперцентр" (центральний офіс банку) - супровід єдиної спільної (загальної) бази рахунків, ведення консолідованого балансу банку, можливо, у розрізі філій і/або відділень.
Кожний із блоків (вузлів) може функціонувати на одному комп'ютері або локальній мережі; вузол має унікальний номер у межах ОДБ. Різні компоненти системи можуть бути розташовані на значній відстані один від одного. Зв'язок між різними вузлами здійснює окремий рівень ОДБ - електронна пошта. Залежно від cпособів з'єднань окремих вузлів ОДБ в єдиний комплекс формуються бази для різних внутрішньобанківських платіжних систем.
Розглянемо один із найпростіших варіантів організації ВПС, коли ОДБ включає єдиним блоком "Центр", "Позиціонування" і "Гіперцентр", які функціонують у центральному офісі банку.
При такій організації в усіх відділеннях і філіях розміщуються блоки "Відділення" і програми, які забезпечують рівень електронної пошти. Це знижує витрати на експлуатацію такої ОДБ, бо висококваліфікованих програмістів і більш потужну техніку можна зосередити в одному місці.
Для формування замкнених балансів окремими підрозділами банку та консолідованого балансу вся множина рахунків розбивається на декілька підмножин (груп), які не перетинаються. Кожну групу утворюють рахунки, які входять у замкнений баланс відділення, філії або центрального офісу. Взаємодія між ними при виконанні внутрішньобанківських проводок між рахунками із різних груп (балансів) відображається на внутрішніх кореспондентських рахунках, які, як правило, відображають залежність між різними групами (балансами). Взаємозв'язок різних груп рахунків за допомогою внутрішніх кореспондентських рахунків визначає роботу ВПС.
Розглянемо ієрархічний взаємозв'язок, при якому рахунки пов'язані з рахунками головної контори філії (баланси відділень входять у консолідований баланс філії), а головні групи рахунків філій пов'язані з рахунками центрального офісу, утворюючи в цілому ієрархічну ("деревовидну") залежність.
Наприклад, нехай G1 - група рахунків центрального офісу, G21, G22 - групи рахунків головних контор двох філій, а G31, G32, G33, G34 - групи рахунків відділень.
Ієрархічна залежність цих семи груп рахунків повністю відображає залежність між окремими підрозділами банку.
Взаємозв'язок між групами забезпечують декілька пар кореспондентських рахунків:
l1, l2, l31, l32,133, l34 - рахунки Лоро;
n1, n2, n31, n32, n33, n34 - рахунки Ностро.
При цьому рахунки l1 і l2 входять у групу G1;
n1, l3 , l32 - у групу G21;
n2, l33, l34 - у групу G22;
n31 - у G31;
n32 - у G32;
n33 - у G33;
n34 - у G34.
Нехай а і b - рахунки банку, який має декілька різних внутрішніх замкнених балансів, відповідно до яких усі рахунки розбиті на групи так, як показано на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Ієрархічна залежність груп рахунків
Якщо а і b входять в одну групу, то переміщення суми s з рахунка а на рахунок b вимагає однієї проводки а==s==>b.
Якщо а і b входять у різні групи (баланси), то реалізація переміщення суми s зачіпає внутрішні кореспондентські рахунки і вимагає більше ніж однієї проводки.
Наведемо типові приклади формування проводок: ==а входить у групу G31 і b - у групу G32:
а==s==>n31, l31 ==s==> l32, n32 ==s==> b;
== а входить у групу G31 і b - у групу G1:
а==s==> n31, l31==s==>n1, l1 ==s==> b;
== а входить у групу G31 і b - у групу G34:
а ==s==> n31, l31 ==s==> n1, l1 ==s==> l2,
n2==s==> n34, n34==s==> b;
==а входить у групу G1 і b - у групу G32:
а==s==> l1, n1==s==> l32, n32==s==> b;
== а входить у групу G21 і b - у групу G32:
а==s==> l32, n32==s==> b.
У сучасних умовах для успішного розвитку та стійкості в конкурентній боротьбі комерційним банкам потрібно дещо більше, ніж засоби автоматизації типу ОДБ, тобто необхідно впроваджувати комплексні повнофункціональні системи, що підтримують інформацію на валютному ринку, ринку міжбанківських кредитів, фондовому ринку; автоматизацію більш складних, ніж бухгалтерський облік, банківських операцій; розрахунково-касове обслуговування, кредити, депозити та ін. Сьогодні вже не достатньо автоматизації лише "старих" банківських процедур, необхідно автоматизувати "найкращу практику", тобто впроваджувати нові інформаційні технології.
Прогресивні напрями розвитку банків вимагають фундаменттальних змін, які можна здійснити шляхом введення прогресивних банківських систем. Основою для створення інтегрованих банківських систем може стати архітектура клієнт-сервер, реалізована, наприклад, у системі управління реляційними базами даних (Oracle, Sybase, Іnformіx, Іngress, Progress та ін.).
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.
11. Волошин І. Розрахунокрезервів для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу та повної моделі банку // Вісник НБУ. - 1999. - № 9. - С. 61-64.
12. Ганах Н.І., Мельниченко І.Г. До питання розвитку ринку інформаційного бізнесу в Україні // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - 3-ій вип. - Ч. 2. - Біла Церква, 1997. - С. 125-130.
13. Ганах Н.І., Мельниченко Г.І. Застосування методів експериментально-статистичного моделювання для дотримування маневрених характеристик виробництва // Проблеми праці, економіки та моделювання. - Ч. 1. - Хмельницький, 1998. - С. 52-54.
14. Ганах Н.І., Прокопенко Н.С. Особливості сучасного податкового законодавства України в контексті прийняття Податкового кодексу // Регион, город, предприятия в условиях переходной экономики. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. - С. 62-68.
15. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.І. Мороз та ін. - К., 1992. - 386 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...