WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види цінних паперів - Реферат

Види цінних паперів - Реферат

система депозитарного обліку, яка складається з центрального депозитарія та мережі субдепозитаріїв.
В центральному депозитарії відкриваються рахунки зареєстрованих ділерів. Існують два типи рахунків: рахунок "А" та рахунок "В". На рахунку "А" враховуються облігації, що належать ділеру, а на рахунку "В" - облігації клієнтів. Рахунки відкриваються окремо за кожним аукціоном, який характеризується власним номером, кодом цінних паперів, терміном обігу облігацій. На рахунку кожного ділера в центральному депозитарії є спеціальний "торговий" субрахунок, призначений для резервування (блокування) облігацій, з якими ділер має намір здійснити операції по їх продажу в даний торговий день.
Розрахункова система - це організація, яка має право на ведення розрахункових операцій та уповноважена забезпечувати грошові розрахунки за облігаціями. Кожний ділер відкриває рахунок в розрахунковій системі, через яку він здійснює платежі. Розрахунки за угодами з облігаціями здійснюються протягом одного дня. Залежно від того, має ділер банківську ліцензію чи ні, йому в розрахунковій системі відкривається кореспондентський рахунок або спеціальний рахунок з правом його використання тільки для розрахунків за облігаціями.
Учасники розрахункової системи можуть мати в своїх офісах робочі місця, спеціально обладнані технікою, через яку вони можуть передавати платіжні доручення в систему і отримувати всю звітну документацію.
Торговельна система - це організація, уповноважена НБУзабезпечувати технічні засоби і регламент здійснення угод за облігаціями. Система не має права виступати в ролі покупця й продавця або посередника на ринку облігацій.
Операції з ОВДП можуть виконуватись на первинному та вторинному ринках (біржовий та позабіржовий).
Первинний ринок ОВДП проходить у формі аукціонів, які організує НБУ.
На біржовому ринку можуть виконуватись операції купівлі та продажу ОВДП.
На позабіржовому ринку комерційні банки та їх клієнти можуть укладати такі угоди:
" купівлі-продажу;
" "репо" (угоди з продажу облігацій з правом їх зворотнього викупу) ;
" застави під час надання кредиту на міжбанківському ринку;
" рефінансування комерційних банків НБУ під заставу ОВДП (ломбардне кредитування).
Нині на УМВБ (Українська міжбанківська валютна біржа, яка має у своєму складі Фондову секцію) відбувається вторинний обіг облігацій у вигляді електронних торгів. Вторинне розміщення ОВДП також може виконуватись через українську фондову біржу (УФБ).
Характеристика автоматизованої системи обслуговування фондового ринку
Забезпечення функціонування первинного та вторинного ринку ОВДП виконується за допомогою розробленої НБУ автоматизованої системи комплексного обслуговування учасників фондового ринку. Ця система об'єднує НБУ, комерційні банки, біржові та позабіржові торговельні майданчики. До складу системи входять такі програмні комплекси: "ЛІГА", "ДЕПО-ОБЛІК", "ВТОРИН", "ДЕПО-ЗАПИТ".
Програми "ЛІГА", "ВТОРИН" повинні встановлюватись у комерційному банку на єдиному робочому місці, АРМ-КБ "ДЕПО-ОБЛІК" та АРМ "ДЕПО-ЗАПИТ" можуть встановлюватись на іншому або тому ж самому робочому місці.
Загальну схему взаємодії учасників ринку ОВДП представлено на рис. 5.3.
Рис. 5.3. Схема взаємодії учасників ринку ОВДП
Характеристика програмного комплексу "ДЕПО-ОБЛІК"
Депозитарний облік на рівні НБУ здійснюється в електронному депозитарії програмним комплексом "ДЕПО-ОБЛІК". Для взаємодії електронного депозитарію НБУАРМ "ДЕПО-ОБЛІК" встановлюються в комерційних банках та на торговельних майданчиках.
АРМ-КБ "ДЕПО-ОБЛІК" не є локальним депозитарієм комерційного банку. Він є інтерфейсним засобом для взаємодії з депозитарієм НБУ і забезпечує отримання комерційним банком інформації про стан депо-рахунків в депозитарії НБУ та роботу банку на біржовому і позабіржовому ринках з відображенням кожної депо-операції.
Для виконання більшості позабіржових операцій необхідна наявність в депозитарії таких двох документів - депо-розпорядження та депо-повідомлення, що надсилаються в депозитарій учасниками угод. Реквізитний склад розпоряджень депонентів та повідомлень в Національній депозитарній системі повинен відповідати міжнародним стандартам ISO 7775 та/або SWIFT Securities Messages, національним стандартам та чинному законодавству.
Програма АРМ "ДЕПО-ОБЛІК" надсилає розпорядження та повідомлення в депозитарій НБУ. Депозитарій при обробці розпорядження, або повідомлення, що потребує пари (повідомлення або розпорядження), направляє інформацію банку-кореспонденту.
Під час проведення операцій між банком та його клієнтом також необхідно сформувати два документи.
Депо-операція визначається по відношенню до банку, який формує депо-розпорядження. Наприклад, банк А продає цінні папери клієнту банку Б. У такому разі депо-розпорядження на позабіржовий продаж направляє банк А, а депо-повідомлення направляє банк Б.
Усі операції, які потребують наявності пари депо-документів (розпорядження-повідомлення), повинні бути завершені в один робочий день. При невиконанні цієї умови електронний депозитарій виконує розблокування цінних паперів.
Депо-повідомлення не формуються під час виконання операцій блокування-розблокування цінних паперів для формування фонду страхування.
При бажанні провести операцію продажу цінного паперу на торговельному майданчику необхідно вказати в розпорядженні вид цінного паперу, кількість та ідентифікатор майданчика. Депозитарій перевіряє можливість проведення такої операції (наявність на рахунку достатньої кількості цінних паперів), виконує блокування на відповідному торговельному рахунку та направляє інформацію про це на торговельний майданчик. Ця технологія забезпечує виконання принципу "поставки після платежу".
Наприкінці дня депозитарій НБУ передає комерційним банкам виписки про стан їхніх особових депозитарних рахунків. Після отримання файлів-виписок програма АРМ-КБ "ДЕПО-ОБЛІК" автоматично будує всі вихідні форми.
Характеристика програмного комплексу "ЛІГА"
Програмний комплекс "ЛІГА" функціонує на двох рівнях: в аукціонному комітеті НБУ та в комерційному банку встановлюється АРМ КБ "ЛІГА". Призначення цього комплексу організація аукціонів з

 
 

Цікаве

Загрузка...