WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Переоформлення рахунків в іноземній валюті - Реферат

Переоформлення рахунків в іноземній валюті - Реферат

зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Крім того, рахунок може бути відкритий в присутності одного з батьків із поданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про народження неповнолітньої особи.
Банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності протягом десяти календарних днів після отримання банком повного пакета документів на відкриття рахунків.
Уповноважений працівник банку вприсутності осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності - інформацію про постійне місце проживання громадянина) або документа, що його замінює. При відкритті рахунку фізичній особі уповноважений працівник банку, крім копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, робить копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номера. Ці копії зберігаються в справі з юридичного оформлення.
При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських рахунків банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:
а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;
б) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності має відповідати зразкам, передбаченим у додатку 3 (для юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 (із змінами і доповненнями). Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності", свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 N 276 (із змінами і доповненнями);
в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних документах", зареєстрованим Міністерством юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями).
Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.
У день закриття рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.
При відкритті та переоформленні рахунків в іноземній валюті до банку подається заява встановленого зразка (Див. Додаток 1.), та інші документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті (див. Додаток 2).
Висновки
В результаті проведеного дослідження автором були зроблені деякі висновки.
Переоформлення рахунків в іноземній валюті регламентується Інструкцією "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті".
Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: поточні; депозитні (вкладні).
Переоформлення рахунків в іноземній валюті здійснюється за наступною схемою:
1) Закривається існуючий рахунок в іноземній валюті
2) Відкривається новий рахунок в іноземній валюті.
Під час реорганізації підприємства (злитті, приєднанні, поділі, перетворенні), а також у разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, викликаної зміною його назви, організаційно-правової форми, форми власності, рахунок закривається. Потім відкривається новий.
Для відкриття нового рахунку подаються документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті (Див. Додатки 1,2).
Література
1. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.//Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. N 527( В редакції Постанови Правління Національного банку України від 9 січня 2002 р. N 9)
2. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .
3. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала. - Тернопіль:Карт-бланш, 2001 р.
4. Валютне регулювання. В.Ющенко, В.Міщенко. К.:"Знання",1999р.
Додаток 1. Заява на відкриття рахунку
ЗАЯВА
на відкриття рахунків
Найменування установи банку
____________________________________________________
____________________________________________________
Найменування підприємства|
(повна і точна назва)
____________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер ДРФО
Просимо відкрити
_______________________________________________________________________________________
(поточний бюджетний та ін. рахунки)
рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті,
що має для нас обов'язкову силу, із змістом Інструкції ознайомлені.
В інших установах банків рахунків
_______________________________________________________________________________________
не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)
Керівник (посада) (Підпис прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер (Підпис прізвище, ініціали)
"___" __________ 199_ р.
М.П.
_________________________________________________________________
ВІДМІТКИ БАНКУ
Відкрити рахунок Документи на оформлення відкриття
_____________________ рахунку та здійснення операцій за
(поточний, бюджетний та рахунком перевірив
ін. рахунки)
Дозволяю
Керівник (Підпис)
Дата відкриття рахунку
"___"___________ 199 р.
N бал. рахунку N особов.

 
 

Цікаве

Загрузка...