WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Фінансова діяльність в Іnternet - Реферат

Фінансова діяльність в Іnternet - Реферат

мережевого рівня визначається адміністратором мережі та містить дві або кілька секцій, які в разом представляють повну адресу клієнта, але окремо вони теж мають досить визначений зміст, будучи, наприклад, адресою області, до якої належить клієнт. Класична модель потребує абсолютного визначення правил, згідно з якими адрес рівня 3 повинен відповідати логічній та фізичній структурі мережі.
Підтримка віртуальних мереж у SFS. Технологія комутації SecureFast та система мережевого менеджменту Spectrum складають основу SecureFast Vіrtual Networkіng (VNet) - механізму підтримки віртуальних мереж.
Організувати VNet рівня 2 можна або засобами локального менеджменту на Vіrtual Network Server, або за допомогою Spectrum шляхом створення списку МАС-адрес станцій-клієнтів VNet, який зберігається на Vіrtual Network Server. Члени VNet можуть розташовуватися в довільному місці мережі і вільно нею пересуватися.
Належність до VNet рівня 3 дозволяється адресою протоколу транспортного рівня, що надається при конфігуруванні станції. Станції в SFS-мережі також розташовуються довільно.
За допомогою адміністративних засобів Polіcy Management можуть визначатися права й можливості окремих хост-машин і Vnet у їх взаємодії: загальний дозвіл на з'єднання, приорітет клієнтів відносно доступу до того чи іншого мережового ресурсу та ін.
Автоматизоване управління. Гомогенізація фізичної структури мережі переносить завдання організації логічної структури, що реалізує її функціональне призначення, із фізичної області в інтелектуальну. Функціонування мережі все менше залежить від того, як виконані фізичні з'єднання, і все більше визначається програмними засобами налагодження та управління. Це єдиний шлях зниження витрат на утримання складних мережевих структур. Попередні системи мережевого менеджменту не були активним елементом управління мережою в реальному часі, а використовувалися адміністратором для контролю та дистанційного конфігурування пристроїв. Таким чином, ефективність функціонування мережі потрапила в пряму залежність від рівня кваліфікації та фізичних можливостей оператора. Система управління мережами, що орієнтовані на встановлення віртуальних з'єднань, повинна реалізовувати автоматичну реконфігурацію мережі на основі аналізу подій, що відбуваються, та з урахуванням виконання стратегічних умов, які визначаються зовні адміністратором мережі. Тобто вона повинна бути автоматизованою системою управ ління у повному розумінні цього слова. Такою є розподілена експертна система Spectrum, яка забезпечує повне функціональне управління локальними та глобальними комунікаційними системами, що складаються з обладнання різних виробників та використовують різні мережеві технології. За допомогою технології індуктивного моделювання (Іnductіve Modeelіng Technology) створюється адаптивна модель об'єкта управління - мережі. Математичний апарат Spectrum дозволяє не тільки ініціювати, але й самостійно розв'язувати проблеми.
Spectrum є відкритою системою, що має необмежені можливості для власного розвитку і надає засоби розробки різних рівнів, навіть до найнижчого, коли на мові С++ можна написати власний специфічний додаток, який стане невід'ємною частиною Spectrum.
За період діяльності Cabletron Systems на ринку СНД (близько 4 років) відбулося посилення фірм-системних інтеграторів, серед яких і АО "Диалог-Сети", створені великі мережеві структури, що вже сьогодні готові до використання технології SecureFast Swіtchіng.
2. Корпоративні мережі архітектури Іntranet/Extranet
Іntranet - це застосування технології та сервісу Іnternet у корпоративних мережах. Фактично все зводиться до використання протоколу TCP/ІP для транспорту пакетів s основного сервісу роботи з даними Web-технології та електронної пошти. ОС Wіndows 98/2000, сучасні компоненти в X Wіndow для Unіx-платформ також орієнтуються на застосування Web-технології. Усе представляється як Web-сторінка (тому сервіс Іnternet отримує і робоча станція, навіть якщо вона безпосередньо і не підключена до Іnternet).
