WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню - Реферат

Автоматизація аналізу кредитного портфеля, визначення розміру резервування та формування звітності по кредитуванню - Реферат

та можливі втрати за кредитами комерційного банку" складаються на підставі аналізу кредитного портфеля і відображають рівні ризику та резервування на наступний квартал;
звіти "Про зміни в резервах" та "Про списану безнадійну заборгованість" складаються на підставі обліку проведених операцій за минулий квартал.
База даних підсистеми "Кредити"
Підсистема "Кредити" інформаційно повинна бути інтегрована в АБС. Файли, які використовуються для автоматизованого розв'язання задач підсистеми "Кредити", умовно поділимо на дві групи: файли загального та файли спеціального призначення.
До першої групи файлів належать файли, які зберігаються на сервері АБС, тобто це файли, які формуються іншими підсистемами, зокрема ОДБ.
До другої групи належать файли, пов'язані із специфікою кредитування, формуються в підсистемі "Кредити" і потрібні в роботі лише співробітникам кредитного підрозділу. Ці файли доцільно зберігати в БД на сервері кредитного відділу.
До першої групи файлів належать такі: залишок на рахунках; довідник клієнтів, довідник банків; довідник валют і курсів; довідник форм власності; довідник податкових інспекцій; довідник секторів економіки; довідник організаційно-правових норм господарювання; довідник галузей економіки; довідник видів економічної діяльності.
Перші чотири файли з наведеної групи розглянуті в підсистемі ОДБ. Зупинимося на файлах-довідниках цієї групи, які використовуються під час формування довідника клієнтів, для ведення аналітичного обліку та для аналізу кредитного портфеля.
"Довідник форм власності" - код форми власності, назва форми власності. Формується згідно з Державним класифікатором України ДК-001-94 під назвою "Класифікатор форм власності". Він затверджений наказом № 288 Держкомстату України від 22 листопада 1994 р. і включає такі параметри: державна власність; приватна власність; колективна власність. Державна власність розподіляється на загальнодержавну і комунальну власність, власність інших держав, власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав.
"Довідник податкових інспекцій" - код податкової інспекції, назва податкової інспекції.
"Довідник секторів економіки" - код сектора економіки, назва сектора економіки.
Сектор економіки визначається для клієнтів-резидентів відповідно до "Методичних рекомендацій щодо класифікації інституційних секторів економіки", затверджених наказом № 172 Мінстату України від 25 липня 1994 р. Для клієнтів-резидентів може приймати такі значення: банки; небанківські фінансові установи; центральний уряд; місцеві органи самоуправління; державні нефінансові установи; недержавні нефінансові установи; домашні господарства; некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства.
"Довідник організаційно-правових норм господарювання" - код організаційно-правової норми господарювання, назва організаційно-правової норми господарювання.
Організаційно-правова норма господарювання визначається згідно з Державним класифікатором України ДК-002-94 під назвою "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", який затверджений наказом № 288 Держстату України від 22 листопада 1994 р.
"Довідник галузей економіки" - код галузі, назва галузі.
Цей довідник заповнюється відповідно до "Номенклатури статистичної звітності по кредитах банків України", затвердженої постановою Правління НБУ № 80 від 29 березня 1996 р.
"Довідник видів економічної діяльності" - код виду економічної діяльності, назва виду економічної діяльності.
Види економічної діяльності визначаються згідно з "Класифікатором видів економічної діяльності" відповідно до реєстраційної картки суб'єкта господарської діяльності або фізичної особи.
До другої групи файлів належать такі: кредитний договір (KRED_DOC); пролонгації (PROL); довідник видів кредиту (W_KRED); довідник цільових призначень кредиту; довідник видів забезпечення кредиту (Z_KRED); довідник категорій ризику (RISK); довідник причин прострочування; довідник джерел фінансування; довідник цільового призначення кредиту; довідник типів стягнення; довідник статей балансу; довідник статей фінансового звіту; баланс; звіт.
Основним файлом БД даних є файл "Кредитний договір" (KRED_DOC), який містить такі поля: номер кредитного договору; код валюти; код кредитного інспектора; регістраційний номер клієнта; кредитний рахунок; рахунок прострочки; дата видачі кредиту; планова дата повернення; початковий строк розміщення (розраховується як різниця між плановою датою повернення і датою видачі кредиту); кількість пролонгацій; дата закриття; тип договору; код форми надання; код виду кредиту; код джерела кредитування; код виду забезпечення; код причини неплатежів; код категорії ризику; код цільового призначення кредиту; сума кредиту; відсоткова ставка; відсоток прострочки; код типу стягнення.
Під час формування кредитного договору використовується ряд файлів нормативно-довідкової інформації (НДІ). Розглянемо основні із них.
Пролонгація - номер кредитного договору; номер рахунку пролонгації; процентна ставка пролонгації; дата початку пролонгації; кінцева дата пролонгації.
"Довідник видів кредиту" - код виду кредиту; назва виду кредиту. Довідник містить інформацію про види кредитів (строковий, револьверний, у межах кредитної лінії і т. п.).
"Довідник видів забезпечення кредиту" - код виду забезпечення; назва виду забезпечення. Основними видами забезпечення є такі: застава майна; гарантія чи поручительство; страховка та ін. При використанні такої форми забезпечення, як застава майна банк укладає з клієнтом договір застави. При забезпеченні кредиту гарантією клієнт подає в банк гарантійний лист, який дає організація, з якою клієнт підписав гарантійний договір. Гарантом можуть виступати будь-які фінансові організації чи банки.
"Довідник ступенів ризику" - код ступеня ризику, назва ступеня ризику.
"Довідник причин прострочування"- код причини; назва причин прострочування кредиту.
Основними причинами прострочування кредиту можуть бути: порушення договірних умов; складності реалізації продукції; збої в постачанні, збої у виробництві; затримки у розрахунках; фінансові ускладнення та ін.
"Довідник цільового призначення кредиту" - код цільового призначення кредиту; назва цільового призначення кредиту.
Коди цільового призначення кредиту, як правило, відповідають стандартно прийнятій системі групування кредитів за призначенням. Наприклад, на поповнення матеріальних запасів і витрат на виробництво, на оплату обладнання, оплату товарів, кредити на потреби приватизації тощо.
"Довідник типів стягнення" - код типу стягнення; назва стягнення.
"Довідник статей балансу" - код рядка балансу; назва рядка балансу; нормативне значення показника.
"Довідник статей фінансового звіту" - код рядка звіту; назва рядка звіту; нормативне значення показника.
Література
1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1997. - 268 с.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. - М.: Церих, 1992. - 206 с.
4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997-1999 гг.
5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997-1999гг.
6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра,1998. - 344 с.
7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.

 
 

Цікаве

Загрузка...