WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Структура автоматизованої банківської системи - Реферат

Структура автоматизованої банківської системи - Реферат

функції:
" аналіз фінансового стану позичальника, визначення його кредитоспроможності та оцінка ризику при кредитуванні;
" формування та облік кредитних договорів;
" ведення та коригування розпоряджень на оплату кредитів;
" ведення та коригування строкових зобов'язань на погашення кредиту;
" ведення та коригування процентних ставок та графіків оплати процентів по кредитному договору;
" нарахування процентів по кредиту та облік їх сплати;
" облік та контроль погашення кредитної заборгованості;
" аналіз кредитного портфеля, класифікація кредитів та визначення розміру резервування.
Підсистема "Управління кредитними ресурсами" має бути інтегрована з іншими функціональними підсистемами банку,зокрема з ОДБ, у якій виконують бухгалтерські проведення при наданні кредиту та при погашенні суми основного боргу і відсотків по ньому.
Характеристика підсистеми "Управління валютними операціями"
У комерційних банках, що мають дозвіл на виконання операцій з іноземною валютою, має функціонувати підсистема "Управління валютними операціями". В межах цієї підсистеми обов'язково повинен функціонувати комплекс задач "Валютний операційний день", що забезпечує введення та обробку валютних платіжних документів, відкриття та закриття валютних рахунків, конвертацію валют, ведення рахунків покриття, формування балансу та інші операції з іноземною валютою.
"Валютний операційний день" не обов'язково реалізується окремим програмним комплексом. Операції з валютою можуть бути автоматизованим комплексним мультивалютним ОДБ, який здатний працювати як з національною, так і з будь-якою іншою валютою.
Крім комплексу задач "Валютний операційний день", у комерційному банку можуть бути автоматизовані такі задачі:
" прогнозування курсів валют;
" облік біржових валютних операцій;
" облік ділінгових операцій та оцінка ділінгових контрактів. Для проведення ділінгових операцій банком може використовуватись система міжнародної фінансової інформації, наприклад система Reuters Dealing;
" робота з системою SWIFT, якщо банк є учасником цієї міжнародної міжбанківської телекомунікаційної мережі передачі банківських повідомлень. Використання SWIFT дає змогу обмінюватись фінансовими повідомленнями з банками-нерезидентами та іншими міжнародними фінансовими установами.
Характеристика підсистеми "Управління депозитами"
Підсистема "Управління депозитами" має забезпечувати автоматизацію робіт, пов'язаних з обслуговуванням фізичних та юридичних осіб, що відкрили депозитні (вкладні) рахунки в банку. В ній повинні вестись депозитні (вкладні) рахунки клієнтів банку. Основними завданнями підсистеми є: облік опе-
рацій з готівкою, облік безготівкових операцій, облік цінних бланків, нарахування відсотків за депозитними рахунками, а також формування звітних форм щодо роботи з депозитними вкладами.
Є два підходи до автоматизації робіт в даній підсистемі. Перший - традиційний, коли вкладнику видається паперова ощадна книжка, яка відображає всі операції по рахунку. Другий напрям - вкладнику замість ощадної книжки видається пластикова картка з магнітною смужкою, на якій значаться номер рахунку, дата його відкриття, термін, на який відкрито рахунок, та сума коштів на рахунку. В цьому випадку власнику пластикової картки також присвоюється персональний ідентифікаційний код, який є засобом доступу до депозитного рахунку.
В деяких АБС "Управління депозитами" не виділяється в окрему функціональну підсистему, а інтегрується в комплекс, який має назву "Управління кредитно-депозитними операціями".
Характеристика підсистеми "Управління цінними паперами"
Комерційні банки можуть виконувати такі операції з цінними паперами:
" випускати і продавати власні акції;
" купувати, продавати і зберігати цінні папери (акції, облігації, векселі тощо);
" проводити операції з цінними паперами за дорученням клієнтів.
У підсистемі "Управління цінними паперами" виділяються такі основні напрями автоматизації робіт:
1. Автоматизація обліку операцій з власними акціями банку.
2. Автоматизація обліку операцій з державними цінними паперами.
3. Автоматизація обліку операцій з іншими цінними паперами (акціями підприємств, векселями, сертифікатами і т.п.).
4. Автоматизація депозитарної та реєстраторської діяльності.
5. Автоматизація управління портфелем цінних паперів моделювання та прогнозування стану фондового ринку.
Характеристика підсистеми "Управління касою"
Підсистема "Каса" необхідна для обліку готівки та організації роботи обмінних пунктів. Ця підсистема являє собою міні-банк, що має свій баланс, рахунки і документацію, у якій відображаються готівкові кошти. В підсистемі виконуються такі основні функції:
" ведення довідника касових символів;
" ведення та обробка прибуткових касових документів;
" ведення та обробка видаткових касових документів;
" формування та ведення касового журналу;
" формування звітних форм з обліку роботи каси.
Підсистема може працювати в одній локальній мережі з підсистемою "Операційний день банку" або може бути територіально віддаленою і взаємодіяти з банком за допомогою електронної пошти.
В підсистемі "Каса" комерційного банку вирішуються такі задачі:
" формування касового плану (АРМ бухгалтера-економіста каси);
" обліку надходження коштів у касу (АРМ касира з обліку надходжень);
" обліку видатку коштів з каси (АРМ касира з обліку видатків);
" інкасації коштів у банку (АРМ нічного касира та бухгалтера з інкасації) ;
" обліку роботи обмінних валютних пунктів (АРМ співробітника з контролю та нагляду за роботою обмінних валютних пунктів);
" обліку наявності коштів у касі банку (АРМ завідуючого касою).
Характеристика підсистеми "Внутрібанківський облік"
Підсистема "Внутрібанківський облік" включає до свого складу задачі, пов'язані з обліком у самому банку. До цієї підсистеми належать такі основні задачі: облік праці і нарахування заробітної плати працівникам банку; облік власних основних засобів банку; облік нематеріальних активів; облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів; облік господарських і експлуатаційних витрат.
Характеристика підсистеми "Звітність

 
 

Цікаве

Загрузка...