WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Види цінних паперів - Реферат

Види цінних паперів - Реферат

цінних паперів за дорученням клієнтів (на вторинному ринку);
" оформлення заявок на участь від імені клієнта в аукціонах по первинному розміщенню державних і корпоративних цінних паперів;
" довірче управління цінними паперами клієнта;
" первинне розміщення цінних паперів, емітованих клієнтом;
" консультаційне обслуговування з питань кон'юнктури фондового ринку;
" формування портфеля цінних паперів для клієнта.
Сервісні операції - це за характером теж комісійні операції, але вони виділяються в окрему групу. До цієї групи входять операції по здійсненню банками реєстраційної та депозитарної діяльності та інші сервісні функції по збереженню цінних паперів.
До цих сервісних операцій відносяться:
" зберіганняцінних паперів;
" емісія акцій і зберігання глобального сертифікату випуску акцій;
" організація первинного розміщення цінних паперів і реєстрації держателів акцій;
" підготовка і ведення реєстру акціонерів;
" розрахунок, розподіл і виплата дивідендів;
" перереєстрація власників цінних паперів;
" оформлення сертифікатів на власників цінних паперів;
" облік прав власності на цінні папери та ін.
Виконанням банківських операцій з цінними паперами займається у банку фондовий відділ або відділ цінних паперів. Що стосується автоматизації роботи даних підрозділів, то вони виконуються в межах підсистеми "Управління цінними паперами".
Основні операції, які можуть бути автоматизованими в цій підсистемі, можна згрупувати наступним чином у відповідні комплекси задач (див. рис. 5.1).
Комерційні банки можуть працювати з власними, державними і корпоративними цінними паперами. Для роботи з кожним видом цінних паперів доречно виділяти окремий АРМ. В окремі АРМи виділяються також задачі управління портфелем цінних паперів та депозитарні і реєстраційні операції. Операції управління портфелем полягають у визначенні фінансового стану емітентів, оцінці та прогнозуванні стану ринку цінних паперів, формуванні ефективного портфеля цінних паперів.
Рис. 5.1. Комплекси задач з автоматизації операцій з цінними паперами
Ефективність та обсяги операцій банку з цінними паперами залежать від стану фондового ринку. Розглянемо автоматизацію операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).
Автоматизація операцій з ОВДП
Характеристика облігацій внутрішньої державної позики
Облігації внутрiшньої державної позики (ОВДП) - це визначенi чинним законодавством України державні цiннi папери.
ОВДП - це засіб впровадження неінфляційного механізму ліквідації бюджетного дефіциту, коли емітуються не гроші, а цінні боргові папери, під які залучаються відповідні кошти.
Державні цінні папери - це фінансові інструменти, які випускаються і гарантовано погашаються урядом. Початком створення ринку боргових зобов'язань в Україні можна вважати 1995 рік, коли були емітовані перші випуски облігацій внутрішньої державної позики.
Облігації внутрішньої державної позики випускаються у вигляді строкових боргових зобов'язань як один з інструментів управління державним боргом. Створення ринку ОВДП вирішує такі задачі:
" фінансування бюджету з неінфляційного джерела (залучення фінансових ресурсів з ринку);
" визначення реальної вартості обслуговування державного боргу (відсоткова ставка ОВДП визначається ринком);
" встановлення орієнтира для ринкових ставок за іншими інструментами фінансового та грошового ринків;
" надання в розпорядження НБУ інструмента для проведення грошово-кредитної політики через операції на фондовому ринку;
" організація широкої мережі комерційних посередників, які охоплюють значні верстви інвесторів;
" впровадження сучасної електронної технології торгівлі, розрахунків та депозитарного обліку.
ОВДП обертаються в безпаперовій формі - у вигляді електронних записів на рахунках власників, що різко звужує коло можливих махінацій, виключає можливість крадіжок та підробок.
Депозитарний облік передбачає аналітичний та синтетичний облік цінних паперів. Аналітичний облік ведеться на рахунках цінних паперів, які називаються рахунками-ДЕПО.
ОВДП всіх випусків мають однакову номінальну вартість. Номінальна вартість - це сума основного боргу за облігацією, сплату якої називають погашенням. Ціни на облігації встановлюються у відсотках до номіналу або облігації розміщуються з дисконтом, тобто за ціною, яка нижча від номіналу.
Такий спосіб випуску дає змогу зробити дешевшим обслуговування позики, а також уникнути низки проблем, пов'язаних із зміною облікових ставок.
Учасники ринку з ОВДП
Емітентом ОВДП є Міністерство фінансів України. Національний банк України є генеральним агентом Міністерства фінансів по обслуговуванню випуску ОВДП. Він гарантує своєчасність погашення випущених облігацій.
Усі операції щодо розміщення та обігу, враховуючи розрахунки та облік власників облігацій, здійснюються через установи НБУ або уповноважені організації - ділери, які визначаються Нацбанком.
Ділером вважається будь-яка юридична особа, яка є інвестиційним інститутом (за діючим законодавством) і має відповідний дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також ліцензію Національного банку України.
Ділер виконує такі функції:
" виступає посередником при укладанні угод купівлі-продажу на ринку ОВДП;
" веде облік власників облігацій; для цього кожний ділер стає членом депозитарія й організує власний субдепозитарій, забезпечує своєчасність і точність розрахунків за своїми операціями і операціями своїх клієнтів. Ділер також стає членом розрахункової системи за щоденними угодами з облігаціями і забезпечує такий режим функціонування рахунків ділерів, за якого неможливе укладення угод без покриття.
Інвестором вважається будь-яка юридична чи фізична особа, яка має право на володіння ОВДП. Для того щоб придбати або продати облігацію, необхідно укласти договір з одним з дилерів, бо тільки ділери мають доступ до торгової системи і право на укладення угод з облігаціями.
В Національному банку створено електронний депозитарій для обліку роботи з ОВДП.
Депозитарій забезпечує облік власників облігацій та рух облігацій між ними.
На ринку ОВДП використовується дворівнева

 
 

Цікаве

Загрузка...