WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Приклад побудови ймовірнісно-автоматної моделі діяльності комерційного банку - Реферат

Приклад побудови ймовірнісно-автоматної моделі діяльності комерційного банку - Реферат

одержати дохід у вигляді різниці курсів і т. п.
За яку ж ціну він запросить брокера продати свої акцій? Або за ціною попереднього дня, або за ціною трохи більшою від попередньої, або за ціною придбання акцій, або за ціною трохи більшою від ціни придбання і т. д.
Власник коштів може прийняти рішення про придбання акцій у наступних випадках: якщо він планує одержати прибуток у вигляді дивідендів; якщо в нього виникло бажання взяти участь в управлінні компанією; якщо він розраховує на збільшення активів компаній, зростання прибутку, підвищення курсу акцій та одержання доходу від перепродажу акцій. Якщо він вирішив купувати цінні папери, то вибирає компанію-емітента, акції якої, на його думку, принесуть найбільший фінансовий прибуток.
За якою ж ціною він запросить брокера купити акції? Покупець, що вирішив придбати акції для одержання дивідендів, визначає ціну акцій, виходячи з фактичного або очікуваного розміру дивідендів, які сплачує компанія, та допустимої для нього норми доходу:
де Р - ціна однієї акції, визначена покупцем; d - дивіденд (фактичний); r - норма доходу, допустима для покупця.
Наприклад, якщо дивіденд дорівнює 3 дол., а допустима норма доходу 10 %, тоді ціна покупця, що розраховує на одержання означеного дивіденду, становитиме:
Допустима норма доходу від акції визначається за низкою показників та видів доходів покупця. Один з них - відсоток, який банк сплачує вкладнику за зберігання його коштів. Допустима норма доходу трохи більша від цього відсотка, і перевищення є для власника акцій винагородою за ризик:
де і - відсоток за внесками (депозитами);
а - винагорода за ризик.
Наприклад, якщо банк сплачує вкладникам 5 % річних, а винагорода за ризик дорівнює 5 %, ціна акцій становитиме:
Інший показник, який покупець може прийняти до розрахунку, - це відсоток, що сплачується за державними облігаціями. Припустимо, що він дорівнює 7 %, тоді ціна акції становитиме:
Третій показник, який покупець може прийняти до розрахунку, - показник ефективності капітальних вкладень. Покупець розмірковує: "Я міг би не купувати акції, а спрямувати кошти на капітальні вкладення самостійно або з групою інвесторів. Тоді я отримував би щорічно прибуток, що дорівнював би ефективності капітальних вкладень". Але допустима норма доходу нижча від показника ефективності капітальних вкладень, оскільки для одержання прибутку треба мати власну справу, побудувати (придбати) підприємство, налагодити виробничий процес і т. п. А власник акцій звільнений від цих проблем, оскільки має намір одержувати прибуток без докладання власних зусиль:
де е - ефективність капітальних вкладень; l - знижка за неучасть у виробництві.
Наприклад, якщо ефективність капітальних вкладень дорівнює 15 % і знижка за неучасть у виробництві 5 %, тоді ціна акції становитиме:
Власник акцій також враховує зміни дивідендів у наступні роки і свої пропозиції з цього приводу. Відповідно у цьому випадку до розрахунку приймається допустима норма доходу того року, якому відповідає очікуваний дивіденд:
rt - допустима норма доходу t-го року.
Наприклад, якщо дивіденд через 5 років дорівнюватиме 3,83 дол. (тобто щорічно збільшуватиметься на 5 %), а допустима норма доходу 12,8 %, тоді ціна акції у даному році, тобто у (t-5)-му, становитиме:
Наведемо розміри дивіденду та допустимої норми доходу t-го року до базового року (t =5). Дивіденд у базовому році дорівнює:
де d0 - дивіденд базового року; dt - дивіденд t-го року; q - темп приросту дивіденду.
Якщо темп приросту дивіденду 5 %, то дивіденд у базовому році становитиме:
Допустима норма доходу від акцій у базовому році дорівнює:
де r0 - допустима норма доходу базового року; rt - допустима норма доходу t-го року; і - норма дисконтування.
Нехай норма дисконтування дорівнює відсотку за вкладами, тобто 5 %. Тоді допустима норма доходу від акцій у базовому році дорівнює:
Ціна акції, розрахована за наведеними значеннями дивіденду та допустимою нормою доходу, становитиме:
Якщо очікуваний середній приріст дивіденду протягом 5 років дорівнює 3 %, ціна акції дорівнюватиме (%):
а якщо приріст дивіденду 6 %:
Покупець, що запланував одержати прибуток від перепродажу акцій, згоден придбати їх за попереднім курсом, оскільки очікує, що у майбутньому курс акцій компанії, яку він вибрав, підвищуватиметься.
Виходячи з цього, ціну покупця у першому наближенні можна визначити за формулою:
де d - дивіденд; Рy - попередній курс акцій; Sd - частка покупців акцій, що розраховують на одержання доходу у вигляді дивідендів; Sc - частка покупців, що розраховують на одержання доходу у вигляді різниці курсів акцій.
Наприклад, якщо попередній курс акцій даної компанії дорівнює 28 дол., дивіденд - 3 дол., допустима норма доходу з акцій - 10 %, частка покупців, що розраховують на одержання дивідендів, - 60 %, а частка покупців, що розраховують на продаж акцій при підвищенні курсу, - 40 %, тоді ціна покупця у першому наближенні становитиме:
Кожен покупець розраховує на певні дивіденди, допустиму норму доходу, курс акцій. Тому ціна акції, за якою хотів би її придбати кожен покупець, різна. У наведених прикладах при визначенні ціни попиту та пропозиції враховувались показники однієї компанії. Поряд з цим на ціну акцій впливають загальноекономічні, політичні, психологічні та природні чинники.
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.
11. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями за допомогоюкоефіцієнтного аналізу та повної моделі банку // Вісник НБУ. - 1999. - № 9. - С. 61-64.
12. Ганах Н.І., Мельниченко І.Г. До питання розвитку ринку інформаційного бізнесу в Україні // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - 3-ій вип. - Ч. 2. - Біла Церква, 1997. - С. 125-130.
13. Ганах Н.І., Мельниченко Г.І. Застосування методів експериментально-статистичного моделювання для дотримування маневрених характеристик виробництва // Проблеми праці, економіки та моделювання. - Ч. 1. - Хмельницький, 1998. - С. 52-54.

 
 

Цікаве

Загрузка...