WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки - Реферат

Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки - Реферат


Реферат на тему
Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки
Акціонерні підприємства у власній виробничій діяльності часто стикаються із серйозними труднощами правового, економічного, фінансового та соціального характеру. Аналіз їх діяльності підприємств свідчить, що більшість таких проблем є загальними для усіх підприємств і тільки незначною мірою залежать від місцевих умов.
Причин цьому багато. Це і відсутність досвіду в організаторів виробництва за нових виробничих відносин, і невідповідність існуючої кредитно-фінансової системи особливостям таких підприємств, і суб'єктивні причини галузевого та місцевого керівництва, і загальні недоліки дефіцитної економіки та системи постачання, і багато іншого.
У найближчий час очікується значне збільшення питомої ваги акціонерних підприємств практично в усіх галузях промислового виробництва. Тому ефективність нової економічної системи, що створюється, багато у чому залежатиме від того, як успішно акціонерні підприємства зможуть переборювати труднощі, що виникають. Це викликає необхідність проведення глибокого економічного аналізу виробничої та фінансової діяльності акціонерних підприємств, що вже накопичили багатий досвід власної діяльності.
На основі такого аналізу доцільно побудувати спеціалізовані математичні моделі, які можна пристосовувати до місцевих умов, у яких діють чи лише створюються конкретні акціонерні підприємства. Виробнича та фінансова діяльність підприємства - процес динамічний, що протікає у часі. Часто на деяких проміжних та початкових етапах, коли приймаються важливі рішення щодо управління виробництвом, не завжди можна передбачити результати цих заходів через досить тривалий проміжок часу. Розпізнати можливі наслідки прийнятих рішень, застерегти від нових труднощів допоможуть імітаційні математичні моделі. На етапі вибору відповідного рішення вони можуть відігравати роль компетентного механічного радника.
В умовах вільного ринку, що створюється, діяльність акціонерних підприємств у системі нашого промислового виробництва поки що не має аналогів. Імітаційні моделі можуть відшкодовувати нестачу такої інформації та відповісти на питання, якими будуть результати впровадження у життя тієї чи іншої виробничої та фінансової політики акціонерного підприємства. У багатьох випадках ринкові механізми, що впливатимуть, зокрема, і на акціонерів підприємства, на цей час ще однозначно не визначені.
В імітаційних моделях повинна передбачатися багатоваріантність відображення основних властивостей цих механізмів, що дозволить керівництву акціонерних підприємств краще орієнтуватися у нових умовах, приймати обґрунтовані рішення з усвідомленим поглядом на майбутнє. Банкам та іншим фінансовим органам, що регулюють ринкові відносини (а управління ринком здійснюватиметься в основному економічними засобами), імітаційні моделі дозволять вибирати такі шляхи кредитного та фіскального впливу, які стимулюватимуть виробництво, забезпечуватимуть зайнятість, підтримуватимуть надходження до бюджету.
Акціонерні підприємства дедалі активніше набуватимуть досвіду та властивостей, завдяки яким позитивно впливатимуть на стабілізацію та підвищення ефективності виробництва. Ці властивості вже враховуються при розробці проектів переходу до ринкової економіки. Наведемо найважливіші з них.
1. Акціонерні підприємства мають можливості значно швидше та якісніше модернізувати виробництво; замінювати зношене обладнання новим, досконалим; розширювати виробничі потужності, збільшувати випуск продукції, підвищувати її якість; забезпечувати зростання продуктивності праці.
2. Акціонерні підприємства можуть підвищити зацікавленість виробника у результатах своєї праці, створити умови, що сприяють удосконаленню виробничої кваліфікації працівників, засвоєнню суміжних спеціальностей; удосконалити систему оплати праці, що забезпечує стабільний справедливий заробіток, знижує плинність виробничих кадрів.
3. На акціонерних підприємствах створюються умови для досить високого накопичення та реалізації фондів соціально-економічного розвитку, що дозволяє покращити забезпечення працівників житлом, оздоровчими та спортивними закладами, культурним обслуговуванням; сприяє згуртуванню колективу, розвитку творчих здібностей працівників та членів їх родин.
4. Робота на акціонерних підприємствах сприяє розвитку виробничої, економічної, організаторської та управлінської ініціативи практично усіх членів виробничого колективу. Участь працівників та власників акцій в управлінні виробничою та економічною діяльністю є практичною школою господарювання.
5. На акціонерних підприємствах у працівників-власників акцій формується господарське ставлення до ефективного функціонування підприємства, стану виробничих фондів, виробничих процесів, розвивається виробнича ініціатива, прагнення покращувати якість продукції, удосконалювати технологію, підвищувати продуктивність праці.
Математична формалізація побудови автоматної імітаційної моделі динаміки виробничо-фінансової діяльності акціонерного підприємства. Оскільки процес функціонування акціонерного підприємства триває в часі, його математична повинна бути динамічною, тобто відображати зміну стану об'єкта, що моделюється у часі. Робота моделі повинна будуватися таким чином, щоб відображати процес зміни станів системи, що моделюється.
На наш погляд, найбільш зручним та результативним є метод автоматного моделювання, розроблений в Інституті кібернетики НАН України, що довів свою ефективність при побудові більш ніж ста моделей великих систем народного господарства. Цим методом доцільно скористатися і при побудові імітаційної моделі акціонерного підприємства. Це стає очевидним, якщо врахувати такі переваги даного методу, як наочність опису моделі, стандартність моделюючого алгоритму, можливість використання вставних функцій для відображення змінних алгоритмів впливу на систему (різні способи розподілу прибутку, правила продажу та придбання акцій, податкові правила та ін.).
Таким чином, математична модель, що створюється, повинна бути імітаційною автоматичною моделлю. Для її побудови повинна прийматися певна математична формалізація, тобто мають бути постульовані основні обмеження на докладність опису моделі та вибір компонента стану системи, що моделюється, обиратися тимчасова градація моментів зміни станів, тобто прийматися умовна одиниця автоматного часу. У задачах оперативного календарного виробництва за одиницю дискретного часу часто беруть годину або навіть хвилини. У нашому випадку такої необхідності немає. Облік акціонерно-фінансової діяльності акціонерних підприємств, підведення підсумків, нарахування та виплата доходів за акціями, як правило, здійснюється щоквартально. Тому і в моделі, що створюється, доцільно за єдину, загальну для всієї моделі одиницю автоматного часу взяти один квартал.
Автомати моделі, як це часто робиться при побудові імітаційних моделей, можуть становити окремі групи, кожна з яких відображаєпевну галузь діяльності підприємства або виконує певну роль. У моделі, що розробляється, виведені групи автоматів, що виконують різні функції. За встановленою термінологією, ці групи автоматів можна назвати агрегатними. У даній моделі розглядатимуться агрегати, що відповідають за своїм функціональним призначенням наступним блокам:
· основні фонди з

 
 

Цікаве

Загрузка...