WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю - Реферат

Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю - Реферат

офісного обладнання тощо.
Облік. Найширше поняття - господарський облік: спосіб кількісного відображення та якісної характеристики господарської діяльності з метою управління нею. У свою чергу поділяється на статистичний, оперативний (оперативно-технічний) та бухгалтерський. Останній поділяють на управлінський (ведеться підприємствами для забезпечення власних потреб в інформації всіх рівнів управління) та фінансовий (ведеться всіма підприємствами і забезпечує повне та комплексне відображення господарської діяльності за відповідний звітний період, стан фінансової звітності).
Застосування ЕОМ, диференціація видів обліку (а ніяк не інтеграція) та врахування потреби в ньому різних елементів системи управління приведе в майбутньому до утворення нових видів обліку, наприклад, прогностичного (очікуваного), маркетингового тощо, як це відбулося у свій час з появою фінансового, управлінського, податкового.
Але виникнення якогось нового виду обліку (а не розмежування та відокремлення якоїсь його конкретної функції) має бути прогресом, досягненням наукової думки і, головне, щоб це не було фіктивне комбінування або інтерпретація вже існуючого, бо такі спроби в історії обліку вже були.
Контроль. У свою чергу поділяється на дві найпоширеніші форми: ревізію й аудит. Останній назовнішній та внутрішній. Полягає в перевірці об'єктів, процесів з метою виявлення відповідності фактичного їх стану до очікуваного, необхідного, що передбачений планами, програмами, законодавчо-нормативними актами тощо. Використовують дані поточного та звітного обліку.
Аналіз. На підставі облікових та звітних даних про стан, рух об'єктів обліку та процесів, що обліковуються, вивчаються окремі складові досліджуваного об'єкта: аналіз постачання, виробництва, збуту, запасів тощо.
Нормування. Установлення певних норм: праці, видатків, витрат, запасів, основних засобів, оборотних коштів тощо. Здійснюється на основі попередніх розрахунків; даних обліку, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності.
Координація. Упорядкування дій та взаємодії різних складових системи на основі вихідних даних усіх економічних підрозділів підприємства (у тому числі облікових даних і даних контролю та аналізу).
Регулювання. Здійснюється на підставі всіх економічних показників діяльності підприємства за певний період (виробництво, реалізація, запаси товарної продукції на складах) та врахування зовнішніх чинників (попит на товар, сезонність, ринок збуту, виставлені рекламації) шляхом їх порівняння (аналізу) з плановими і прогнозними для впорядкування діяльності з метою досягнення обраної мети.
Як бачимо, усі складові системи управління використовують дані господарського обліку для виконання своїх функцій. Сам же облік, для виконання своїх функцій, не використовує інформацію ні одного з елементів системи управління.
Нас цікавить саме економічна інформація - дані, що відображають процеси, явища, об'єкти тощо, пов'язані з міжнародною економічною діяльністю підприємств з метою використання в процесі управління.
Для побудови будь-якої автоматизованої системи необхідно визначити певні показники та параметри, що будуть застосовуватись. Основний параметр - кількість інформації. Це конкретний набір кількісних та якісних показників, необхідних для вирішення певного завдання оперативного обліку з метою подальшого прийняття управлінського рішення.
Отже, основою будь-якої автоматизованої системи є інформація. В. І. Ісаков та Р. С. Рожнов зазначали, що "інформацією називаються дані про що-небудь або про кого-небудь, які є об'єктом зберігання, передачі або перетворення" [129, с. 14].
Рис. 1.1. Класифікація економічної інформації за різними ознаками
З метою управління фінансово-господарською діяльністю ми завжди використовуємо економічну інформацію. Економічна інформація розрізняється за функціями, стадіями, насиченістю, стабільністю, за належністю до об'єкта регулювання, за формою подання величин, за ознакою обробки, з позиції істинності тощо. [129, с. 15-22].
Узагальнюючи варіанти розподілу економічної інформації, що наводяться в літературі, можна запропонувати таку її класифікацію за різними ознаками (рис. 1.1).
Сфера дії оперативного обліку (оперативно-технічного) та контролю постійно розширюється в процесі управління підприємством. Це пов'язано з тим, що в ринкових умовах господарювання збільшується конкуренція. А тому керівництву будь-якого підприємства необхідна достовірна оперативна інформація про фінансово-господарську діяльність для оперативного реагування (регулювання, втручання) на/в економічні процеси, явища та об'єкти.
Використання обчислювальної техніки та відповідного програмного забезпечення сприятиме досягненню цієї мети.
Література
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік - 1999. -№ 24.
2. Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). - М.: Экономика, 1982. - 183 с.
3. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.
4. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 368 с.
5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
7. Айламазян А. К. Информация и информационные системы. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.
8. Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. - М.: Финансы, 1978. - 80 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...