WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Нетрадиційні операції комерційного банку - Реферат

Нетрадиційні операції комерційного банку - Реферат


Реферат на тему
Нетрадиційні операції комерційного банку
План
1. Послуги комерційного банку та їх види.
2. Лізингові послуги.
3. Факторингові послуги.
4. Трастові (довірчі) послуги.
5. Посередницькі, консультаційні, гарантійні та інші види послуг.
1. Послуги комерційного банку та їх види
Розвиток комерційної діяльності банків пов'язаний із розширенням банківських послуг для клієнтури. Сучасні банки західних країн можуть надавати сотні різноманітних послуг юридичним та фізичним особам і отримувати найбільшу частку доходів від здійснення цих операцій. Характерною в цьому аспекті є діяльність одного із найбільших банків Англії - "Barctays". Понад 95% доходів банк отримує за послуги, які надає своїм клієнтам переважно по розрахунках, і менше 5% - за кредити.
Банківські послуги класифікуються залежно від:
1. Руху матеріального продукту:
· послуги, пов'язані з рухом матеріального продукту (наприклад, розрахунково-касове обслуговування);
· чисті послуги (наприклад, консультаційні);
2. Контингенту споживачів:
· послуги юридичним особам;
· послуги фізичним особам;
3. Відображення послуг у балансі:
· балансові;
· позабалансові (операції, що певний час не відображаються в балансі, поки не будуть відображені в прибутках або збитках банку);
4. Плати за надання послуг:
· платні;
· безкоштовні;
5. Можливості обліку платних послуг і можливості визначення розміру плати:
· послуги, розміри яких підлягають обліку (розрахунково-касові, кредитні, валютні);
· послуги, аналоги яких є у відповідних тарифах (консультаційні);
· послуги, вартість яких не може бути встановлена об'єктивно (як правило, надаються банками в пакеті з платними товарними послугами).
Банківськими послугами можна вважати також дії банку, які супроводжують його основні функції та спрямовані на зростання дохідної діяльності банку.
Вітчизняні комерційні банки тільки розпочинають освоювати сферу банківських послуг. Нині широко надаються розрахунково-касові довірчі, консультаційні та інші послуги. Повільне запровадження ринку банківських послуг викликане неспроможністю банків надавати весь спектр послуг та низьким попитом клієнтів на них.
2. Лізингові послуги
Лізингові послуги це відносно нові, нетрадиційні види банківських послуг. Лізинг виник у 50-ті роки паралельно з розвитком системи прискорених амортизаційних відрахувань. Це господарська операція, що передбачає передачу лізингодавцем права користування матеріальними цінностями іншим суб'єктам господарювання (лізингоодержувачу). Лізинг також можна розглядати як довгострокову оренду, в якій наявні елементи кредитних відносин, а грошові та матеріальні потоки злиті в єдиний комплекс грошово-майнових відносин. І хоча зовні лізинг схожий на довгострокову оренду, однак повернення майна до свого юридичного власника при ньому не є обов'язковою умовою.
Лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надається в майновій формі і погашення якого здійснюється в розстрочку.
У лізинговій угоді беруть участь три сторони:
· постачальник, який є виробником об'єкта лізингу;
· лізингодавець, який оплачує об'єкт лізингу і здає його в лізинг;
· лізингоодержувач, той, хто отримує і використовує об'єкт лізингу.
Розрізняють такі види лізингу:
а) залежно від джерел придбання об'єкта лізингу:
o прямий - коли лізингодавець купує майно у виробника і передає його в оренду;
o зворотний - власник продає майно лізингодавцю, а потім бере його в оренду;
б) залежно від об 'єкта лізингу:
o лізинг рухомого майна;
o лізинг нерухомого майна;
в) залежно від обслуговування:
o лізинг з обслуговуванням (надання лізингових послуг поєднується з наданням певних послуг, пов'язаних з утриманням і технічним обслуговуванням об'єкта лізингу);
o пакетний лізинг - система надання в оренду об'єкта лізингу (будинок, магазин продаються у кредит, а обладнання - за лізинговою угодою);
г) залежно від ступеня окупності майна:
o лізинг з повною окупністю, коли протягом строку дії одного договору здійснюється повна виплата лізингодавцю вартості орендованого майна;
o лізинг з неповною окупністю, коли протягом дії одного договору окупається тільки частина вартості орендованого майна;
д) залежно від умов амортизації:
o лізинг з повною амортизацією і, відповідно, з повною виплатою вартості об'єкта лізингу;
o лізинг з неповною амортизацією і, значить, з частковою виплатою вартості.
Виходячи з наведених вище двох ознак класифікації (за ступенем окупності об'єкта лізингу і умов його амортизації), які пов'язані між собою, розрізняють фінансовий та оперативний лізинг:
o оперативний - лізинг з неповною окупністю;
o фінансовий - лізинг з повною окупністю.
Особливостями оперативного лізингу є:
o орендодавець не планує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від орендаря;
o строки зносу є більшими за строки угоди лізингу (тобто строк угоди не перевищує строк амортизації);
o ризик втрати, псування майна лежить в основному на лізингодавці;
o по закінченні встановленого терміну майно звичайно повертається лізингодавцю;
o сам об'єкт лізингу залишається у власності лізингодавця та обліковується у нього на балансі.
Існує два види оперативного лізингу:
а) рейтинг - короткостроковий лізинг (від 1 дня до 1 року, без права наступного придбання лізингоодержувачем об'єкта лізингу);
б) хайринг - надання об'єкта лізингу на строк понад 1 року без права викупу лізингоодержувачем об'єкта лізингу.
Оперативний лізинг припускає багаторазове надання об'єкта лізингу в оренду.
Фінансовий лізинг передбачає виплату протягом твердо встановленого періоду сум, які достатні для повної амортизації капітальних вкладень і здатні забезпечити лізингодавцю прибуток.
Характерні особливості цього виду лізингу:
o вибір об'єкта лізингу здійснює лізингоодержувач;
o лізингоодержувач має право використовувати об'єкт лізингу протягом усього строку угоди;
o строк фінансового лізингу, як правило, не менше за строк повної амортизації об'єкта лізингу;
o витрати на утримання об'єкта лізингу несе лізингоодержувач;
o існує

 
 

Цікаве

Загрузка...