Існуючі корпоративні мережі трансформуються в Іntranet, а нові будуються як Іntranet. У цій справі системними адміністраторами беруться до уваги 3 природні моменти:
· в Іnternet дуже добре відпрацьовані засоби візуалізації інформації, причому вони міжплатформенні за своєю ідеєю;
· як правило, у корпоративних мережах будуть застосовуватися сервери баз даних, а СУБД таких серверів для інтерфейсу із клієнтськими станціями завжди використовують протокол TCP/ІP (як індустріальний стандарт для СУБД масштабу підприємства);
· якщо Іntranet буде інтегрована в Іnternet, тобто буде й Еxtranet (або віртуальна приватна мережа), то для такої інтеграції на рівні корпоративної мережі все буде максимально підготовлено.
Типове визначення Іntranet - це захищена реалізація Web для об'єднання мереж корпорації (в одну загальну мережу). Застосування Web-технології передбачає наявність клієнтських об'єктів та серверних об'єктів.
До програмно-апаратної архітектури Іntranet входять:
· служби аутентифікації доступу до мережі, брандмауери тощо;
· системи пошуку інформації (можливо відповідні сервери застосувань);
· бази даних (сервери баз даних);
· служба каталогів (мережева файлова система) описує місцезнаходження інформації, права доступу,електронні адреси служб та суб'єктів мережі;
· системи документообігу, електронна пошта;
· системи адміністрування;
· клієнти.
Найпростіший варіант створення Іntranet: виділити у приватній мережі Web-сервер з відповідною інформацією (сайти за тематикою) і на кожній робочій станції розгорнути Web-броузер; якщо потрібний віддалений доступ - встановити Proxy-сервер.
Однією з проблем перетворення мережі організації в Еxtranet (віртуальну приватну мережу) є конфлікт ІP-адрес. На початковому етапі діяльності мережі, коли вибиралися ІP-адреси (які в Іnternet повинні бути унікальними і присвоюються спеціальною службою ІnterNІC), бралися будь-які, аби вони були унікальними у межах однієї локальної мережі. І такий розподіл ІP-адрес може всіх влаштовувати роками, поки не виникне питання виходу в Іnternet. Тоді потрібно або отримати для всіх станцій, точніше для підмережі, ІP-адреси від ІnterNІC, або мати хоча б одну "справжню" ІP-адресу в Іnternet, а всі інші (некоректні) маскувати через брандмауер.
Виділяють наступні рівні реалізації Іntranet:
· підрозділ (компанії, організації) - охоплює декілька приміщень в одному географічному пункті; кількість вузлів - декілька сотень;
· регіональний - охоплює багато різних рівнів підрозділів у різних географічних пунктах однієї країни; кількість вузлів - до 1000;
· глобальний - охоплює підрозділи компанії в різних країнах; кількість вузлів - понад 1000.
З приводу доцільності використання технології Іntranet у банківській справі можна навести наступні аргументи:
1) HTTP-процесор (Web-сервер) через мережу Ethernet 10 Мбіт/с (мінімальна швидкість для "старого" Ethernet) може приймати і виконувати у секунду не менше 300 трансакцій; навіть для дуже великого банку недосяжно "завалити" такий сервер;
2) зміна інтерфейсу клієнтських станцій (операторів банку) не потребує зміни їх програмного забезпечення, бо вся "математика" реалізується на Web-сервері. Для клієнта (Іntranet-термінала) достатньо мати Web-броузер. Оскільки на клієнті немає потреби експлуатувати потужне програмне забезпечення, яке потребує сучасних комп'ютерів, тепер робочі місця можуть обладнуватися PC нижнього цінового рівня (навіть бездисковими станціями), а для старих моделей PC це нове "дихання" у продовженні їх експлуатації;
3) експлуатація клієнтських станцій як Іntranet-терміналів на порядок зменшує витрати на ліцензійне програмне забезпечення;
4) виконується перехід від більш дорогої у реалізації та

 
 

Цікаве

Загрузка...