WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Корпоративні мережі банків - Реферат

Корпоративні мережі банків - Реферат

особливості такої архітектури.
Зміна потоків трафіка. У традиційній моделі мережі "клієнт-сервер" 80 % займав обмін даними з локальним сервером і 20 % припадало на міжмережевий обмін даними. У моделі "клієнт-сервер" на основі Іntranet уже не діє старе правило "80/20", бо не можна передбачити звернення користувачів до Web-серверів, які розподілені по всій організації. Це потребує більш якісного планування Іntranet.
Рис. 6.2. Потоки трафіку в Іntranet
Зміна інтенсивності трафіка. Розповсюдження мережеорієнтованих, заснованих на Wеb додатках викликає експоненціальне збільшення мережевого трафіка, що вимагає підвищення вимог до швидкості і надійності пристроїв у мережі.
Зміна структури трафіка. Зростання кількості критично важливих додатків на основі Іntranet, що використовують мультимедіа-інформацію, збільшує потребу в появі служби якості обслуговування, підтримки групових додатків з інтенсивним трафіком.
Тобто, з упровадженням технології Іntranet у корпоративній мережі актуальною стає потреба в зміні архітектури існуючих корпоративних чи локальних мереж.
Корпоративні мережі часто використовуються для:
· підтримки оперативних (щодня) ділових функцій, наприклад, ведення складського обліку, діловодство тощо;
· надання співробітникам компанії доступу до корпоративних документів, баз даних, друку необхідної інформації;
· ефективної підтримки внутрішньо-корпоративних інформаційних служб;
· органічного вбудування внутрішньої інформаційної структури у загальну мережу Іnternet (за необхідності). Головна перевага Іntranet - це можливість доступу до будь-якої інформації, додатку, програмного забезпечення (ПЗ) в одному і тому ж "вікні" за рахунок єдиного універсального інструментарію.
Це технології WAN/LAN, С1іеnt/Server, системи РС, UNІX, Аррlе тощо, але на єдиній концепції.
Іntranet дозволяє створювати Web-сайти відділів, груп фахівців та окремих спеціалістів для інтелектуального спілкування.
Відмінність Іntranet від LAN полягає у тому, що корпоративна мережа дозволяє вирішити проблему сумісності різних технологій і ПЗ різних фірм (наприклад, НР, ІВМ, SUN, Аррlе, Novell, Ваnуаn тощо, які використовуються для побудови LAN) на рівні одного об'єкта. Модель Іntranet - це універсальна надбудова над LAN.
Сучасні Іntranet базуються на внутрішніх корпоративних Web-сервeрах, які доступні працівникам корпорації через будь-які мережі на основі протокола ТСР/ІР (LAN чи з'єднання Dіal-Up). Web-сервери дають різну інформацію через єдиний інтерфейс (Web-броузер) за допомогою зв'язків з корпоративними базами даних, файловими серверами і сховищами документів. Web-броузер використовується для доступу до множини корпоративних Web-сторінок з гіпертекстовими зв'язками.
Переваги Іntranet перед платформою групових технологій groupware (наприклад, Lotus Notes, Novell Groupwіse): простота, менша вартість, відсутність необхідної спеціальної підготовки обслуговуючого персоналу, універсальність (тобто незалежність від конкретного розробника ПЗ), незалежність від ОС (за рахунок використання Web-броузера), відкритість архітектури.
Основні компоненти Іntranet: сервер системи; навігатор системи; гіпертекстові редактори; інструментарії для організації спільної роботи, обслуговування архівів, організації документообігу.
Сервер системи чи "павутини" (стандартний, універсальний). Використовується для розподілу ресурсів інформаційної системи. Він зчитує необхідні файли з дисків, запускає програми і передає клієнтським програмам (навігаторам) гіпертекстовий документ. Для цього сервер системи використовує URL (Unіform Resource Locator - уніфікований вказівник на ресурс). URL має таку інформацію для сервера:
· файлом є програма чи документ;
· якою мовою написаний файл-програма;
· які параметри передаються у файл-програму.
Для зв'язку системи з базою даних сервер використовує спеціальну програму перетворення формата бази даних у формати мови НТМL за допомогою шлюзового інтерфейса Web-СGІ (Соmmon Gateway Іnterface).
Крім універсального, використовуються і спеціалізовані сервери. Так, наприклад, усі основні виробники випустили власні Web-сервери, які можуть без СGІ звертатися до бази даних. Такі сервери ефективніше використовують можливості обладнання.
Сервер системи має ще одну важливу функціональну особливість: він слідкує за правом (паролем) доступу до документів, тобто забезпечує простий і надійний контроль за діями користувачів, що підвищує безпеку і надійність Іntranet.
Навігатор системи ("павутини"), чи броузер. Підтримує інтерфейс користувача з системою, отримує з різних серверів документи з графікою, які представлені у форматі НТМL, і видає їх на екран чи принтер. Навігатор дозволяє використовувати різні протоколи для зв'язку з серверами, наприклад, НТТР, FТР, NNТР, SМТР. З його допомогою легше посилати повідомлення е-mаіl, запускати програми для перегляду визначених документів різних форматів.
Гіпертекстові редактори чи НТМL-редактори. Використовуються для створення нових документів.
Вважається, що сервер, навігатор і редактор створюють ядро Web-технології, без якого неможливо побудувати справжню Іntranet.
Інструментарій узгодження Іпtranet з вже існуючим програмним забезпеченням має такий вигляд.
Інструментарій для організації спільної роботи - це програми, які дозволяють створювати умови для спільної роботи службовців, організовувати дискусії сервер системи (наприклад, Web Сrossіng, Wоrkgroup Web Forum, netThread).
Інструментарій обслуговування архівів використовується для пошуку інформації у великих базах даних корпорації, перетворення (за необхідності) форматів архівних документів у НТМL, створення каталогів документів і пошуку за ними.
Інструментарій організації документообігу використовується для "дроблення" документообігу об'єкта за рахунок використання стандартних процедур обробки документів, які дозволяють користувачеві заповнювати тільки стандартні спеціальні форми, а весь подальший процес оформлення документа буде виконувати програма Іntranet. Наприклад, ІnterNotes Web Рublіsher, Ваsіs Dосument Маnаgеr, Іnfobase Web Рublіsher, Dуnа Web.
3. Вимоги до корпоративних мереж
Можна виділити такі вимоги до корпоративної мережі банку:
· поєднує в структуровану і керовану замкнену систему всі інформаційні пристрої, що належать банку: окремі комп'ютери і локальні обчислювальні мережі (LAN), хост-сервери, робочі станції, телефони, факси, офісні АТС, мережі банкоматів, он-лайнові термінали;
· забезпечує надійність функціонування та потужні системи захисту інформації; гарантує безвідмовну роботу системи як при помилках персоналу, так і у випадках спроби несанкціонованого доступу;
· забезпечує налагоджену систему зв'язку між банківськими відділеннями різного рівня (як з міськими, так і філіями в інших містах);
· у зв'язку із сучасними тенденціями розвитку банківських послуг(наприклад, обслуговування за телефоном, цілодобовий доступ до банкоматів та он-лайнових

 
 

Цікаве

Загрузка...