WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості ведення та автоматизації аналітичного облікуу - Реферат

Особливості ведення та автоматизації аналітичного облікуу - Реферат

рахунків має таку структуру:
ВВВВ К С NN . EEEEEE, де
" ВВВВ - номер балансового рахунку . Довжина номера рахунку не є фіксованою, вона може встановлюватись у діапазоні 8-14 знаків.
" К - контрольний розряд;
" С - характеристика контрагента;
" NN - порядковий номер аналітичного рахунку;
" EEEEEE - код клієнта може вміщувати до 6 знаків.
Параметри NN та EEEEEE визначаються банками самостійно.
Спеціальні обов'язкові параметри аналітичного рахунку такі: параметр нарахуваннявідсотків, параметри для кредитних та депозитних рахунків, параметр для рахунків цінних паперів.
Параметр нарахування процентів (S010) вказується для рахунків, по яких виконується нарахування відсотків, зокрема для: позичкових, депозитних, рахунків цінних паперів, кореспондентських та розрахункових рахунків. Параметр S012 характеризує відсоткову ставку.
Для кредитних рахунків задаються такі параметри: вид кредиту (S020), вид забезпечення (S030), дата видачі кредиту (S040), дата повернення кредиту (S050), кількість пролонгацій (S070), категорія ризику (S080), код строку кредитних та депозитних рахунків (S180), код строковості (S181), код строку пролонгації та прострочки (S190), код джерела кредитування (S200).
Для рахунків цінних паперів задаються такі параметри: емітент (S110), місце емісії (S120), вид цінних паперів (S130), дата погашення (S140), ознака, котуються чи ні на біржі (S150), входять чи ні для обчислення бази при оподаткуванні (S160).
Для рахунків "Кошти в розрахунках" - код розрахунку (S170).
Для депозитних рахунків параметр вміщує такі характеристики: дата розміщення (залучення) (S090); дата повернення коштів (S100); початковий строк розміщення (S060).
Необов'язкові параметри аналітичного рахунку: вид рахунку, ліміт овердрафту.
Параметр вид рахунку характеризує вид рахунку відповідно до інструкції № 121 НБУ "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків" від 27.06.96 р.
Параметр ліміт овердрафту вказує на поточний ліміт овердрафту, який дозволено для рахунку. Він може приймати значення величини ліміту.
Параметри аналітичного обліку кодуються. Їм присвоюється чотиризначний символьний код такого формату:
LNNN, де L та NNN можуть приймати такі значення:
L - [K, R, S, D, B, T, F], де:
K - позначення для параметрiв клiєнтiв;
R - позначення для загальних параметрiв рахункiв;
S - позначення для спеціальних параметрiв рахункiв;
D - позначення для параметрiв документів;
В - позначення для додаткових параметрів банків-нерезидентів;
T - позначення для iнших параметрiв, якi використовуються при формуванні економiчного показника;
F - параметри, які використовуються у формулах підрахунку показників і вказують на підмножину рахунків, які включаються до показника.
3. Характеристика параметрів для опису характеристик показників та формул їх підрахунку
Крім параметрів аналітичного обліку та контрагентів, є ряд параметрів, які використовуються для опису економічних показників звітності та формул їх підрахунку.
Розглянемо групу параметрів, які характеризують вид-показник, вказуючи, що треба враховувати при його підрахунку. Коди цих параметрів починаються з літери Т, вони представлені в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1
Код параметра Назва параметра
Т010 Дебетовий залишок в національній валюті
Т020 Кредитовий залишок в національній валюті
Т030 Кредити, кошти, надані в національній валюті
Т040 Кредити, кошти, отримані в національній валюті
Т050 Дебетові обороти в національній валюті
Т055 Коригуючі дебетові обороти в національній валюті
Т060 Кредитові обороти в національній валюті
Т065 Коригуючі кредитові обороти в національній валюті
Т070 Сума в національній валюті
Т011 Дебетовий залишок в іноземній валюті
Т021 Кредитовий залишок в іноземній валюті
Т051 Дебетові обороти в іноземній валюті
Т056 Коригуючі дебетові обороти в іноземній валюті
Т061 Кредитові обороти в іноземній валюті
Т066 Коригуючі кредитові обороти в іноземній валюті
Т070 Сума в іноземній валюті
Т080 Кількість (угод, клієнтів або рахунків та ін.)
Т090 Середньозважена відсоткова ставка
Коди параметрів, які використовуються в формулах для визначення підмножини рахунків, починаються з літери F.
F_01 - поле у файлі KL_R020, яке визначає перелік балансових рахунків, які необхідно включити у файли звітності 01 та 02. Якщо поле приймає значення 1, то рахунок включається для передачі як окремий показник.
F_02 - поле у файлі KL_R020, яке визначає перелік балансових рахунків, які необхідно включити у файли звітності 06 та 14. Якщо поле приймає значення 1, то рахунок включається для передачі як окремий показник.
Параметри F_07, F_08, F_16 та F_17 характеризують поле у файлі KL_R020, яке визначає перелік балансових рахунків, які необхідно включити відповідно у наступні файли звітності 07, 08, 16 та 17. Якщо поле приймає значення 1, то рахунок включається для передачі як окремий показник.
Параметри F_12, F_13 характеризують поле у файлі KL_D010, яке визначає перелік касових символів, які необхідно включити відповідно у наступні файли звітності 12 та 13 для передачі. Якщо поле набуває значення 1, то символ включається для передачі як окремий показник.
Література
1. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. пособие для вузов / Г. А. Титоренко, В. И. Суворова, И. Ф. Возгилевич и др. / Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Финстатинформ, 1997. - 268 с.
2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник /Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998. - 400 с.
3. Автоматизация расчетных операций и фондовых бирж. - М.: Церих, 1992. - 206 с.
4. Банковские технологии. М.: Журнал издательства "Бизнес и компьютер" 1997-1999 гг.
5. Банковские технологии. Компьютеры+программы, 1997-1999гг.
6. Вступ до банківської справи: Навчальний посіб. / Савлук М. І., Мороз А. М., Коряк А. М. / Під ред. М. І. Савлука. - К.: Лібра,1998. - 344 с.
7. Державний класифікатор України ДК-001-94. "Класифікатор форм власності", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994 р.
8. Державний класифікатор України ДК-002-94. "Класифікатор організаційно-правових норм господарювання", затверджений наказом Держстандарту України № 228 від 22 листопада 1994р.

 
 

Цікаве

Загрузка...