WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Переоформлення рахунків в іноземній валюті - Реферат

Переоформлення рахунків в іноземній валюті - Реферат

рахунку
Головний
бухгалтер (Підпис)
Додаток 2. Витяги з Інструкції №3 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті." (Документи, які подаються при відкритті рахунків)
2.2.1. Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:
а) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з додатком 1) . Заяву підписує керівник та головний бухгалтер підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;
б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально** чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);
[Підпункт "б" пункту 2.2.1 викладено в новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку УкраїниN 114 від 20.03.2001 р.]
в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє . Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.
Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;
г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку ;
г`)картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка печатки підприємства;
д) довідку* про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;
е) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;
[Пункт 2.2.1 доповнено підпунктом "е" згідно з Постановою Правління Національного банку України N 114 від 20.03.2001 р.]
є) копію страхового свідоцтва*******, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.
[Підпункт "є" пункту 2.2.1 викладено в новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України N 500 від 05.12.2001 р.]
Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунку.
Надання документів, передбачених підпунктами "б" - "є" цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
[В абзац одинадцятий пункту 2.2.1 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 114 від 20.03.2001 р.]
2.2.2. При відкритті поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу , подаються такі документи:
а) заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка (згідно з додатоком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено обов'язок з ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;
б) копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідну довідку;
в) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;
г) копія належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ;
г`) картка з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та відповідними документами підприємства надано право розпоряджання рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником підприємства - юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ;
д) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у процесі приватизації ) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного коду, номера поточного рахунку та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть на обліку;
[У підпункт "д" пункту 2.2.2 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 146 від 14.04.2000 р.]
[У підпункті "д" пункту 2.2.2 деякі слова виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 500 від 05.12.2001 р.]
е) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;
ж) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків (якщо відокремлений підрозділ розташований на іншій території, ніж юридична особа та здійснює розрахунки з оплати праці самостійно - копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію відокремленого підрозділу в цьому Фонді як платника соціальних страхових внесків), засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

 
 

Цікаве

Загрузка...