WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Характеристика та класифікація кредитів - Реферат

Характеристика та класифікація кредитів - Реферат

ефективність менеджмента позичальника;
" стан позичальника на ринку та його залежність від циклічності, структурних змін в економіці та галузі;
" погашення кредитної заборгованості позичальником в минулому;
" наявність державних замовлень та державна підтримка позичальника;
" професіоналізм керівництва.
Оцінка фінансового стану позичальника - комерційного банку здійснюється на підставі:
" аналізу прибутків та збитків;
" аналізу якості активів та пасивів;
" створення резервів;
" виконання зобов'язань комерційним банком у минулому;
" аналізу якості банківського менеджменту.
Оцінка фінансового стану позичальника - фізична особа повинна враховувати:
" наявність реальної застави;
" вік та здоров'я клієнта;
" загальний матеріальний стан клієнта, його доходи та витрати;
" інтенсивність користування банківськими позиками в минулому та своєчасність погашення їх і відсотків за ними, а також користування іншими банківськими послугами.
Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспективами його розвитку кредити слід віднести до таких категорій:
" клас "А" - фінансова діяльність дуже добра і дає змогу погашати основну суму кредиту та відсотків по ній у встановлені строки. Водночас можна зробити висновок, що фінансова діяльність надалі здійснюватиметься на такому ж високому рівні;
" клас "Б" - фінансова діяльність добра або дуже добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу;
" клас "В" - фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення;
" клас "Г" - фінансова діяльність погана і спостерігається її чітка циклічність протягом коротких періодів часу;
" клас "Д" - фінансова діяльність свідчить про збитки, і очевидно, що ні основна сума кредиту, ні відсотки по ній не можуть бути сплачені.
Згідно з оцінкою фінансового стану позичальника та перспектив його розвитку кредити оцінюються й поділяються на класи:
5 балів - "дуже добре" - клас А; 4 - "добре" - клас Б; 3 бали - "задовільно" - клас В; 2 - "погано" - клас Г; 1 бал - "дуже погано" - клас Д.
Крім формальної оцінки за коефіцієнтами, підставою для віднесення до того чи іншого класу є такі характеристики:
" період діяльності фірми з часу державної реєстрації;
" період діяльності фірми з дня останньої структурної реорганізації або понад 20% змін у складі акціонерів (власників);
" наявність (відсутність) фактів неповернення або несвоєчасного повернення кредитів;
" наявність (відсутність) фактів несплати відсотків або несвоєчасної їх сплати;
" прибуткова (збиткова) діяльність позичальника.
Зведену оцінку фінансового стану позичальника наведено в таблиці 4.1. Кожній з характеристик, за якою проводиться оцінка, присвоюється певний ваговий коефіцієнт, відповідно до ролі характеристик в загальній оцінці кредитоспроможності. Вагові коефіцієнти визначаються експертним шляхом аналітиками кредитного відділу. Вони можуть змінюватись залежно від економічної ситуації та стану ринку кредитних ресурсів.
Таблиця 4.1
ТАБЛИЦЯ ОЦІНОК КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
№ п/п Характеристики Вага Оцінка
"Дуже добре"
(5 балів) Клас А "Добре" (4 бали) Клас Б "Задовільно"
(3 бали) Клас В "Погано"
(2 бали) Клас Г "Дуже погано" (1 бал) Клас Д
1 Період діяльності фірми (з часу реєстрації) 4 Більше
5 років Від 3 до 5 років Від 1 до 3 років Від 0,5 до 1 року Менше 0,5 року
2 Період діяльності фірми з дня останньої структурної реорганізації або зміни в складі акціонерів (власників) понад 20% 3 Більше 1,5 року Від 1 до 1,5 року Від 0,5 до 1 року Від 3 мі-сяців до 0,5 року Менше 3 місяців
3 Наявність фактів неповернення або несвоєчасного повернення кредитів 7 Відсутні Відсутні Присутні Присутні Присутні
4 Факти несплати відсотків або несвоєчасної їх сплати
7 Відсутні Відсутні Присутні Присутні Присутні
5 Перекриття суми кредиту сумою застави по найменшій із двох (балансова і ринкова вартість) 10 Більше як 200% Від 125% до 200% Від 100% до 125% Від 50% до 100% Менше 50%
6 Прибуткова (збиткова) діяльність по-зичальника 5 Прибуток більше
3 років Прибуток від 1 до 3 років 0 Збитки менше
1 року Збитки більше
1 року
7 Економічна оцінка фінансової діяльності позичальника (kз, km, ka,
kM, kL) 3 Виконано 4 або 5 коефіцієнтів Виконано 3 коефіцієнти Виконано 2 коефіцієнти Виконаний
1 коефіцієнт Не вико-нано жодного коефіцієнта
8 Обсяг реалізації порівняно з розміром кредиту (за період, що дорівнює терміну кредиту) 7 Більш як 200% Від 100 до 200% 100% Менше 100% Менше 50%
9 Рентабельність роботи підприємства за період, що дорівнює терміну кредиту і довше (відношення чистого прибутку до обсягу реалізації) 4 Більше рівня
інфляції в 2 рази у звітному періоді Більше рівня
інфляції у звітному періоді Дорівнює рівню
інфляції у звітному періоді Менше рівня
інфляції у звітному періоді Менше рівня
інфляції у звітному періоді
Всього балів: 50 250 200 150 100 50
4. Вихідні повідомлення
В результаті розв'язку задачі формується вихідна інформація й видається по групах показників за попередній і останній звітний періоди. Крім того, видається інформація про допустимі значення зазначених показників, на що слід орієнтуватися при їх аналізі. Під час розв'язання задачі формуються такі вихідні дані:
1. Вихідний документ "Відомість аналізу взаємовідносин банку з клієнтом-позичальником" (WED1). Цей документ формується на основі масиву проведень (PROW) та масиву кредитних договорів (KRED_DOG). Документ призначений для аналізу взаємовідносин банку з позичальником, які булираніше, а також для того, щоб мати уявлення про даного клієнта до розрахунку оціночних показників його діяльності. Ця
відомість може бути сформована у випадку, якщо клієнт, що звернувся за кредитом, має кредитну історію в даному банку. Якщо кредитна історія є незадовільною, то відразу може бути прийняте рішення про відмову клієнту у наданні позички.
2. Вихідний документ "Відомість показників, що характеризують всю діяльність клієнта" (WED2) містить показники, які розраховуються згідно з описаними в алгоритмі формулами і свідчать про ефективність діяльності, їх динаміку та відповідність допустимим значенням. Цей документ формується в тому випадку, коли результати відомості WED1 були оцінені як такі, що дають підставу для розгляду питання про надання позички клієнту.
3. Вихідний документ "Відомість загальних показників діяльності клієнта" (WED3), що містить рейтингову оцінку щодо основних груп показників, на підставі якої працівник і керівник кредитного відділу приймають рішення про кредитування.
Названі відомості подаються на розгляд кредитної комісії, яка приймає остаточне рішення.
За структурами аналогічних відомостей WED2 та WED3 формуються і зберігаються вихідні файли бази даних KRED1, KRED2.
Інформаційну модель розв'язання задачі оцінки кредитоспроможності клієнта наведено на рис. 4
Рис. 4. Інформаційна модель задачі оцінки кредитоспроможності
Література
1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1997. - 268 с.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. - М.: Церих, 1992. - 206 с.
4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997-1999 гг.
5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997-1999гг.
6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра,1998. - 344 с.
7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.

 
 

Цікаве

Загрузка...