WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Характеристика документів - Реферат

Характеристика документів - Реферат

можливість:
" переглянути документ та всю, пов'язану з ним інформацію, включаючи поточний стан закріплення документа за особовими рахунками;
" внести зміни в номер документа, призначення платежу, код відправки, номер пачки, суму документа (неоплаченого);
" ухвалити рішення щодо документа (якщо користувач - головний бухгалтер або керівник банку і документ відправлений йому нарозгляд);
" вилучити неоплачений документ;
" сторнувати документ, тобто десальдувати залишки (кошти повертаються на рахунок).
4. Оплата документа
Оплата документа - це процедура його бухгалтерського проведення, в результаті якої змінюється залишок на рахунку. Під час оплати виконуються такі операції:
" обробка файла залишків на кореспондентському рахунку (тип К), який надійшов до банку, і видача на екран повідомлення про стан коррахунку в РРП і коррахунку, який ведеться в ОДБ;
" вибір з поштової скриньки файлів зворотних міжбанківських платежів рахунку (типу В), їх оплата та формування на них файла квитанції рахунку (тип S). З файлу типу В також формується файл для передачі клієнту по системі "Клієнт-банк". Дебетові запити, що надходять з CЕП, автоматично не оплачуються, вони розташовуються в окремому файлі і підлягають аналізу технолога;
" оплачені документи початкових платежів формуються у файл початкових платежів (тип А) і надсилаються до поштової скриньки для відправки у СЕП. Відібрані для відправки в СЕП документи реєструються у файлі "Картотека початкових проведень", яка потім використовується для квітовки (подокументальної звірки) з файлами-квитанціями (тип Т), які надходять з СЕП як підтвердження на файли типу А;
" якщо на якийсь відправлений файл типу А прийшов "відбійний" файл типу Т, то документам цього файлу автоматично змінюється статус і вони переходять у розряд невідібраних;
" якщо є неоплачені документи, то вони видаються в протокол неоплачених документів з поясненням причин неоплати.
5. Виправлення помилкових проведень
Виявлені помилки проведень можна виправити лише через спеціально передбачений для цього режим, який має назву "Коротке відновлення" (КВ). При його виконанні виконується повернення на початок дня, і всі документи у файлі операцій OPER переводяться в стан неоплачених, а також відновлюється вхідне сальдо (SALDO) за його станом на початок банківського дня. Після виконаного відкату проводять заново відкриття дня, і лише після цього робляться відповідні виправлення документів. Режим КВ також використовується під час отримання "відбійного" файлу типу Т.
Такий режим виправлення помилкових проведень можна застосовувати лише для внутрішніх документів банку.
Виправлення зовнішніх документів, оплачених документів, можливе до їх відправки в РРП, тобто тих, які лише відібрані для відправлення у файл початкових платежів типу А. При цьому технолог повинен зняти позначку про відбір документа у файл А і лише після цього провести необхідні виправлення.
Крім виправлень помилок, протягом дня технологу надається можливість провести виправлення за інші дні, виконавши повернення в режимі "Довге відновлення". У цьому режимі можна робити один чи кілька відкатів на кілька днів назад з перерахуванням усіх цих днів. Для того щоб можна було скористатися цим режимом, необхідно мати копії всіх попередніх банківських днів. Користуватися режимом довгого відновлення необхідно лише у разі крайньої необхідності, для виправлення помилок попередніх днів краще користуватися коригуючими проведеннями.
Коригуючі проведення виконуються за допомогою меморіальних ордерів. При друкуванні меморіальних ордерів для коригуючого проведення на ньому буде додатковий рядок з надписом "Коригуючий".
6. Закриття банківського дня в ОДБ
Під час закриття банківського дня технолог повинен виконати ряд робіт інформаційно-технологічного характеру. Основними операціями є такі:
" перевірити наявність балансу; якщо баланс не сформований, то закрити день неможливо;
" провести накопичення денних оборотів по балансових рахунках і сформувати відомості: "Баланс на місяць (квартал, рік), "Баланс з початку року до поточного дня";
" провести накопичення даних по касових проведеннях дня;
" провести накопичення плат за касове та розрахункове обслуговування;
" сформувати виписки по особових рахунках й відправити їх в архів;
" створити архівні копії дня;
" провести формування всіх звітних форм та файлів.
Характеристика АРМ операціоніста
Усі платіжні документи на паперових носіях, що надійшли в банк від клієнта, повинні пройти стадію первинного контролю і попередньої оцінки фінансового стану клієнта.
При первинному контролі операціоністом вводиться номер особового рахунку клієнта. Якщо номер введено правильно, то на екран видаються дані про назву клієнта, вхідний залишок на його рахунку, дані про поточні обороти, вихідний залишок і залишок, що контролюється.
Після первинного контролю надається можливість введення даних платіжних документів. Іноді в системі вводиться обмеження на кількість документів, що вводяться одночасно. Наприклад, операціоністу дозволяється одночасно ввести до 100 платіжних документів. Після введення кожного рядка відбувається автоматичне коригування поточного стану особового рахунку клієнта в базі даних і висвітлення його перед операціоністом, оскільки за час набору могли надійти документи по електронних каналах і змінити поточний залишок на рахунку клієнта. Для кожного виду документа існує певний макет, згідно з яким виконується введення даних.
З первинного документа вводяться наступні поля: код банку контрагента, номер особового рахунку контрагента, ознака дебет/ кредит (означає, що сума по документу буде проведена по дебету чи кредиту особового рахунку клієнта), сума платежу по документу, призначення платежу.
Після введення даних одного документа змінюється автоматично сума залишку, що контролюється. Залишок, що контролюється, - це той залишок, що прогнозується на рахунку, тобто той, який матиме рахунок, якщо даний документ буде сплачено.
Якщо значення поля "Призначення платежу" часто повторюється, то його можна занести у відповідний довідник і вибирати звідти при завантаженні даних платіжних документів. Аналогічним чином можна оперувати з контрагентами, тобто з клієнтами, яким адресуються платежі. Якщо якийсь контрагент досить часто зустрічається в первинних документах, то його слід занести і зберігати у відповідному довідниковому файлі бази даних, що дасть змогу надалі не вводити його вручну, а вибирати з довідника контрагентів.
Після закінчення введення пачки документів система може запитати контрольну суму (КС) по цій пачці, якщо використовується технологія обробки документів пачками.
Система має бути

 
 

Цікаве

Загрузка...