WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Створення та організація діяльності комерційного банку - Реферат

Створення та організація діяльності комерційного банку - Реферат

засновників;
· копію рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення відповідного комерційного банку.
Протягом наступних двох тижнів регіональне управління НБУ перевіряє зазначені документи і разом з висновком про доцільність створення банку передає їх до НБУ. В НБУ документи розглядають департаменти: банківського нагляду, валютного регулювання, юридичний, а у разі необхідності й інші підрозділи. Вони готують пропозиції та висновки щодо реєстрації комерційного банку і передають їх для розгляду:
а) правлінням НБУ, якщо банк створюється за участю іноземного капіталу;
б) комісією з питань нагляду і регулювання діяльності банків, якщо банк створений тільки за участю національного капіталу.
Реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідного запису у Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ у місячний термін з дня отримання документів.
До розгляду питання про реєстрацію банку кандидати на посаду голови правління і головного бухгалтера проходять співбесіду в НБУ.
НБУ може відмовити у реєстрації комерційному банку у разі:
· порушення порядку реєстрації комерційного банку;
· невідповідності статуту та інших установчих документів чинному законодавству;
· незадовільного фінансового стану засновників;
· професійної непридатності рекомендованого керівництва банку;
· відсутності відповідної матеріально-технічної бази.
Якщо у діючому банку відбулися зміни вустановчих документах, то вони повинні бути зареєстровані в НБУ. Процедура реєстрації змін і доповнень аналогічна процедурі реєстрації банку.
Комерційні банки можуть відкривати філії, представництва та територіальні відокремлені безбалансові відділення, які мають бути зареєстровані в НБУ.
Філія банку - це банківська установа, яка не є юридичною особою. Вона діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку, має свій субкореспондентський рахунок і МФО, здійснює банківські операції на основі довіреності головного банку і дозволу, виданого регіональним управлінням НБУ за місцем знаходження філії.
Представництво банку - це установа банку, яка не є юридичною особою, діє на підставі окремого положення, виступає від імені головного банку і ним фінансується, не має права здійснювати банківські операції. Відкриває поточний рахунок у НБУ.
Територіальне відокремлене безбалансове відділення банку здійснює лише розрахунково-касове обслуговування клієнтів та вкладні операції.
З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, забезпечення інтересів кредиторів, вкладників НБУ видає комерційним банкам ліцензії на здійснення банківських операцій.
Ліцензування - це порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій. Перелік операцій, що підлягають ліцензуванню, визначається Законом України "Про банки і банківську діяльність".
Комерційні банки мають право здійснювати операції тільки після отримання відповідної ліцензії НБУ. Філії комерційного банку здійснюють операції згідно з Положенням про філію та лише за умови наявності і в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою. Копія дозволу у 3-денний строк надається регіональному управлінню НБУ за місцем розташування філії та головного банку - юридичної особи.
Новоствореному комерційному банку надають ліцензію у разі дотримання таких умов:
· на час прийняття рішення зареєстрований статутний капітал банку повинен бути повністю сплачений;
· наявність професійно придатних керівних осіб банку;
· наявність підрозділу, що виконує відповідні банківські операції;
· наявність підрозділу внутрішнього аудиту, укомплектованого професійно придатними кваліфікованими кадрами;
· наявність внутрішніх нормативних документів банку, що регламентують відповідні операції;
· забезпеченість необхідним банківським обладнанням;
· відповідність приміщення банку вимогам НБУ;
· наявність угоди про оренду приміщення на строк не менше 5 років або свідоцтва на право власності.
Крім додержання загальних умов для отримання ліцензії, НБУ встановив особливі вимоги. Вони стосуються наявності:
- технічних умов (для касових операцій - відповідним чином обладнані приміщення, належна організація охорони і т. д.);
- відповідного розміру статутного фонду;
- відповідної кваліфікації працівників;
- відповідного строку діяльності банку;
- відповідних внутрішніх регламентуючих ту чи іншу операцію документів;
- задовільної діяльності комерційного банку.
Так, для ведення рахунків банків-кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України строк діяльності банку повинен бути не менше 1 року, зареєстрований та сплачений статутний капітал має становити 3 млн. євро.
Для надання та отримання кредитів на міжбанківському ринку, кредитування юридичних і фізичних осіб та проведення фінансового лізингу необхідно мати відповідні Положення про кредитування, Положення про кредитну раду тощо.
Для залучення депозитів фізичних осіб строк діяльності банку мусить бути не менше 2 років, відсутні сумнівні та безнадійні кредити, не покриті резервами, необхідна наявність зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу у розмірі 3 млн. євро.
Для розширення ліцензії банку необхідно врахувати такі додаткові умови:
· статутний капітал діючого банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не меншому за встановлений НБУ;
· відповідність формування резервного фонду банку вимогам законодавства та НБУ;
· відповідність формування фонду гарантування вкладів фізичних осіб вимогам законодавства та нормативним актам НБУ;
· відповідність формування резерву покриття можливих втрат за банківськими позичками законодавству України та нормативним актам НБУ;
· дотримання банком економічних нормативів за попереднє півріччя;
· сума сумнівних та безнадійних кредитів не повинна перевищувати розміру фактично сформованого резерву на покриття можливих втрат за позичками банку;
· наявність позитивного висновку зовнішнього аудитора про діяльність банку за попередній звітний рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...