WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Система «Клієнт-банк» - Реферат

Система «Клієнт-банк» - Реферат


Реферат на тему:
Система "Клієнт-банк"
Характеристика системи "Клієнт-банк"
Система "Клієнт-банк" призначена для роботи клієнта з банківською установою і передбачає передачу платіжних документів клієнта до банку, а також отримання різноманітних документів з банку каналами зв'язку.
Для з'ясування суті функціонування системи коротко розглянемо характеристику предметної області, на яку розповсюджується дія системи "Клієнт-банк".
Згідно з діючим законодавством України будь-яке підприємство чи організація повинні тримати власні грошові кошти на розрахункових рахунках в банківських установах. Розрахунки готівкою дуже обмежені як сумами, так і кількістю. В основному всі розрахунки підприємств і організацій між собою, з державним бюджетом та позабюджетними фондами проводяться в безготівковій формі через розрахунковий рахунок в банківських установах.
Технологія взаєморозрахунків підприємств та організацій звичайно здійснюється за такою схемою.
Підприємство-платник отримує рахунок чи рахунок-фактуру на потрібний товар чи послугу, в якому вказані банківські реквізити продавця. Далі за цим документом формується платіжне доручення.
Платіжне доручення - це розпорядження підприємства-платника банку здійснити переведення зазначеної суми з власного розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок підприємства-покупця. Платіжне доручення має містити такі реквізити:
" номер платіжного доручення,
" дата,
" код за ЄДРПОУ підприємства-платника,
" назва підприємства-платника,
" банківські реквізити платника,
" код за ЄДРПОУ підприємства-одержувача,
" назва підприємства-одержувача,
" банківські реквізити платника,
" сума платежу,
" призначення платежу.
Платіжне доручення має бути надруковане в двох примірниках (іноді потрібно 3), на кожному з яких повинен стояти надпис "1 примірник", "2 примірник". Перший примірник завіряється підписами директора підприємства (організації)-платника та головного бухгалтера чи уповноваженими на це особами, а також печаткою підприємства-платника. Перший примірник залишається в банківській установі, а другий після здійснення платежу та штампування банком повертається підприємству як підтвердження здійснення оплати. Штамп банку містить назву банку, його МФО та дату, коли був здійснений платіж. Платіжні доручення доставляються в банківську установу касиром підприємства в час, установлений банком для обслуговування клієнтів, віддаються операціоністу, який їх вводить в систему ОДБ. Крім проштампованих платіжних доручень, банк кожний день формує та віддає підприємству-клієнту виписку з розрахункового рахунку, яка містить інформацію про поточний стан розрахункового рахунку та про обіг коштів на ньому.
Виписка містить такі реквізити:
" дата формування виписки,
" час формування виписки,
" дата здійснення виписки,
" дата здійснення останьої (попередньої) операції по рахунку,
" назва та МФО банківської установи,
" назва клієнта,
" номер розрахункового рахунку клієнта,
" вхідний залишок,
" № документа, по якому здійснена операція,
" код документа,
" дані про кореспондента платежу (МФО, розрахунковий рахунок, назва),
" призначення платежу,
" ознака операції (кредитова чи дебетова),
" сума транзакції в грн,
" сума кредитового та дебетового обороту за день,
" вихідний залишок на розрахунковому рахунку.
Слід зазначити, що цей перелік може відрізнятися в різних банківських установах, але в основному він залишається незмінним. Так, у виписку може не включатися назва кореспондента та призначення платежу. Це залежить від версії ОДБ, яка функціонує в банку. Наведений перелік є найбільш прийнятним і зручним для клієнта.
Виписка з розрахункового рахунку - це один з найважливіших документів підприємства. На основі даних, які він містить, приймаються важливі рішення щодо діяльності підприємства та будь-які перевірки податкових органів. Слід сказати, що щоденна виписка - це важливий показник фінансового стану підприємства. Тому дуже важливо отримувати її швидко і в зручній для користувача формі.
Тим клієнтам, що мають великі обсяги платіжних документів, для спрощення та оперативності їх оплати банк встановлює систему "Клієнт-банк". Крім платіжних доручень, за допомогою системи "Клієнт-банк" можна передавати будь-які платіжні документи: меморіальні ордери, касові документи, заяви на акредитив, відмови від акцепта та ін.
При застосуванні системи "Клієнт-банк" технологія безготівкових розрахунків змінюється.
Система дає змогу:
перейти до безпаперової технології обробки інформації;
оперативно управляти власним розрахунковим рахунком із свого офісу;
уникнути подвійного введення інформації в банківській установі, зменшити допущення кількості помилок при введенні і підготовці документів, а також запобігти типових банківських ризиків (помилкові направлення платежів, загублення документів, їх фальсифікація та спотворення тощо) ;
розширити час отримання послуг до повного банківського дня;
забезпечити споживацькі якості ІС (функціональну повноту та своєчасність, адаптивну надійність, економічну ефективність).
Система "Клієнт-банк" має виконувати такі функції:
1. Підтримувати ведення баз даних нормативно-довідкової інформації.
2. Формувати та друкувати платіжні документи підприємства, а також документи, отримані з банку.
3. Формувати пачки документів у вигляді файлів для передачі їх в банк.
4. Приймати сформовані банком документи:
" квитанції по документах;
" виписки з розрахункових рахунків;
" файли змін, сформовані в банку для підприємства.
5. Забезпечувати зв'язок віддаленого робочого місця операціоніста на підприємстві з банком.
6. Забезпечувати комплексний захист інформації, що циркулює у мережах передачі даних, від несанкціонованого доступу за допомогою аутентифікації та криптографічного захисту.
7. В процесі прийому та передачі інформації формувати протокол, у якому фіксується інформація про отримані (підготовлені до передачі) файли, про результати перевірки ключів захисту інформації, про прийняті та передані повідомлення.
Технологія функціонування системи "Клієнт-банк"
Система "Клієнт-банк" складається з двох складових: банківського та клієнтського робочого місця.
На клієнтському робочому місці вводяться платіжні документи, формуються в пачки і записуються в базу даних АРМ клієнта в файл "Платіжних документів" (PD). Введеним та записаним в БД документам спочатку присвоюється статус, який дає змогу їх переглядати, переміщувати в інші пачки, друкувати, редагувати та вилучати. Для передачі платіжні документи підписуються електронним цифровим підписом (ЕЦП) головного бухгалтера. Головний бухгалтер також має змогу до того, як поставив свій підпис, редагувати дані файла PD. Перед тим, як підписати, бухгалтер позначає потрібні документи, вставляє дискету чи картку зі своїм індивідуальнимключем, який є закритим, і викликає відповідну функцію, яка ставить ЕЦП.

 
 

Цікаве

Загрузка...