WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

Менеджмент банківської системи на прикладі - Реферат

векселів тощо);
купівлю, продаж та збереження платіжних документів, цінних паперів, а також операції з ними;
випуск і реалізацію лотерейних білетів;
здійснення розрахунків за дорученням клієнтів і банків-кореспондентів, їх касове обслуговування, а також надання послуг по інкасації;
ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів;
надання індивідуальних сейфів у тимчасове користування для збереження документів і цінностей;
надання консультативних послуг;
здійснення лізингових операцій;
придбання прав вимоги, що витікає з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог (форфейтінг), а також виконання цих операцій з додатковим контролем за рухом товарів (факторинг);
представництво інтересів підприємств, організацій у фінансових і господарських органах;
операцій по обміну валюти та інших валютних операцій за ліцензією Національного банку України;
видача поручительств, гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають виконання в грошовій формі;
фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів, а також за рахунок власних коштів Банку;
залучення і розміщення дорогоцінних металів на рахунки, у вклади та інші операції з цими цінностями згідно з міжнародною банківською практикою;
здійснення інших банківських операцій.
Операції, передбачені цією статтею, здійснюються як у грошових одиницях, які знаходяться в обігу на території України, так і в іноземній валюті по ліцензії Національного банку України.
Банк має право виводити нові види заощаджень і кредитів для населення. Банк і його установи мають право відкрити кореспондентські рахунки в розрахунково-касових центрах установ Національного банку України та інших банках.
Банк може своїми грошовими коштами на договірних засадах приймати дольову участь у діяльності інших юридичних осіб.
Процентні ставки по вкладах і кредитуванню населення, власних цінних паперах визначаються Банком самостійно в межах вимог кредитно-грошової політики Національного банку України.
За надання банківських послуг справляється комісійна винагорода на договірній основі.
Банк і його установи гарантують таємницю по операціях, документах, рахунках та вкладах клієнтів і кореспондентів. Весь персонал Банку зобов'язаний зберігати службову таємницю та таємницю по операціях, документах, рахунках і вкладах.
Для здійснення своєї діяльності Банк має право:
" відкривати у встановленому порядку на території України свої установи в інших республіках і за кордоном - банки і представництва;
" приймати участь власними коштами в господарській діяльності спільних підприємств, компаній, банків, акціонерних та інших товариств в Україні і за кордоном, а також виступати їх засновником;
" передавати залучені грошові кошти за плату Національному банку;
" використовувати грошову готівку інших банків підприємств зв'язку, торгівлі та інших організацій в порядку, встановленому Національним банком України;
" провадити перевірку грошових і розрахункових документів, бухгалтерських записів, звітних і статистичних матеріалів підприємств, організацій, кооперативів, акціонерних та інших товариств, які мають розрахунки в установах Банку;
" видавати на основі і для виконання законодавства України в межах своєї компетенції нормативні акти, обов'язкові для громадян підприємств і організацій - клієнтів Банку.
Вкладниками Банку можуть бути громадяни України інших республік, іноземні громадяни і особи без громадянства.
Вкладником вважається особа, на ім'я якої установою Банку прийнято вклад і видано відповідний документ.
Вкладник має право мати в Банку будь-яку кількість вкладів, зберігати їх необмежений строк і розпоряджатись вкладами як особисто, так і через представника.
Вкладником може бути неповнолітня особа. Неповнолітній, який сам вніс вклад на своє ім'я, розпоряджається цим вкладом самостійно.
Порядок розпорядження вкладами, внесеними будь-ким на ім'я неповнолітніх, регулюється законодавством.
Банк надає право вкладникам та іншим клієнтам розпоряджатися внесеними в Банк грошовими коштами і цінними паперами особисто або за доручення через представника на ім'я якого вони повинні оформити відповідне доручення.
Власник рахунку по вкладу і заощаджень інших видів має право у встановленому порядку у випадку смерті зробити розпорядження Банку про видачу грошових коштів і цінностей будь-якій особі, державі або окремим державним, кооперативним та громадянським підприємствам, організаціям, установам, а також іншим юридичним особам.
Вклади і заощадження інших видів, по яких не зроблені заповідальні розпорядження, установи Банку, в разі смерті вкладника видають спадкоємцям відповідно до чинного законодавства.
Усі документи, пов'язанні з переходом вкладів і заощаджень інших видів до спадкоємців, звільнені від сплати державного мита.
Вкладники і власники заощаджень інших видів мають право на одержання доходів у вигляді процентів, а також виграшів у встановленому порядку.
Доходи по вкладах, лотереях, облігаціях, казначейських зобов'язаннях у вигляді процентів або виграшів не підлягають оподаткуванню.
Довідки по операціях і рахунках юридичних осіб та інших організацій можуть видаватися самим організаціям, їх вищестоящим органам, судам, слідчим органам, органам арбітражного суду, аудиторським організаціям, а також фінансовим органам з питань оподаткування.
Довідки по рахунках і вкладах громадян видаються, крім самих клієнтів і їх представників, судам і слідчим органам по справах, що знаходяться в їх провадженні, в разі, коли на грошові кошти та інші цінності клієнтів, що знаходяться на рахунках і на вкладах, може бути накладено арешт, звернено стягнення або застосованоконфіскацію майна.
Довідки по рахунках і вкладах у разі смерті їх власників видаються особам, вказаним власнику рахунку або вкладу в зробленому банку заповідальному розпорядженню, державним нотаріальним конторам по справах спадщини, що знаходяться в їх провадженні, а також іноземним консульським установам при наявності у них відомостей про місцезнаходження вкладу або заощаджень іншого виду.
Іншим особам і органам установи банку довідок не видають.
На грошові кошти та інші цінності юридичних осіб, іноземних та міжнародних організацій, що знаходяться у Банку, арешт може бути накладено тільки за рішенням, ухвалами судів, постановами слідчих органів або органів арбітражного суду, а стягнення може бути звернено лише за виконавчими листами, виданими судами, за наказами органів арбітражного суду та інших виконавчих документах, а у випадках, передбачених законодавством України, на вимогу державних податкових інспекцій та інших організацій.
На грошові кошти та інші цінності громадян, що знаходяться у Банку та його установах, арешт може бути накладено лише на підставі:
* рішень судів і постанов слідчих органів по кримінальних справах, що знаходяться в їх провадженні, а також у передбачених

 
 

Цікаве

Загрузка...