WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Характеристика документів - Реферат

Характеристика документів - Реферат


Реферат на тему:
Характеристика документів
Усі обліково-операційні роботи банку виконуються в підсистемі "Операційний день банку (ОДБ)". Підсистема ОДБ є ядром АБС. Інформаційно і функціонально вона пов'язана з усіма іншими підсистемами АБС. Основними функціями ОДБ є обробка платіжних документів. У підсистемі можуть оброблятись різні платіжні документи, формуватись інформаційні повідомлення, дебетові та інформаційні запити. Основними первинними документами ОДБ є платіжні та касові документи. До них, зокрема, належать такі платіжні (вимоги) доручення, меморіальні ордери, видаткові та приходні касові ордери.
Платіжні документи, з якими працює ОДБ, можна розподілити на внутрішні, зовнішні та транзитні.
Внутрішні документи - це документи, проведення по яких виконується по особових рахунках банку.
Зовнішні - це міжбанківські документи, проведення по яких виконується між кореспондентськими рахунками та особовими рахунками банку. Зовнішні документи, в свою чергу, ще поділяються на початкові та зворотні. Початкові документи - це документи, сформовані в банку для відправлення в СЕП. Зворотні - це документи, що надійшли з СЕП у банк.
Транзитні - це документи, по яких не виконуються проведення.
За ознакою проведення по рахунках документи розподіляються на: проведені по рахунках та не допущені до проведення з різних причин.
Не допущені до проведення, в свою чергу, діляться на документи, які резервують кошти на рахунку для майбутнього проведення, та на документи, які не резервують кошти. Документи, які резервують кошти, зберігаються в картотеках № 2, № 3 та картотеці планових платежів. Документи, які не резервують кошти, зберігаються в картотеці нез'ясованих сум та картотеці № 1.
Картотека № 1 - це картотека попереднього акцепта. До неї заносяться документи за бажанням клієнта.
В картотеку № 2 заносять документи при недостатності коштів на особовому рахунку під час проведення.
Картотека № 3 вміщує документи, які були відкладені з причини фінансового контролю.
Щодо балансу документи поділяються на балансові та позабалансові.
Загальну класифікацію документів ОДБ наведено на рис. 1.
Рис. 1. Класифікація документів ОДБ
Функції ОДБ
Підсистема ОДБ - це багатофункціональна система, яка надає користувачеві широкий спектр функцій. Вона повинна забезпечувати здійснення таких операцій: перегляд, введення і редагування даних про клієнтів; перегляд відомостей про рахунки клієнта, що відкриті в банку; відкриття нових рахунків і закриття вже існуючих; обробка пакетів платіжних документів, які надійшли безпосередньо від клієнтів, чи по системі "Клієнт-банк"; ведення картотек; підтримка реальних залишків по рахунках протягом усього банківського дня; формування актуального балансу банку на будь-який момент часу; формування вихідних повідомлень за поточний і будь-який попередній банківський день; підтримка роботи віддалених виносних робочих місць та безбалансових відділень; забезпечення функціо-нування банку в СЕП; формування звітності для НБУ та податкових органів.
Усі функції ОДБ можна згрупувати і представити таким чином:
1. Функція ведення рахунків
1.1. Відкриття рахунків.
1.2. Закриття рахунків.
1.3. Арешт рахунку.
1.4. Модифікація параметрів рахунку.
1.5. Перегляд залишку та руху коштів на рахунку за відповідний період.
2. Робота з усіма видами документів (як-то: платіжні доручення, ордери, документи по заключних оборотах щодо прибутків/видатків на позабалансових рахунках і т.д.)
2.1. Введення документа.
2.2. Статистика введення.
2.3. Перегляд документів (отриманих / сплачених / несплачених / вибраних / окремих / за повним макетом чи у вигляді реєстру).
2.4. Друкування документів (отриманих / сплачених / несплачених / вибраних / окремих / за повним макетом чи у вигляді реєстру).
2.5. Відбір документів для передачі у зовнішні системи ("Клієнт-банк" і т.п.).
2.6. Модифікація введених документів.
2.7. Вилучення введених документів.
2.8. Обробка (розблокування, оплата тощо) введених документів.
3. Ведення картотеки інформаційно-дебетових документів
3.1. Перегляд дебетових документів.
3.2. Сплата документів (з дозволу / за розпорядженням посадової особи з відповідними повноваженнями).
3.3. Друкування дебетових документів.
3.4. Вилучення з перегляду окремих документів.
4. Робота з документами нез'ясованих сум
4.1. Аналіз нез'ясованих рахунків.
4.2. Сплата з'ясованої суми.
4.3. Повернення нез'ясованої суми.
5. Робота із зовнішними підсистемами
5.1. Робота з документами, що надійшли по системі "Клієнт-Банк".
5.1.1. Перегляд документів (отриманих / сплачених / несплачених / відхилених / повернених / вибраних / окремих за повним макетом чи у вигляді реєстру).
5.1.2. Друкування документів (отриманих / сплачених / несплачених / відхилених / повернених / вибраних / окремих за повним макетом чи у вигляді реєстру).
5.1.3. Оплата документів.
5.1.4. Повернення відхилених документів клієнтові з поясненням причин їх забракування.
6. Формування, перегляд та друкування статистичних відомостей і відомостей нарахування відсотків
6.1. Формування балансу за поточний день (за період, конкретну дату, місяць, квартал, рік).
6.2. Формування відомостей по особових рахунках за поточний день (за період, конкретну дату, за місяць, квартал, рік, по виконавцях, за типами рахунків, вибірково за певними рахунками).
6.3. Формування оборотно-сальдових відомостей за поточний день (за період, конкретну дату, за місяць, квартал, рік, по виконавцях, за типами валют, по національній валюті, по конкретній валюті, за типами рахунків, по всіх рахунках вибірково за певними рахунками, за позабалансовими рахунками).
6.4. Формування відомостей по кореспондентському рахунку банку за поточний день (за період, конкретну дату, по клієнтах, по виконавцях, по валюті).
6.5. Формування згрупованих документів ОДБ (реєстр початкових, реєстр зворотніх, реєстр дебетових сплачених, реєстр дебетових необроблених, реєстр позабалансових, документи для системи "Клієнт-банк", касові документи).
6.6. Формування файлів звітності для НБУ та податкових органів.
7. Перегляд та модифікація довідників
7.1. Довідник банків (МФО).
7.2. Довідник плану рахунків.
7.3. Довідник клієнтів.
7.4. Довідник валют.
7.5. Довідник касових символів.
7.6. Довідник країн.
7.7. Довідник відповідальних працівників банку.
7.8 Довідник секторів економіки.
7.9. Довідник галузей економіки.
7.10. Довідник видів економічної діяльності.
7.11. Довідник видів власності.
7.12. Довідник ознак інсайдера.
7.13. Довідник податкової інспекції.
7.14. Довідник

 
 

Цікаве

Загрузка...