WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Закриття рахунків в іноземній валюті - Реферат

Закриття рахунків в іноземній валюті - Реферат

разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної зміною його назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Для відкриття нового рахунку подаються документи, передбачені Інструкцією[1].
У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури використовується одинпоточний рахунок підприємства, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку подаються рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).
Поточні рахунки закриваються в установах банку:
а) на підставі заяви власника рахунку;
б) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;
в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію підприємства;
г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунку.
Закриття поточного рахунку за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви (згідно з додатком 1).
За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання /стягнення/ коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок підприємства, зазначений у заяві, тощо). При цьому датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.
Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.
У день закриття рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.
Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку.
Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.
У разі закриття поточного або депозитного рахунку суб'єкта підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів повідомляє про це податковий орган. Повідомлення про закриття рахунку надсилається електронною поштою Національного банку України з використанням засобів захисту інформації Національного банку України.
Висновок
В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі висновки.
Поточні рахунки закриваються в установах банку на підставі:
а) заяви власника рахунку;
б) рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства;
в) відповідного рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію підприємства чи визнання його банкрутом;
г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України чи договором між установою банку та власником рахунку.
У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів установа банку на підставі платіжного доручення власника рахунку перераховує такі залишки на інший відкритий цим підприємством рахунок (основний чи додатковий). У разі наявності у підприємства лише одного (основного) рахунку для його закриття та перерахування залишків коштів потрібно відкрити додатковий рахунок.
У рані закриття основного поточного рахунку, на якому оіипнонусться картотека заборгованості, зазначена картотека ІІІ-рІ'дастІ.ся спецзв'язком до банку, в якому відкрито додатковий рахунок, який клієнт визнає основним. Відмова банку в прийнятті документів, не сплачених у строк, є неприпустимою.
Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в установі банку. [4,c.165]
Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово припинені рішенням державних податкових, судових, правоохоронних та інших органів у разі, якщо це передбачено законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення операцій на рахунках.
Література
1. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.//Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. N 527( В редакції Постанови Правління Національного банку України від 9 січня 2002 р. N 9)
2. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .
3. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. - Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
4. Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:"Знання",1999р.
Додаток 1. Типова форма заяви про закриття рахунку
ЗАЯВА
про закриття рахунку
Найменування установи банку _______________________________________________________
Найменування підприємства _________________________________________________________
(повна і точна назва)
Просимо закрити рахунок _____________________N ____________________________________,
(вид рахунку) (номер рахунку)
залишок коштів перерахувати на рахунок _____________________________________________,
(номер рахунку)
відкритий у________________________________________________________________________
(назва установи банку)
Керівник (посада) ___________________
(підпис) __________________________________________
(прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ___________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
Дата заповнення заяви:
"___" ___________ 200_р.
М.п.
__________________________________________________________________________________
Відмітки банку
1. Дата, час отримання банком заяви "___"______________200_р. о___________год.
2. Залишок коштів на рахунку за станом
на дату отримання банком заяви _______________________ грн. ______ коп.
3. Дата перерахування залишку "___"________________200_р.
4. Дата закриття рахунку "__"______________________200_р.
Головний бухгалтер (підпис)
Директор Департаменту платіжних систем
В.М. Кравець
[Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з Постановою Правління Національного банку України N 114 від 20.03.2001 р.]

 
 

Цікаве

Загрузка...