WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки - Реферат

Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки - Реферат

урахуванням амортизації, без урахування їх конкретного виду та призначення;
· оборотні кошти у вигляді особових рахунків у банку, кредитних позик іншим організаціям, незакінченого виробництва, запасів сировини, матеріалів та комплектуючих;
· трудові ресурси за стажем їх роботи на підприємстві;
· акції на підприємстві, на руках у співробітників, інших власників;
· надходження та розподіл прибутку;
· накопичення коштів на культурні та соціальні потреби співробітників підприємства;
· придбання нового обладнання, технологій;
· формування портфеля замовлень на виробництво продукції;
· обсяг випуску та реалізації готової продукції.
У моделі, що розробляється, використовуються так звані вставні функції. У програмуванні цей термін вживається давно та має однозначний і конкретний зміст. Використовуються вони для здійснення багатоваріантності окремих обчислювальних процесів і є досить зручним інструментом для оцінки результатів рішень, що приймаються.
Суть вставних функцій в автоматних імітаційних моделях зводиться до наступного: на окремих етапах доводиться обчислювати деяку сукупність величин на основі певних наборів вихідної інформації, користуючись при цьому певними фіксованими правилами. Насправді при функціонуванні реальної системи, що модулюється, набір правил обчислень може змінюватися.
Зміни можуть бути трьох видів:
· кожен фіксований набір правил характерний для даного організаційного варіанта і може змінюватися тільки при переході до іншого варіанта (постійний алгоритм);
· існує певний набір правил обчислень та задана ззовні до початку експерименту певна процедура їх зміни, жорстко пов'язаних з певними вузловими моментами часу (алгоритм, що жорстко змінюється);
· набори правил автоматично замінюються залежно від потрапляння поточного стану системи, що моделюється, у ту чи іншу множину станів (алгоритм із внутрішнім управлінням).
У моделі, що використовує зустрічні функції, необхідно передбачити певну кількість типів вставних функцій. Опис моделі повинен мати хоча б одну вставну функцію кожного передбаченого типу. Однотипних вставних функцій може бути безліч. У процесі роботи з моделлю кількість вставних функцій одного й того ж типу може змінюватися, і можуть додаватися нові.
Число і зміст вхідних та окремо вихідних змінних повинні бути однаковими для всіх однотипних вставних функцій. Вставна функція не повинна обов'язково показувати певну функціональну залежність між вхідними та вихідними змінними. У загальному випадку це може бути деякий обчислювальний алгоритм. У багатьох випадках так і відбувається.
У моделі, що пропонується, планується передбачити вставні функції трьох типів. Один з них дає алгоритм розподілу прибутку; другий забезпечує коригування виробничої програми; третій використовує різні правила оподаткування. Як і в загальному випадку, однотипних вбудованих функцій може бути безліч. Зокрема, для вставних функцій третього типу, крім існуючих та позначених правил оподаткування, можна передбачити пільгове оподаткування для частини прибутків, передбачених на розширення та модернізацію виробництва. Таких правил у існуючому законодавстві поки що не передбачено. Доцільно досліджувати розвиток типів зростання виробництва за параметрами вставної функції, що відображає дію пільгового оподаткування.
Блочна структура імітаційної моделі. Введення вставних функцій наближує імітаційну модель, що розробляється, до імітаційних систем. Її системні особливості зводяться до наступного:
· наявність моделі вхідної мови повідомлень;
· побудова спеціального дешифруючого блоку, що розпізнає вид вставних функцій;
· можливість переходу до діалогового режиму та діалогова заміна вставних функцій;
· редагування вихідних повідомлень.
Загальна блок-схема системного забезпечення моделі зображена на рис. 10.
Порядок виконання логічних та обчислювальних дій чітко представлений на рисунку.
Елементарний цикл тут містить визначені проміжні величини. До їх переліку включені величини, що обчислюються за допомогою вставних функцій. На кожному елементарному циклі обчислення за вставними функціями виконуються саме за тією функцією, яка була "рекомендована" відповідним блоком або вибрана у режимі діалогу безпосередньо перед початком даного елементарного циклу. Винятком є лише випадок постійного завдання вставних функцій, при якому одна вставна функція може замінюватись на іншу тільки при переході до нового варіанта.
Механізм заміни варіантів на рисунку не відображений, оскільки він здійснюється шляхом введення нового завдання для моделювання. Останнє повинно містити інформацію про початкові стани автоматів моделі, способу заміни вставних функцій, значення постійних параметрів моделі, про вузлові моменти, критичні стани та моменти контрольного переходу до діалогового режиму.
Побудована за такою схемою імітаційна модель дозволить акціонерним підприємствам краще орієнтуватися в ситуаціях, що виникають, передбачити можливі наслідки прийнятих рішень, оцінювати зміни, пов'язані із зовнішнім управлінням. Модель може бути корисною і при виборі кредитних та фіскальних зовнішніх управлінь, що стимулюють виробництво, його розширення та модернізацію.
Література
1. Антонов В.М. АРМ економіста, фінансиста, менеджера. - К.: Таксон, 1998. - 120 с.
2. Антонов В.Н. АРМ: Вопросы практического использования. - К.: Лыбидь, 1992. - 164 с.
3. Антонов В.Н. Архитектура интеллектуально-экспертной системы поддержки принятия решений // Информатизация и новые технологии. -1996. - № 4. - С. 16-18.
4. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная графическая система // Информатизация и новые технологии. - 1996. - № 2. - С. 17-20.
5. Антонов В.Н. Интеллектуально-экспертная система обработки документов, подсказки принятия решений: метод построения и реализации // УСиМ. - 1995. - № 3. - С. 82-85.
6. Антонов В.Н. Проектирование объектно-ориентированых интеллектуальных АРМ// УСиМ. - 1997. - № 4/5. - С. 102-106.
7. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. - 1994. - № 1/2. - С. 27-29.
8. Банки на развивающихся рынках: В 2-х т. / Кол. авт. - М.: Финансы и статистика, 1994.
9. Банківська енциклопедія / Під ред. проф. А.М. Мороза - К.: Ельтра, 1993. - 328 с.
10. Велш Глен А., Шорт Денієл Г. Основи фінансового обліку. - К.: Основи, 1997. - 943 с.
11. Волошин І. Розрахунок резервів для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями за допомогою коефіцієнтного аналізу та повної моделі банку // Вісник НБУ. - 1999. - № 9.- С. 61-64.
12. Ганах Н.І., Мельниченко І.Г. До питання розвитку ринку інформаційного бізнесу в Україні // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. - 3-ій вип. - Ч. 2. - Біла Церква, 1997. - С. 125-130.
13. Ганах Н.І., Мельниченко Г.І. Застосування методів експериментально-статистичного моделювання для дотримування маневрених характеристик виробництва // Проблеми праці, економіки та моделювання. - Ч. 1. - Хмельницький, 1998. - С. 52-54.
14. Ганах Н.І., Прокопенко Н.С. Особливості сучасного податкового законодавства України в контексті прийняття Податкового кодексу // Регион, город, предприятия в условиях переходной экономики. - Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. - С. 62-68.

 
 

Цікаве

Загрузка...