WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств - Реферат

Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств - Реферат

підприємств та організацій, не виключаючи можливості неплатежів, дотримуючись обмеження видачі кредиту на одного клієнта. У протилежному випадку прострочення лише одного клієнта з великим кредитом може порушити ліквідність балансу банку.
Максимальний розмір кредиту встановлений ЦБ у вигляді співвідношення сукупної заборгованості за позиками одного клієнта (сума дебетових сальдо за позиковими рахунками плюс 50 % позабалансових зобов'язань, виданих цьому клієнту) з власними коштами банку:
де ЗП1 - заборгованість за позиками одного клієнта.
З метою дотримання платоспроможності введено поняття "великий кредит" - величина сукупної заборгованості клієнта плюс 50 % виданих гарантій та зобов'язань, яка перевищує 15 % ВКБ. Загальна сума великих кредитів, виданих КБ на кінець звітного місяця, не повинна перевищувати власні кошти банку більше ніж у 8 разів.
Сума 5 найбільших кредитів з урахуванням забалансових операцій не може перевищувати власні кошти банку більше ніж у 3 рази;
4) максимальний ризик на одного клієнта, що отримує позику:
де Р - сума зобов'язань боржника банку за кредитами, а також 50 % суми позабалансових зобов'язань, виданих банком даному клієнту, які передбачають виконання у грошовій формі. При підрахунку Р виключається:
· 90 % суми залишку заборгованості за позиками, виданими під заставу державних цінних паперів;
· 75 % суми залишку заборгованості за позиками, наданими під заставні зобов'язання, реальне матеріальне забезпечення, вільне від застави за іншими угодами;
· 70 % залишку заборгованості за позиками, гарантованими третіми особами з відомою платоспроможністю;
· 80 % суми застрахованих кредитів;
· 60 % заборгованості за позиками під заставу векселів, що мають гарантію банку;
· 50 % заборгованості за позиками під заставу перекладних векселів, що акцептовані платником і мають аваль;
· 40 % зобов'язань, що виникли на підставі операцій обліку векселів;
· 40 % заборгованості за позиками, виданими під заставу акцій, зареєстрованих на фондовій біржі.
Фонд регулювання кредитних ресурсів
КБ повинні депонувати на резервному рахунку у центральному банку 10 % залучених коштів. Обсяг коштів, що підлягають депонуванню, розраховується, виходячи із залишків залучених коштів на перше число кожного місяця.
До суми останніх включаються пасивні залишки за поточними, розрахунковими та іншими рахунками бюджетних, державних, спільних, суспільних організацій, колгоспів, внесками громадян, внесками та депозитами кооперативів, а також кошти у розрахунках основної та інвестиційної діяльності (включаючи міжбанківські розрахунки). Кредити, одержані в інших банках, не враховуються [11, 19].
Механізм управління ліквідністю та прибутковістю
Обсяг ефективних ресурсів, які можуть спрямовуватися на кредитні вкладення, розраховується наступним чином:
КРе = Сф + Звк + Д + Зр + Зін - НА - 0,1(Д+Зр) - 0,3ЧЗр,
де КРе - ефективні кредитні ресурси; Сф - статутний фонд; Звк - залишки власних коштів банку; Д - депозити; Зр - залишки на розрахункових та інших рахунках клієнтів у банку; Зін - інші залучені кошти; НА - ресурси, вкладені у банківську споруду, обладнання та інші низьколіквідні активи;
КРв( КРд )=КРе - КВф ,
де КРв - обсяг вільних ресурсів; КРд - дефіцит ресурсів;
КВф - фактичні кредитні ресурси банку.
Приклад нормативного розподілу обсягів та періодів можливого використання кредитних ресурсів КБ
Ефективність використання кредитних ресурсів (КР):
де КВ - кредитні вкладення (КВ); КВеі - нормативні КВ; Ті - термін, на який видані ресурси.
Згідно з наведеними табличними даними:
Ступінь недовикористання ресурсів (СНР) оцінюється величиною:
Відсоткові ставки
Рівень відсоткових ставок за банківськими позиками визначається відповідно до коливань грошового ринку (залежно від змін співвідношення пропозиції грошей та попиту на гроші).
1. Загальна базова ставка:
де КРе - ефективні ресурси; ВСпо - відсоткові ставки за відповідними видами пасивів.
2. Базова ціна кредиту:
де КВ - кредитні вкладення.
Показники розраховуються з урахуванням фактора часу - періоду користування позикою (Т).
Приклад. Підприємство отримує від банку кредит на суму 12 млн. грн. терміном до 4 років. Кредит погашається, починаючи з другого року, щоквартально, рівними частками; термін погашення - останній робочий день кварталу.
За ресурси сплачується:
- за перший рік - 8 %;
- за другий і третій роки - 10 %;
- за четвертий рік - 12 %.
Тоді:
3. Реальна ціна кредиту:
РЦк = БЦк + М,
де М - величина маржі.
В основі обчислення М лежить мінімально необхідний дохід (НОД), що розраховується відповідно до суми витрат банку (ВБ) та необхідного прибутку (Пн).
Витрати банку (ВБ):
· плата за кредитні ресурси;
· оплата праці;
· орендна плата;
· амортизаційні витрати на споруди та обладнання;
· оплата охорони, господарсько-операційні витрати та ін.
В основу методики обчислення суми Пн покладено достатній розмір доходу чи дивіденду, що припадає на власний капітал банку, оскільки у протилежному випадку ринкова вартість цінних паперів, випущених банком, буде нижче номінальної.
4. Маса прибутку, спрямована на сплату дивідендів:
МПД = NDЧ К,
де ND - середня норма прибутковості.
5. Загальна сума необхідного прибутку:
ПН = МПД + РФ + ПЛ Б + ФЕС;
де РФ - відрахування до резервного фонду; ПЛ Б - платежі до бюджету; ФЕС - мінімально доцільний розмір фондів економічного стимулювання банку.
6. Мінімально необхідний дохід банку:
НОД = ВБ + МПД + РФ + ПЛ Б + ФЕС.
7. Розмір відсоткової маржі:
де КВ - кредитні вкладення.
8. Фактична ціна кредиту.
ФЦк може бути вищою чи нижчою від РЦк .
Якщо ФЦк<РЦк, то КБ змушений запровадити додаткові заходи щодо управління ліквідністю, шукати резерви зниження витрат, що дозволяє забезпечити достатній рівень загальної ліквідності в умовах зниження відсоткових ставок за активними операціями.
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н.Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...