WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Операційний день банку - Реферат

Операційний день банку - Реферат

банку.
Бухгалтерський облік - це визначена система постійного, безперервного, взаємопов'язаного документального контролю за господарською діяльністю підприємства (у тому числі і банку) в грошовій формі. Предметом бухгалтерського обліку є стан власних (капітал) залучених коштів (пасиви) та їх розміщення в кредитні та інші активні операції (активи).
ВПС - програмно-технічний комплекс із власними засобами захисту інформації, який експлуатується банком і здійснює платіжний обіг між підрозділами банку та іншими банківськими установами.
Головне завдання ОДБ - ведення всіх рахунків бухгалтерського обліку, включаючи розрахункові і кореспондентські рахунки клієнтів. Усі зміни в рахунках здійснюються на підставі первинних документів.
Для ОДБ первинним є грошовий документ у паперовому чи електронному вигляді, що ініціює платіж. Це може бути розпорядження на платіж, касовий або меморіальний ордер, платіжне доручення, реєстр на зарахування чи списання та ін.
Характерна особливість первинних документів ОДБ у національній валюті - їх уніфікованість. Можна виділити дві групи документів.
1) Документи за безготівковими розрахунками: платіжне доручення (головний), платіжна вимога, меморіальний ордер та інші. В ОДБ вони вводяться та обробляються за єдиною технологією. Їх основне призначення - "обґрунтувати" платіж.
Платіж - переміщення суми між двома рахунками. Усі платежі поділяються на внутрішньобанківські (обидва рахунки належать одному банку) і міжбанківські (рахунки знаходяться в різних банках).
2) Касові документи: прибутковий і видатковий касовий ордер. За традиційною банківською технологією, проводка може виконуватися лише за наявності санкції не менш ніж двох уповноважених співробітників.
Проводка (проводження) - короткий бухгалтерський запис, який відображає кореспонденцію рахунків. Записується таким чином:
а==>s==>b,
де а - що дебетується;
b - що кредитується;
S - сума, що знаходиться на рахунку.
Як уже зазначалося, "операційний день банку" - програмне забезпечення, яке обслуговує внутрішню поточну діяльність банку. Платіжний документообіг є ключовою складовою діяльності банку, оскільки господарча (уставна) діяльність банку зводиться до організації розрахунків (платіжного обігу) в готівковій та безготівковій формах через вклади, кредитування, гарантії, консультації та ін. Наскільки чітко, технологічно організовано документообіг, настільки легко реалізується виконання основних функцій банку. У будь-якій автоматизованій банківській системі найважливішою є технологія, що покладена в основу документообігу.
Розглянемо основні вимоги, які висуваються до платіжного документообігу:
1) повинен мати універсальний, чіткій вхідний інтерфейс, через який надходять первинні грошові документи, що ініціюють платежі; при цьому для документообігу не повинно бути різниці між клієнтським грошовим документом та грошовим документом співробітників функціональних відділів банку; функціональний відділ - підрозділ банку, що займається основною функціональною діяльністю (кредитний, депозитний, вкладів населення, валютний, фондовий та ін.);
2) забезпечувати прозору маршрутизацію платіжних документів;
3) надавати можливість контролювати платіж на всьому маршруті його слідування;
4) чітко розрізняти відповідальність бухгалтерів за платежі, що ними здійснюються (модифікувати інформацію може лише той, хто має на це право в силу службових обов'язків);
5) сприяти підвищенню безпеки економічної інформації за рахунок розмежування доступу до неї різних категорій користувачів;
6) дозволяти скасування платіжного документа, якщо в ньому або документі, що до нього відноситься, знайдено помилку до закриття операційного дня.
Для здійснення максимального контролю при вводі кожний первинний документ вводиться двічі різними співробітниками. В обробку приймаються лише ті документи, результат двох незалежних вводів яких співпав. Документи за безготівковими розрахунками вводять операціоніст і контролер, а касові документи - операціоніст і касир.
Допускається і більш складна технологія, при якій усі введені документи за безготівковими розрахунками додатково переглядаються на окремому робочому місці бухгалтером, який "випускає" потрібні документи на подальшу обробку.
У загальному випадку банк для здійснення міжбанківських платежів може мати декілька кореспондентських рахунків (Ностро і/або Лоро), до яких обов'язково входить кореспондентський рахунок в управлінні НБУ.
Коли є декілька кореспондентських рахунків, то для кожного міжбанківського платежу необхідно вказати, через який із них він буде здійснений. Вирішує це завдання спеціальний співробітник для роботи з кореспондентськими рахунками (позиціонер).
Первинний документ, який виходить за межі банку, тобто обґрунтовує міжбанківський платіж, повинен "схвалюватися" трьома співробітниками: операціоністом, контролером та позиціонером.
Внутрішнє представлення (структура) первинного документа в ОДБ, так званий електронний документ, повинно включати:
· дату заповнення і номер документа (власні дата і номер);
· вид документа;
· кореспондентські рахунки (дебет і кредит);
· суму і призначення платежу.
Касовий документ додатково включає касовий символ і, якщо необхідно, платіж - комісію за касову операцію.
В ОДБ з кожним документом пов'язується і внутрішня інформація:
· ідентифікація документа;
· ідентифікація вводу і контролю (хто, коли і на якому робочому місці);
· стадія обробки документа та інше.
Усі об'єкти, з якими працює бухгалтерський облік, групуються на синтетичних рахунках, що відкриваються відповідно до єдиних планів рахунків. Усі особові рахунки в межах України мають унікальну ідентифікацію.
Рахунки - бухгалтерські реєстри (переліки, списки), на яких за економічним змістом групуються і відображаються всі об'єкти бухгалтерського обліку. Записи до них здійснюються на підставі первинних документів, якими оформляються всі банківські операції. Усі рахунки поділяються на балансові і позабалансові. Балансові рахунки бувають активними, пасивними та активно-пасивними.
1) Пасивні рахунки призначені для обліку власних і залучених коштів. На них відображаються фонди банку, вклади (до запитання, термінові, ощадні), прибуток банку, отримані міжбанківські кредити, кошти в розрахунках.
2) Суми на активних рахунках показують, як використовуються всі кошти (ресурси) банку. На них відображаються готівка в касах, залишки на рахунках у банках-кореспондентах, короткострокові і довгострокові позики, витрати на капітальні вкладення, приміщення і техніку.
3) Частина рахунків має змішаний характер - активно-пасивні. На позабалансовихрахунках показується рух цінностей і документів, які надходять у банк на зберігання, інкасо або комісію.
Кожний банк (філія) в межах України має унікальний код (МФО). Кожний відкритий у банку рахунок має свій номер, який разом з МФО однозначно його ідентифікує.
МФО банку має 6 цифр, з яких 5 інформаційних і одна контрольна, що вираховується за п'ятьма першими.
Номер рахунка має 12 цифр (як правило, використовуються 9), із яких 3 цифри задають балансовий номер другого

 
 

Цікаве

Загрузка...