WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Структура автоматизованої банківської системи - Реферат

Структура автоматизованої банківської системи - Реферат

банку"
У підсистемі "Звітність банку" формується бухгалтерська, фінансова та статистична звітність про діяльність комерційного банку. Джерелом інформації для цієї підсистеми є база даних, сформована в ОДБ. У кожному комерційному банку встановлено АРМ-Статзвітність, який є програмним продуктом НБУ. За допомогою цього АРМу формується вся статистична звітність комерційних банків у вигляді окремих файлів показників і передається у репозитарій статистичної звітності в НБУ, де ці показники обробляються і де формуються необхідні звітні форми.
Характеристика підсистеми "Управління розрахунками з використанням пластикових карток"
Метою роботи цієї підсистеми є автоматизація безготівкових розрахунків з фізичними особами з використанням пластикових карток. Основними напрямами робіт у підсистемі є такі:
" обслуговування локальних платіжних карткових систем;
" обслуговування міжнародних платіжних карткових систем;
" обслуговування національних платіжних карткових систем.
Враховуючи те, що картковий бізнес тільки-но починає розвиватись у комерційних банках України, в більшості АБС представлений лише перший напрям, пов'язаний з обслуговуванням локальних платіжних карткових систем. Здебільшого ці системи побудовані на картках з магнітною смужкою, які використовуються для виплати заробітної плати співробітникам банку через банкомат, для оплати послуг співробітників банків у "своїх" їдальнях та магазинах. Картки з магнітною смужкоювикористовуються як еквівалент ощадної книжки при відкритті депозитних (ощадних) рахунків.
Характеристика підсистеми "Аналіз діяльності банку"
Підсистема "Аналіз діяльності банку" акумулює у своєму складі аналітичні задачі, які належать до класу OLAP. До основних аналітичних задач підсистеми можна віднести:
" аналіз балансу (агрегованого та в розрізі класів, розділів, груп і балансових рахунків);
" аналіз пасивів банку (структура пасивів, структура власних коштів, структура залучених коштів);
" аналіз активів банку (структура активів, структура кредитного портфеля);
" аналіз нормативів банку (ліквідність, платоспроможність, достатність капіталу тощо);
" аналіз доходів, видатків та прибутку банку (нарахування і фактично отримані доходи, рентабельність, доходи від банківських послуг, прибутковість банку);
" аналіз виконання фінансового плану доходів та витрат;
" аналіз та контроль формування і використання фондів банку.
Модульний підхід до структуризації АБС
Структуризація задач АБС за функціональною ознакою дає змогу з'ясувати й чітко визначитися з функціями управління, що підлягають автоматизації при управлінні комерційним банком. З огляду на це така структуризація повинна мати своє місце при розробці АБС. Проте враховуючи тісні функціональні взаємозв'язки банківських задач та їх методологічну і алгоритмічну спорідненість під час реалізації задач, користуються модульним підходом до структуризації АБС.
Прикладом такої структуризації, що є досить повною і обґрунтованою, можна назвати систему RS-Bank.
Розробниками банківських систем компанії R-Style при виділенні банківських задач в новій версії системи RS-Bank 5.0 пропонується модульна побудова АБС. Модулі АБС відповідно до сучасних уявлень про архітектуру банківських систем, яка передбачає розподіл функціональних можливостей, поділяються на два класи: модулі "front-office" та модулі "back-office" і групуються за основними напрямками діяльності комерційного банку .
Модулі "front-office" об'єднують операції, пов'язані з первинним обліком, тобто введенням даних про банківські операції, їх первинну обробку і будь-яку зовнішню взаємодію банку з клієнтами, іншими банками, інформаційними і торговельними системами та формуванням банківських документів.
Модулі "back-office" - це наступна обробка даних "front-office" з метою обліку банківських операцій, формування звітності, аналізу діяльності та виконання операцій, які не є прямим наслідком виконання банківських послуг, а також операції на фінансових ринках.
Наприклад, задача формування кредитного договору - це задача "front-office", а аналіз кредитного портфеля - задача "back-office".
Програмно-технічна платформа АБС
Розробка АБС повинна виконуватись відповідно до міжнародних стандартів, що надасть можливість банківській системі України працювати на світових фінансових ринках. Тому під час створення АБС необхідно керуватись саме стандартами, які є загальновизнаними в світовій практиці.
Найважливішими питаннями, які постають під час створення АБС, є насамперед вибір програмно-технічної платформи, яка є головною при визначенні таких основних характеристик системи:
" апаратна невибагливість, що дає змогу працювати як на одній, окремо взятій ПЕОМ, так і на складній комбінації локальних мереж, які працюють у різних кінцях міста і навіть країни;
" збереження раніше зроблених капіталовкладень при переході на більш продуктивний варіант апаратної платформи;
" можливість роботи в режимі реального часу;
" забезпечення обміну з іншими системами автоматизації, у тому числі з використанням механізму DDE;
" надійність захисту від несанкціонованого доступу та можливість відновлення даних при їх фізичних руйнуваннях;
" прийнятна вартість для мінімальної конфігурації АБС і можливість при цьому використання обладнання, що відповідає сучасним технічним досягненням;
" підтримка механізмів транзакцій та реплікацій при одночасній роботі багатьох користувачів, а також у випадках апаратних збоїв та аварій системи;
" переносність програмного забезпечення на різні апаратні платформи.
Основними складовими програмно-технічної платформи є: апаратні засоби, операційні системи (ОС) та СУБД.
Враховуючи те, що між апаратними засобами і операційними системами існує певна залежність, їх можна розподілити на такі три групи:
" MAINFRAME - операційні системи МVS, VSE і аналогічні на комп'ютерах IBM/370/390 та їх аналогах;
" MS DOS, OS/2, Windows NT, Novell NetWare, які працюють на апаратурі Intell.
" UNIX - Unix-подібні операційні системи, які можуть працювати на різних апаратних платформах.
Якщо раніше в якості основних ЕОМ у західних АБС вико-ристовувалися MAINFRAME з

 
 

Цікаве

Загрузка...