WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Характеристика документів - Реферат

Характеристика документів - Реферат

з параметрів нарахування відсотків.
7.15. Довідник з видів кредитів.
7.16. Довідник з емітентів цінних паперів.
7.17. Довідник з видів цінних паперів.
Програмний комплексОДБ в переважній більшості випадків складається з таких АРМів: АРМ операціоніста, АРМ технолога (адміністратора системи), АРМ контролера. Такий розподіл обумовлений необхідністю впорядкування та раціонального розподілу робіт між виконавцями. Іноді АРМ контролера не виділяється як окреме робоче місце, і тоді функції контролера покладаються на АРМ технолога.
Характеристика АРМ технолога
На ринку програмних продуктів пропонується велика кількість пакетів, що реалізують функції ОДБ. Під час опису основних функцій АРМ ОДБ використовувалась документація на ОДБ "УНИТИ-БАРС". Це один з найперших в Україні програмних продуктів, який застосовується для автоматизації операційно-облікових робіт банку. Він є добре структурованим і найбільш прозорим з точки зору опанування функцій ОДБ в навчальному процесі.
Основні роботи з ОДБ виконуються на робочому місці технолога. Основні функції технолога протягом банківського дня такі:
" відкриття ОДБ та ініціалізація банківського дня;
" реєстрація клієнтів і відкриття рахунків;
" контроль над введенням документів на робочих місцях;
" обробка документів банківського дня, їх оплати та проведення;
" виправлення виконаних помилкових проведень;
" закриття ОДБ і банківського дня, друкування звітних форм;
" формування звітних форм відповідно до існуючих вимог для податкових органів.
1. Відкриття банківського дня в ОДБ
Під час відкриття ОДБ та ініціалізації банківського дня виконуються такі операції:
" встановлення поточної календарної дати;
" створення необхідних для роботи каталогів;
" полям дебетових та кредитових оборотів у файлі бази даних, яка вміщує дані оборотів за день, присвоюється значення нуля;
" обнулювання на перший день нового місяця (кварталу, року) оборотів за відповідний період і формування файлів вхідних залишків на початок наступного періоду.
2. Реєстрація клієнтів і відкриття рахунків
Реєстрація клієнтів і відкриття рахунків - це робота, яка виконується під час залучення нового клієнта в банк. Послідовність її виконання така:
" присвоєння реєстраційного номера клієнту, для якого від-кривається рахунок і виконується формування запису файла "Довідник клієнтів" (КLIENT);
" відкриття рахунку з цим реєстраційним номером та формування запису файла відповідного рахунку. У цьому режимі також вводяться такі додаткові реквізити по рахунку: дата погашення; ознака строку позички по позичкових рахунках; символ звітності; характер рахунку; відомості для звітності в податкову інспекцію тощо.
3. Робота з первинними документами
Технолог має можливість контролю за введенням документів на робочих місцях. Безпосередній прийом документів та їх введення виконується на робочих місцях операціоністами, кожен з яких має свій ідентифікаційний номер і виконує обслуговування певних, закріплених за ним, клієнтів. Введені, проконтрольовані та прийняті до обробки пакети документів з робочого місця операціоністів передаються по мережі на обробку на робоче місце технолога. Технолог має можливість самостійно перевіряти файли операціоністів на предмет того, з яких робочих місць ще не передані документи для обробки. Технолог також працює з документами, що надійшли по системі "Клієнт-банк".
Основною функцією АРМ-технолога є обробка документів банківського дня, їх оплата та проведення.
Під час роботи в цьому режимі технологу надається можливість:
" обробки файлів СЕП, що надійшли в банк, формування файлів для відправки в СЕП;
" оплата (проведення) документів, тобто зміна залишку на рахунках у відповідності з введеними (внутрішніми і початковими) та прийнятими по СЕП (зворотними) документами дня.
Початкові документи, введені з клавіатури, проводяться автоматично в момент запису документа в базу. Документи, що надійшли з АРМ-3, проводяться також автоматично.
Умови виконання проведення по внутрішніх документах банку такі:
" наявність в базі даних ОДБ обох рахунків, по яких необхідно виконати проведення;
" проведення не повинно викликати "червоне" сальдо на рахунках.
Проведення по зворотних міжбанківських документах та формування файлів початкових платежів виконується з урахуванням контролю по кореспондентському рахунку в РРП. Умовами виконання проведення по зовнішніх (міжбанківських) документах банку є наступні:
" початкові проведення, які призводять до "червоного" сальдо на кореспондентському рахунку, не виконуються і відповідно документи не включаються у файл початкових платежів для відправки в СЕП;
" проведення по прийнятих зворотних платежах в ОДБ здійс-нюється лише після отримання інформації з РРП про їх зарахування на кореспондентський рахунок.
Документи, які надійшли по каналах зв'язку з системи "Клієнт-банк", обробляються, і технологу надається можливість:
" сплатити документ частково;
" вмістити його на картотеку 1 чи картотеку 2;
" передати на розгляд одному з відповідальних осіб (головному бухгалтеру, кредитному інспектору і т.п.);
" зняти без оплати.
Позабалансовим документам під час введення автоматично надається відповідний статус і водночас виконується проведення.
Для касових документів існують два варіанти обробки:
" проведення по касових операціях для внутрішньобанківських рахунків виконуються під час введення, у момент запису документа в базу даних;
" проведення для внутрішньобанківських рахунків виконуються після оплати документів;
" для касових операцій з обліку цінностей, бланків строгої звітності водночас із здійсненням проведень виконується зарахування чи списання на позабалансових рахунках.
Обробка касових документів має ряд особливостей:
" документи під час введення не формуються, а створюються автоматично, в момент закриття дня по касі;
" меморіальні ордери, отримані під час обробки документів "чужого" клієнта, оплачуються перед закриттям ОДБ.
Технологу надається можливість переглядати документи і встановлювати їм відповідний статус. Залежно від типу документа і статусу, наданого йому після введення в систему, формується реальне проведення по балансу, яке може відрізнятися від проведення, запропонованого в документі.
Документ, що обробляється, можна сплатити або ухвалити по ньому рішення:
" сплатити частково;
" вмістити на картотеку 1;
" вмістити на картотеку 2;
" зняти з картотеки №1 до певного терміну;
" передати на розгляд;
" зняти без оплати;
" відкласти розгляд.
Технологу також повинна надаватись можливість перегляду та коректування введених документів. Він повинен мати

 
 

Цікаве

Загрузка...