WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Особливості ведення та автоматизації аналітичного облікуу - Реферат

Особливості ведення та автоматизації аналітичного облікуу - Реферат


Реферат на тему:
Особливості ведення та автоматизації аналітичного обліку
План
1. Характеристика параметрів контрагентів
2. Характеристика параметрів аналітичного обліку
3. Характеристика параметрів для опису характеристик показників та формул їх підрахунку
4. Література
Згідно з методичними вказівками НБУ щодо ведення параметрів аналітичного обліку для організації автоматизації аналітичного обліку вводяться параметри аналітичного обліку, які поділяються на параметри, що характеризують клієнтів (контрагентів) та безпосередньо параметри аналітичного обліку. При цьому кожному контрагенту може відповідати декілька аналітичних рахунків.
Клієнтами (контрагентами) банку вважаються ті суб'єкти господарської діяльності або фізичні особи, які мають встановлені банком постійні або тимчасові договірні відносини, що стосуються банківських операцій. Таким чином, контрагентами банку є його клієнти, банки-кореспонденти, банки чи інші особи, з якими укладені угоди на розміщення або залучення коштів тощо.
Всі параметри поділяються на обов'язкові та необов'язкові. Обов'язкові в свою чергу поділяються на загальні та спеціальні. Обов'язкові - це параметри, які є обов'язковими для заповнення при формуванні інформації про нових клієнтів та при відкритті аналітичного рахунку. Обов'язкові параметри використовуються при формуванні звітності для НБУ.
Необов'язкові параметри є рекомендованими для заповнення, і вони можуть використовуватись у банку для внутрішнього обліку та при поданні звітності іншим організаціям.
Спеціальні параметри використовуються для певних видів аналітичних рахунків і використовуються для ведення автоматизованого обліку окремих операцій та при формуванні звітності для НБУ.
1. Характеристика параметрів контрагентів
Розглянемо обов'язкові параметри контрагентів банку, їх коди та характеристики.
Обов'язковими параметрами контрагентів банку є такі: код контрагента, ідентифікаційний код, резидентність, код країни, ознака податкового номера суб'єкта господарської діяльності, ознака інсайдера, інституційний сектор економіки, форма власності, галузь економіки, види економічної діяльності.
Розглянемо характеристики та коди обов'язкових параметрів.
Код контрагента (К010) - містить код контрагента відповідно до реєстра контрагентів, який ведеться банком самостійно.
Ідентифікаційний код (К020) - містить код суб'єкта господарської діяльності відповідно до ЄДРПОУ або ідентифікаційний код платника податків для фізичних осіб.
Резидентність (К030) - параметр може приймати значення : резидент -1, нерезидент -2. Цей параметр визначається відносно контрагента, а не відносно власника коштів. Таким чином, кореспондентський рахунок в зарубіжному банку і поточний рахунок клієнта-нерезидента будуть мати однакову ознаку - нерезидент.
Код країни (К040) - містить тризначний код країни контрагента відповідно до класифікатора країн KL_K040.
Ознака інсайдера (К060) - двозначний код, який характеризує клієнта. Iнсайдер - спорiднена щодо комерційного банку особа (фізична або юридична) .
Інституційний сектор економіки (К070) - визначається для клієнтів-резидентів згідно з "Методичними рекомендаціями щодо класифікації інституційних секторів економіки", затверджених наказом № 172 Мінстату України від 25 липня 1994 р. Формат параметра - 5 цифр.
Форма власності (К080) - визначається лише для контрагентів суб'єктів господарської діяльності, згідно з Державним класифікатором України ДК-001-94 "Класифікатор форм власності", який затверджений наказом № 288 Держстату України від 22 листопада 1994 р. Параметр може приймати такі значення: приватна власність, колективна власність, державна власність розподіляється на загальнодержавну і комунальну власність, власність інших держав, власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав. Формат параметра - 2 цифри.
Галузь економіки (К090) - визначається лише для контрагентів суб'єктів господарської діяльності, згідно з "Номенклатурою статистичної звітності по кредитах банків України", затвердженої постановою Правління НБУ №80 від 29 березня 1996 р. Формат - 3 цифри. Заповнюється з картки клієнта, причому заповнюється та галузь, яка зазначена першою в картці. Формат параметра - 5 цифр.
Види економічної діяльності (К110) - визначаються лише для контрагентів суб'єктів господарської діяльності, згідно з карткою клієнта відповідно до "Класифікатора видів економічної діяльності". У картці може стояти кілька видів діяльності відповідно до реєстраційної картки суб'єкта господарської діяльності. Під час заповнення цього параметра береться з картки той, що проставлений першим. Формат параметра -5 цифр.
Необов'язковим параметром контрагента є :
Ознака податкового номера суб'єкта господарської діяльності - цей параметр необхідно заповнювати по мірі присвоєння податкових номерів клієнтам Державною податковою інспекцією. Він має таку структуру:
XXXXXXX NN MM K, де
XXXXXXX - ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності;
NN - код області;
MM - код району;
К - ключовий розряд.
2. Характеристика параметрів аналітичного обліку
Загальними обов'язковими параметрами аналітичного рахунку є такі: номер аналітичного рахунку; номер балансового рахунку; код валюти; характеристика контрагента; код контрагента; характеристика аналітичного рахунку.
Номер аналітичного рахунку (R010) - це ідентифікатор рахунку, який проставляється у банківських документах. Номер включає до 14 цифр, перші п'ять з яких жорско регламентовані, інші формуються банком самостійно, виходячи з його потреб.
Номер балансового рахунку (R020) - чотиризначний номер рахунку з довідника плану рахунків комерційного банку КL_R020.
Код валюти (R030) - містить тризначний код валюти згідно з класифікатором валют КL_R030.Цей параметр може включатись як складова номера рахунку.
Код контрагента - цей параметр є посиланням на довідник контрагентів. Він необхідний для встановлення інформаційного зв'язку і містить код власника рахунку.
Характеристика аналітичного рахунку (R050) вказує на належність рахунку до класу балансу і містить його характеристику. Наприклад, може приймати такі значення: 03- актив/пасив, 11 - актив, 12 - актив (контрактив), …. , 62 - доходи (пасив) і т.п.
Деякі обов'язкові параметри входять до складу коду аналітичного рахунку. Розглянемо його структуру.
Код аналітичних

 
 

Цікаве

Загрузка...