WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT) - Реферат

Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT) - Реферат


Реферат на тему:
Міжнародна міжбанківська телекомунікаційна система (SWIFT)
Призначення та організаційна структура
Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій (Society for Worldwide Interbank Financial Telekommunicatoin - SWIFT) було засноване в 1973 р. Метою створення системи була розробка швидкодіючої й надійної мережі для передачі банківської інформації при суворому контролі і захисту від несанкціонованого доступу. SWIFT спочатку створювалась лише як міжбанківська система. З часом розвиток стандартизації в галузі міжнародної торгівлі цінними паперами зробив доцільним доступ до мережі небанківських закладів. З 1987 р. постановою загальних зборів членів товариства доступ до мережі дозволено брокерським і ділерським конторам, клірінговим і страховим компаніям, а також фірмам, що працюють з цінними паперами.
SWIFT належить до транспортних систем, бо забезпечує тільки передачу і доставку повідомлень учасникам системи, не виконуючи при цьому розрахункових операцій, пов'язаних з їх бухгалтерськими проведеннями. Тобто SWIFT не виконує клірінгових функцій, а є лише глобальною міжбанківською телекомунікаційною мережею.
Система SWIFT працює 24 години на добу і 365 днів на рік. Якщо відправник і одержувач повідомлення працюють в мережі одночасно, то його доставка займає не більше 20 сек. Кількість учасників системи постійно збільшується. Станом на квітень 1998 р. кількість країн-учасників становила 174, повних членів - 2959, неповних членів (sub-member) - 2590, учасників - 604, всього користувачів - 6153.
Організаційну структуру SWIFT наведено на рис. 10.4.
Законодавча влада SWIFT належить Генеральній асамблеї - загальним зборам представників всіх банків, що мають акції. Засідання асамблеї проводиться раз на рік.
Виконавчим органом SWIFT є Рада директорів, яка щорічно переобирається. Оперативне керівництво Радою директорів виконує Голова Ради директорів. До складу Ради директорів входять представники країн (чи групи країн).
Рис. 10.4. Організаційна структура SWIFT
До складу SWIFT входять відділи: адміністративний, фінансовий, експлуатації обчислювальної техніки, обслуговування та ін. Стосунки з банками-клієнтами підтримуються головним чином через відділ обслуговування, директор якого очолює групу менеджерів, які несуть відповідальність за стан справ в регіоні. Зокрема, на них покладаються такі функції:
" перевірка готовності країни до підключення її банків до SWIFT;
" координація діяльності SWIFT в регіоні, включаючи і оперативні вирішення питань у випадку аварійних ситуацій;
" маркетинг програмно-технічних засобів і засобів зв'язку, що експлуатуються в системі.
Акції розподіляються лише між банками-членами SWIFT пропорційно обсягу операцій, які проводять за допомогою телекомунікаційної мережі. Якщо член товариства представляє собою країну, банки якої ще не користуються послугами мережі, то йому надається одна акція, а решта тоді, коли банки приступлять до експлуатації системи. При виході з товариства вартість акцій повертається.
Архітектура SWIFT
Система SWIFT має багаторівневу архітектуру. На нижньому рівні знаходяться банківські установи, де встановлені інтерфейсні системи (ІС), за допомогою яких вони підключаються до мережі. SWIFT пропонує своїм користувачам цілий спектр ІС. Користувачі можуть запропонувати свій варіант ІС, але вона обов'язково погоджується з SWIFT.
Наступний рівень - це регіональні процесори (РП), що розміщені в більшості країн, банки яких вступили в SWIFT. До одного регіонального процесора може бути підключена довільна кількість інтерфейсних систем. Регіональні процесори виконують прийом та перевірку повідомлень користувачів системи і передають їх для подальшої обробки на груповий процесор (SP). Груповий процесор здійснює розподіл повідомлень за адресами по регіональних процесорах, виконує зберігання, архівування та пошук повідомлень, а також генерацію системних звітів. Обмін повідомленнями між РП і SP виконується через світові інформаційні мережі пакетної комутації (Х.25). Крім мереж з комутацією пакетів, SWIFT може використовувати більш сучасні технології АТМ, Frame Relay і т.п.
На верхньому рівні знаходиться операційний центр, який складається з процесора повідомлень, процесора контролю та центра управління, які виконують моніторинг всіх повідомлень системи.
Рис. 10.5. Архітектура SWIFT
Концепція формування та передачі повідомлень
Дані в SWIFT передаються по мережі у вигляді структурованих повідомлень, кожне з яких призначене для виконання певної фінансової операції. Для кожного підключеного вузла і банку система індивідуально підтверджує прийом повідомлення та його обробку.
Особливістю SWIFT є використання єдиних для всіх користувачів правил і понять. Розроблені типи повідомлень охоплюють такі сфери: платежі клієнтів; міжбанківські платежі; торгівлю грошима та валютою; виписки з поточних рахунків банків тощо.
Всі повідомлення вводяться у систему в стандартному форматі, що спрощує їх автоматизовану обробку та виключає можливість різної інтерпретації відправником і одержувачем. Повідомлення в системі розділені на 10 (0,1, ...9) категорій.
До 0-ї категорії належать системні повідомлення, що дають змогу організувати взаємодію системи з користувачем. З їхньою допомогою SWIFT може також інформувати користувача про стан системи, нові послуги і ін.
Повідомлення категорій 1, 2 ... 9 призначені для операцій, пов'язаних з банківською діяльністю, і нараховують більш як 70 їхніх типів.
Категорії (6) і (8) є резервними, а інші визначають: (1) - операції щодо обслуговування клієнтів, (2) - міжбанківські операції, (3) - валютні операції, (4) - інкасо і документи по готових грошах, (5) - цінні папери, (7) - документальні акредитиви і гарантії і (9) - спеціальні повідомлення (запит, підтвердження тощо). Всі категорії фінансових повідомлень та їх коди наведено в таблиці 9.1.
Повідомлення в системі SWIFT структуровані і мають такий вигляд (див. табл. 9.2).
Заголовок і "хвостовик" утворюють так званий конверт (епvelope), в якому немовби пересилаються повідомлення. У заголовку в жорстко стандартизованому вигляді розміщується інформація про відправника і одержувача повідомлення, послідовний номер повідомлення, його тип і пріоритет. Код типу повідомлення в системі має три знаки. Перший знак коду визначає номер категорії, а останні два - номер типу в категорії. Наприклад, код 100 означає повідомлення про операцію "переказ за дорученням клієнта", 200 - переказ за рахунок коштів банку і т. ін.
Таблиця 9.1
Категорія (А) Код повідомлення (В) Тип повідомлення (С)
0 Системні повідомлення
1
0
1 Клієнтські перекази і чеки
Клієнтський переказ
Чекові повідомлення
2
0
1 Перекази фінансових установ
Банківський переказ
Повідомлення про отримання
3
0
2
3
4
5
6 Валютні операції
Валютний обмін і валютні опціони
Фіксовані позичкові й депозитні угоди
Позичково-депозитна угода, яка передбачає повідомлення або вимогу
Угода з форвардним обмінним курсом
Процентні платежі за позичково-депозитною угодою
Обмін процентними платежами
4
0
1
2
3
5 Інкасо і документи по готових грошах Повідомлення про оплату
Підтвердження
Запитання
Зміна інструкцій
Документи по готових грошах
5
0
1
2
3
5
6
7
8 Цінні папери
Доручення на купівлю

 
 

Цікаве

Загрузка...