WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Автоматизована банківська система в Україні - Реферат

Автоматизована банківська система в Україні - Реферат

та функціональності. Тому банкам, які відчувають реальну потребу в автоматизації мережі філій, сьогодні можна порекомендувати звернутися до реплікаційної схеми. При цьому необхідно враховувати, що вона, на відміну від консолідованої, передбачає однакову структуру баз даних в усіх філіях. Ідеальний варіант - одна і та ж версія АБС, що встановлена в усіх установах банку та поновлюється одночасно.
Якщоця умова виконана, то залишається лише створити еплікаційний механізм. Зрозуміло, що при цьому необхідно обміркувати всі деталі, оскільки від надійності його дії буде залежати нормальне функціонування банку. Проте подібний механізм набагато простіший, ніж АБС трьохрівневої архітектури "клієнт-сервер" з монітором трансакцій, та настількі ж дешевший. Крім того, він не настільки залежить від стану мережі зв'язку, а це в наших умовах дуже важливо.
Архітектура віртуальної БС на основі АРМ.
У загальному випадку архітектура Інтел-АРМ може бути представлена п'ятіркою блоків.
Блок 1. Призначений для вводу, контролю, коригування вхідної (початкової) інформації з подальшою її класифікацією, описом та організацією на основі моделей існуючих баз знань.
Блок 2. Призначений для аналізу та розв'язання задач інтелектуального АРМ відповідно до баз концептуальних моделей і готових рішень, які управляються відповідними системами управління концептуальними моделями (СУКМ) і готовими рішеннями (СУГР).
Блок 3. Призначений для збереження та управління фактологічними даними, правилами, цілями і коментарями за допомогою відповідних систем управління; СУБД, СУБН, СУБЦ, СУБК; для прийняття рішень у результаті функціонування модуля самовдосконалення - модуль аналізу і реорганізації знань; видачі інформації про можливі сфери використання систем на основі нових знань - модуль прогнозу.
Блок 4. Призначений для виводу проміжних і кінцевих результатів за допомогою бази результатів, інтерпретатору та лінгвістичного процесора. У блоці використовується синтетична інформаційна модель для дослідження взаємозв'язків між компонентами аналітичної моделі; синтезу вихідної інформації; виявлення "пробільних" знань і формулювання гіпотез; виявлення закономірностей і домінуючих тенденцій, факторів, що гальмують або прискорюють соціально-економічний і технічний розвиток; формування аналітико-синтезованих матеріалів; розробка варіантів управлінських рішень; оцінка їх економічної, соціальної і технічної ефективності. У блоці використовується модуль синтезу нових знань, модуль аналізу функціонування і самовдосконалення інтелектуальної системи на основі результатів її роботи, модуль аналізу помилок функціонування системи і модуль інтерпретації - для узгодження рішень спеціалістами різних рівнів (за рахунок використання алгоритмів узгодження).
Блок 5. Призначений для навчання і тренування (тренажер) користувача роботі з інтелектуальними АРМ і включає модулі навчаючих і демонстраційних програм, методики та методології навчання, пояснення процесу прийняття рішень інтелектуальною системою, сценаріїв діалогу, документально-графічних описів із використанням принципів гіпертексту, мультимедіа, гіпермедіа.
Особливий інтерес при створенні Інтел-АРМ викликає реалізація блока 1 на стадії створення бази знань (БЗ). Знання у БЗ бувають у вигляді: різних фактів емпіричних правил, теорем, припущень, висновків, рекомендацій, цілей, тверджень, концепцій, відносин, стратегій, алгоритмів, евристик, метазнань та ін. Внаслідок такої різноманітності знань із точки зору архітектури Інтел-АРМ їх прийнято класифікувати на ті, що інтерпретуються та не інтерпретуються. До знань, що інтерпретуються, належать: конструктивні, декларативні, управляючі, процедурні; до знань, що не інтерпретуються, - додаткові знання про лексику, граматику, структуру діалогу, а також підтримуючі знання (технологічні, семантичні).
Для роботи Інтел-АРМ із певними знаннями Блок 1 має програмно-технологічний інструментарій перетворення інформації, що надходить на вхід системи у фактологічні дані, які мають властивості знань, тобто характеризуються внутрішньою інтерпретацією, внутрішньою і зовнішньою структурованістю, активністю.
Так, наприклад, внутрішня інтерпретація даних задається у вигляді списків, фреймів, фасет та ін., які дозволяють "розуміти" і обробляти інформацію в пам'яті Інтел-АРМ за суворо формалізованими правилами, що сприяють виключенню нечіткості в знаннях.
Структурованість даних дозволяє представити їх за допомогою родо-видових зв'язків, просторових відносин, відносин типу "частина - ціле - концептуальне".
Особливий інтерес має модуль самовдосконалення в Блоці 4, де реалізуються: алгоритм обробки фактів і знань, а також алгоритм реалізації логічних виводів. При цьому логічні виводи тісно пов'язані з ІЕС фактами (знаннями), що постійно поповнюються, і самонавчання системи здійснюється при її зіткненні з чимось, що суперечить раніше відомому.
Базовими моментами навчання Інтел-АРМ є:
1. Система вносить зміни в БЗ тільки в тому випадку, якщо при обробці даних (фактів) зустрічаються протиріччя.
2. Система порівнює введені нові структури (характеристики) об'єкта з атрибутами, які зберігаються в ній, намагаючись їх ідентифікувати і вибрати найбільш подібні. Це передбачає використання спеціальних оцінок. Уся ця робота здійснюється за допомогою механізму логічного виводу. Результатом реалізації запропонованої методології з використанням розробленої автором нової структурно-технологічної основи ІЕС обробки документів, підказки і прийняття рішень для Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, що проектується в цей час.
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...