WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види цінних паперів - Реферат

Види цінних паперів - Реферат

первинного розміщення ОВДП.
Програмний комплекс "ЛІГА" НБУ надсилає електронні повідомлення в банки про проведення аукціонів ОВДП, а також інформує банк та депозитарій НБУ про результати його проведення.
АРМ КБ "ЛІГА", прийнявши та проаналізувавши повідомлення про проведення аукціону, формує й надсилає заявки на участь в аукціоні.
Характеристика програмного комплексу "ВТОРИН"
Програмний комплекс "Вторин" встановлюється в КБ та на торговельних майданчиках. Він забезпечує проведення торгів на вторинному ринку ОВДП. Усі заявки купівлі-продажу формуються та модифікуються безпосередньо в комерційному банку і передаються на торговельний майданчик засобами електронної пошти.
АРМ-КБ "Вторин" виконує формування заявок купівлі та продажу по видах цінних паперів за дорученням банку або клієнта, а також забезпечує прийом інформації з торговельних майданчиків про хід та результати торгівлі.
Характеристика програмного комплексу "ДЕПО-ЗАПИТ"
Програмний комплекс "ДЕПО-ЗАПИТ" працює в емісійно-кредитному департаменті НБУ і дає змогу оперативно контролювати стан депозитарного обліку у розрізі регіонів, комерційних банків, видів цінних паперів, депозитарних рахунків.
Програмний комплекс "ДЕПО-ЗАПИТ" складається з АРМ НБУ та АРМ КБ. АРМ КБ дає змогу користувачу сформулювати запит та надіслати його на АРМ НБУ. Можна сформулювати й отримати відповідь:
" про залишки в розрізі депо-рахунків та кодів випуску ОВДП;
" про обіг ОВДП в депозитарії на будь-який момент часу.
АРМ "ДЕПО-ЗАПИТ" НБУ безпосередньо взаємодіє з електронним депозитарієм НБУ.
Технологія первинного розміщення ОВДП
Після прийняття рішення про проведення аукціону НБУ надсилає в КБ нормативно-довідкову інформацію (НДІ) про дату проведення аукціону, код цінного паперу, номер аукціону, кількість облігацій, що підлягають розміщенню, номінальну вартість однієї облігації, термін погашення облігації, термін сплати відсотків і суму відсотків, що припадає на одну облігацію, місце та час проведення аукціону.
Аукцiон може проводитись за одним з двох критерiїв на пiдставi введення цiнових умов продажу облiгацiй чи рiвня дохідностi за облiгацiями.
Згiдно з цими критерiями до заявок можуть включатися цiнипридбання облiгацiй або рiвень їх дохідностi.
НДІ надходить в комерційні банки і приймається на АРМ-КБ "ЛІГА". Після прийому НДІ на АРМ-КБ "ЛІГА" виконується формування заявок на аукціон.
Заявки поділяються на два види - конкурентні та неконкурентні.
В конкурентній заявці вказується цiна або фiксований рiвень дохідностi облігацій.
В неконкурентній заявці за ціну придбання облігації береться середньозважена цiна аукцiону або середньозважений рiвень дохідностi.
Заявка включає наступні атрибути: МФО банку, що надіслав заявку, номер аукціону та дату його проведення, назву та код цінного паперу, умови придбання облігацій за конкурентними та неконкурентними пропозиціями. По кожній пропозиції окремо вказується кількість облігацій, що купується, а також тип власника. По конкурентних пропозиціях обов'язково вказується ціна купівлі чи рівень дохідності облігації.
Заявка на придбання ОВДП може надаватись від імені банку за власний рахунок, а також за дорученням і за рахунок іншої особи.
Середньозважена ціна аукціону - цiна, яка визначається під час проведення аукцiону на пiдставi цiн за конкурентними заявками за умови, що ці цiни за значенням бiльші або дорiвнюють цiнi вiдсiку.
Цiна вiдсiку - цiна, що встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України, нижче якої конкурентнi заявки не задовольняються.
Встановлений рiвень дохідностi - дохіднiсть облiгацiй, що визначається Мiнiстерством фiнансiв України, вище якої конкурентнi заявки не задовольняються.
Під час проведення аукціону на АРМ НБУ "Ліга" відкриваються заявки банків та визначається список учасників аукціону. Задоволення заявок, поданих на аукціон, залежить від попиту та пропозиції. При проведенні аукціону пріоритет надається конкурентним заявкам, тобто вони задовольняються в першу чергу. Конкурентна заявка може бути не задоволена, якщо її ціна менша за ціну відсіку або дохідність вища за встановлений Міністерством фінансів рівень дохідності.
Неконкурентні заявки можуть задовольнятись не в повному обсязі, а пропорційно їх обсягам в межах залишку від задоволення конкурентних заявок.
Неконкурентні заявки не задовольняються в разі покриття всіх пропозицій конкурентними заявками.
Під час аукціону АРМ-НБУ "ЛІГА" роздруковує аналітичну таблицю можливих результатів, що вміщує варіанти встановлення ціни відсіку (рівня дохідності). Відповідальні особи Міністерства фінансів, що обов'язково беруть участь в аукціоні, знайомляться з цими аналітичними даними та надають письмове доручення НБУ на проведення аукціону, в якому вказується ціна відсіку (рівень дохідності) та середньозважена ціна аукціону (середньозважена дохідність). Після отримання цього доручення в автоматизованому режимі на АРМ НБУ "ЛІГА" проходить розподіл облігацій за заявками і формується зведена відомість розподілу облігацій між покупцями.
Література
1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1997. - 268 с.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. - М.: Церих, 1992. - 206 с.
4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997-1999 гг.
5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997-1999гг.
6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра,1998. - 344 с.
7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.

 
 

Цікаве

Загрузка...