WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Капітал банку та методи його оцінки - Курсова робота

Капітал банку та методи його оцінки - Курсова робота

додаткового капіталів за мінусом відвернень. У складі основного капіталу головна роль належить статутному капіталу банку. Він формується з акціонерного або приватного капіталу при організації нового банку за рахунок внесків засновників чи випуску і реалізації акцій.
Розмір статутного капіталу визначається засновниками, однак він не може бути меншим від мінімального розміру, встановленого Національним банком України.
Мінімальний розмір статутного капіталу контролюється Національним банком України згідно "Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні Затверджено" постанови Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368.
Мінімальний розмір статутного капіталу знову створених банків має стано-вити:
а) для місцевих кооперативних банків:
до одного року діяльності - 1000000 євро, до двох років діяльності -1100000 євро, до трьох років діяльності -1200000 євро, до чотирьох років діяльності - 1350000 євро, починаючи з п'ятого року діяльності - 1500000 євро;
б) для банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області
(регіональних), у тому числі спеціалізованих ощадних та іпотечних:
до одного року діяльності - 3000000 євро, до двох років діяльності - 3500000 євро, до трьох років діяльності - 4000000 євро, до чотирьох років діяльності - 4500000 євро, починаючи з п'ятого року діяльності - 5000000 євро;
в) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України (міжрегіональних), у тому числі спеціалізованих інвестиційних і розрахункових (клірингових), центрального кооперативного банку:
до одного року діяльності - 5000000 євро,
до двох років діяльності - 5500000 євро,
до трьох років діяльності - 6000000 євро,
до чотирьох років діяльності - 7000000 євро,
починаючи з п'ятого року діяльності - 8000000 євро.
Порядок формування статутного капіталу залежить від організації банку. Якщо комерційний банк утворюється у формі акціонерного товариства (AT) відкритого типу, то статутний фонд формується шляхом відкритої передплати на акції, а якщо у формі AT закритого типу - через перерозподіл цих акцій серед засновників банку згідно з розміром їхньої частки у статутному фонді.
При утворенні банку як товариства з обмеженою відповідальністю статутний капітал поділяється на частки, розмір яких фіксується в засновницьких до-кументах, а учасники банку несуть відповідальність за його зобов'язаннями у межах своєї частки. Статутний капітал ВАТ КБ "Надра" становив на 01.01.2002 року 54940 тисяч гривень, і станом на 01.01.2003 року лишився незмінним.
Статутний капітал комерційного банку у формі AT створюється шляхом ви-пуску та продажу двох видів іменних акцій - звичайних та привілейованих. Власники звичайних акцій беруть участь в управлінні банку і поділяють з ним усі його доходи, збитки і ризики.
З розширенням кола операцій комерційних банків, а також у зв'язку з необ-хідністю задоволення вимог НБУ щодо мінімального розміру статутного капіталу у комерційного банку з'являється потреба в збільшенні розмірів цього капіталу. Це досягається через проведення додаткової емісії акцій. Як правило, банк прагне при додаткових емісіях випускати насамперед привілейовані акції, з тим щоб запобігти розширенню кола власників звичайних акцій та ускладненню процесу управління банком.
До складу власного капіталу комерційного банку також входить резервний капітал.
Резервний капітал - це грошові ресурси, що резервуються банком для забез-печення непередбачених витрат, спеціальних потреб та покриття збитків. На-явність коштів в резервному капіталі забезпечує стійкість комерційного банку, зменшує вірогідність його банкрутства.
Резервний капітал комерційного банку створюється у порядку , ухваленому зборами акціонерів, а його розмір встановлюється, як правило на рівні 50% від розміру статутного капіталу. Він формується за рахунок відрахувань з прибутку і має бути не меншим 5% від суми отриманого прибутку.
В перші роки після створення комерційні банки прагнуть відраховувати в резервний капітал значні кошти. Це додає банку стабільності та стійкості. Якщо резервний капітал досяг уставленого розміру то відрахування до нього при-пиняються. У разі часткового або повного використання коштів резервного капіталу відновлюються відрахування з прибутку для його формування.
Резервний капітал ВАТ КБ "Надра" становив на 01.01.2002 року 3974 тисяч гривень, а станом на 01.01.2003 року становив 4596 тисяч гривень , за цей період капітал збільшився на 622 тисячі гривень.
В комерційних банках також створюються спеціальні фонди, призначені для виробничого та соціального розвитку, їх формування здійснюється за рахунок прибутку.
Банківський власний капітал поділяється на капітал-брутто та капітал-нетто. Власний капітал-брутто - це сума усіх фондів банку та нерозподіленого прибутку за балансом. Власний капітал-нетто - це капітал-брутто за мінусом вкладень банку в господарську діяльність підприємств та організацій, акцій AT, витрати майбутніх періодів, відвернених коштів. Тобто, капітал-нетто - це та частина власних коштів банку, що може бути використана як кредитні ресурси.
Розмір власного капіталу визначається кожним банком самостійно і залежить від чинників:
o рівень мінімальних вимог НБУ до статутного фонду. Підвищення вимог - збільшує потребу у власному капіталі;
o специфіка клієнтури. При значній кількості дрібних вкладників власних коштів тобто буде менше, ніж за наявності великих вкладників;
o характер активних операцій. Наявність значного обсягу ризикових операцій потребує відносно більшого розміру власного капіталу.
Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залуче-них та позичених коштів, а не власних. Можливості комерційних банків у за-лученні коштів регулюються НБУ. Так, згідно з показником платоспроможності банку, нормативне значення якого встановлює НБУ, залучені та позичені кошти не повинні перевищувати розмір власного капіталу більше ніж у 12 разів.
Одним з найважливіших компонентів власного капіталу комерційного банку є прибуток від здійснення банківських операцій.
Прибуток визначається як різниця між отриманими доходами і понесеними витратами. Його рівень не може бути нижчий базової процентної ставки по пасивним операціям, оскільки в цьому випадку ринкова вартість випущених банком цінних паперів буде нижча номінальної. При встановленні норми доходу на власний капітал необхідно враховувати відсотки, що сплачуються по при-вілейованим акціям. Помноживши середню норму доходності на розмір власного капіталу можна визначити масу прибутку, яка направляється на виплату ди-відендів. Вона є основою для розрахування суми необхідного прибутку. Для цього домаси прибутку, що використовується для виплати дивідендів, потрібно додати:
o видатки банку
o відрахування в резервний капітал банку
o платежі до бюджету
o розмір фондів економічного стимулювання банку
Отже, для операцій банків використовуються ресурси комерційних банків, які визначаються як сукупність власних, запозичених і залучених коштів, які є в розпорядженні банку і визначаються банками в результаті проведення активних операцій.
Головна мета

 
 

Цікаве

Загрузка...