WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств - Реферат

Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств - Реферат

кредитних ресурсів.
Договірну надбавку (ДН) іншими словами можна назвати кредитною маржею, яка визначається з урахуванням таких факторів, як:
· вид та термін кредиту;
· кредитоспроможність клієнта;
· тривалість ділових зв'язків;
· темпи інфляції;
· розміри бюджетного дефіциту;
· фаза економічного циклу;
· можливості рефінансування у центральному банку (ЦБ);
· розміри депозитної гарантії.
Для встановлення маржі КБ вивчає динаміку відсоткових ставок за позиками з урахуванням впливу інфляції.
Розрізняють реальні та номінальні відсоткові ставки за
ВСр=ВСн - I,
де ВСр - реальна відсоткова ставка за кредит; ВСн - номінальна відсоткова ставка за кредит; І - темпи інфляції.
При розробці відсоткової політики важливо знати відсоткову маржу, яка буде достатньою для даного КБ. Її основою може бути коефіцієнт внутрішньої вартості банківських послуг, яким користуються іноземні КБ на підставі даних балансу:
де М - відсоткова маржа; В - загальні витрати банку, включаючи витрати за позиковими операціями; Дin - доходи; Пд - достатній прибуток; Аn - актив, що приносить дохід.
При встановленні вартості операційних послуг враховується їх працеємність.
3. Ліквідність та платоспроможність
Ліквідність - швидка реалізація, продаж, перетворення матеріальних цінностей у грошові засоби.
Активи банку (за ступенями ліквідності) бувають наступних видів.
1. Ліквідні кошти, що перебувають у негайній готовності, чи першокласні ліквідні кошти:
· каса;
· кошти на кореспондентському рахунку;
· першокласні векселі;
· державні цінні папери.
2. Ліквідні кошти у розпорядженні банку, які можуть перетворюватися у грошові кошти - кредити та інші платежі на користь банку з терміном виконання у 30 діб, цінні папери, що умовно реалізуються та зареєстровані на біржі (як і участь в інших підприємствах та банках), інші цінності (включаючи немаржинальні).
3. Неліквідні активи - прострочені кредити та ненадійні борги, будівлі та споруди, що належать банку та відносяться до основних фондів. Баланс вважається ліквідним, якщо його стан дозволяє шляхом швидкої реалізації коштів за активом покривати термінові зобов'язання за пасивом.
Найбільш ліквідною частиною активу вважається касова готівка, під якою розуміють не тільки гроші у касі, а й грошові засоби на поточному рахунку даної кредитної установи у ЦБ.
Статті ліквідності:
· першокласні короткострокові комерційні векселі, які банк може переоблікувати у ЦБ;
· цінні папери, гарантовані державою.
Менш ліквідними є банківські інвестиції та довгострокові цінні папери.
Складноліквідні активи:
· довгострокові позики;
· вкладення у нерухомість.
Ліквідність балансу залежить від:
1) структури його активів;
2) ступеня ризику окремих активних операцій. Чим більша частка високоризикових активів у балансі банку, тим нижча його ліквідність.
Надійні активи - готівкові грошові кошти.
Високоризикові - довгострокові вкладення банків;
3) структури пасивів балансу. Підвищення питомої ваги вкладів до вимоги та зниження частки термінових вкладів послаблює банківську ліквідність;
4) надійності депозитів та позик, отриманих банком від інших кредитних установ.
Отже, банк вважається ліквідним, якщо сума грошових активів, які банк може швидко мобілізувати, дозволяє своєчасно виконати зобов'язання за пасивом.
Для оцінки ліквідності застосовуються коефіцієнти коротко мінової та середньотермінової ліквідності:
де Акр - короткотермінові ліквідні активи; Пкр - короткотермінові пасиви;
де Аср - середньотермінові активи; Пср - середньотермінові пасиви.
Норма ліквідності - коефіцієнт ліквідності, не нижчий визначеного рівня.
Платоспроможність банку - спроможність у визначені строки та у повному обсязі відповідати за своїми зобов'язаннями.
Фактори, що впливають на платоспроможність:
1) ліквідність балансу;
2) політична та економічна ситуація у державі чи регіоні;
3) стан грошового ринку;
4) можливість рефінансування у ЦБ;
5) стан ринку цінних паперів;
6) наявність та досконалість заставного та банківського законодавства;
7) забезпеченість банку власним капіталом;
8) надійність клієнтів та банків-партнерів;
9) рівень менеджменту у банку;
10) спеціалізація та різноманітність банківських послуг даної кредитної установи.
Показники ліквідності та платоспроможності банків
Обмеження зобов'язань банку
де ВКБ - власні кошти банку; ЗБ - зобов'язання банку.
Власні кошти банку:
1) статутний фонд (СФ);
2) резервний фонд (РФ);
3) фонд основних засобів (ФОЗ);
4) фонд амортизації (ФА);
5) спеціальні фонди (наприклад, фонди економічного стимулювання);
6) нерозподілений прибуток за мінусом:
· суми відшкодування коштів та збитків банку;
· вартості будівель та споруд;
· дебіторська заборгованість (дебетове сальдо);
· суми вкладень в інших підприємствах;
· капітальних внесків банку.
Зобов'язання банку (ЗБ):
1) залишки коштів на розрахункових рахунках підприємств;
2) власні кошти підприємств та організацій для фінансування капітальних вкладень за мінусом сум фінансування державних капітальних вкладень;
3) внески та депозити підприємств;
4) внески населення;
5) кошти у розрахунках;
6) позики в інших банках (50 % гарантій доручень, виданих банком).
де ЗВ - залишок внесків громадян.
Через коефіцієнти К1, К2 встановлюються межі зобов'язань банку.
Коефіцієнти ліквідності:
1) показник поточної ліквідності балансу: К4 - періодичне порівняння усіх ліквідних балансових активів ринку з його обов'язками до вимоги.
Основні статті ліквідних активів балансу банку:
· грошові засоби у касах банку та грошові засоби в дорозі;
· залишки коштів на рахунках за розрахунками з кредитними установами країни;
· облігації державних позик, що належать банку;
· кредити та інші види платежів, до погашення яких залишилося не більше місяця;
2) показник середньотермінової ліквідності:
де Апр - активи банку терміном понад 1 рік; ЗБпр - зобов'язання банку за депозитними рахунками та кредитами терміном понад 1 рік;
3) обмеження зобов'язань банку:
де К - капітал банку;
4) забезпеченість кредитів внесками:
де К - сума кредитів; С - сума розрахункових, поточних рахунків, внесків та депозитів.
Відношення показує дохідні та одночасно найризикованіші активи, покриті внесками;
5) забезпеченість внесків ліквідними активами:
де Ал- сума ліквідних активів;
6) частка ліквідних активів у загальній сумі активів:
де А - загальна сума активів за мінусом кредитів та інших платежів на користь банку з терміном виконання до 30 днів.
Коефіцієнти ризику:
1) показник забезпечення капіталом вкладень з підвищеним ризиком:
де Ар - сума активів з урахуванням ризику;
2) показник співвідношення капіталу з активами підвищеного ризику, балансова сума яких скоригована на процент ризику:
де Апр - активи з урахуванням ризику їх втрат;
3) максимальний розмір кредиту на одного клієнта, що отримує позику.
При розміщенні кредитів банку потрібно виходити із ступеня кредитоспроможності

 
 

Цікаве

Загрузка...