WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю - Реферат

Інформація — основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю - Реферат


Реферат на тему:
Інформація - основа побудови автоматизованої системи оперативного обліку та контролю
Існує відомий вислів: "Хто володіє інформацією - той володіє світом". Питанням теорії інформації всерйоз зайнялись наприкінці 40-х років минулого сторіччя. За даними А. Д. Урсула [387, с. 9-26], учені розглядали інформацію в різних аспектах. Розглянемо деякі з них (за його наведеними даними) та назвемо основних науковців - авторів і послідовників цих напрямів:
кількісний аспект інформації (К. Е. Шенон, І. А. Акчурін, І. І. Гришкін, А. М. Колмогоров, У. Р. Ешбі);
якісний аспект інформації (М. М. Амосов, Л. Б. Баженов, М. І. Жуков, С. Г. Іванов, В. А. Полушкін, І. С. Нарський, Е. К. Войшвілло, Ю. А. Шрейдер);
обсяг і зміст поняття інформації (Д. І. Дубровський, М. І. Жуков, А. М. Коршунов, В. В. Мантатов, Д. Н. Меницький, Л. М. Плющ, І. А. Акчурін, М. М. Амосов, Л. Б. Баженов, Б. В. Бірюков, А. Д. Урсул, І. Н. Бродський, В. М. Глушков, Д. А. Гущін, І. Земан, К. Е. Морозов, І. Б. Новік, В. А. Полушкін, Е. А. Седов);
основне питання філософії та поняття інформації (М. І. Жуков, І. Н. Бродський);
відображення і інформація (І. Б. Новік, Н. Вінер, Б. С. Українцев, Д. І. Юргеленас, В. С. Тюхтін, Б. В. Ахлібінінський, К. Е. Морозов);
інформація і мислення (І. Б. Новік, В. М. Глушков, М. М. Амосов, Т. Д. Павлов, Л. Б. Баженов, Л. Бріллюен, Е. К. Войшвілло, А. Д. Урсул, І. Земан);
інформація і розвиток (І. Земан, А. Д. Урсул, Е. А. Седов, Д. А. Гущін, М. М. Жуков-Вережніков);
причинність та інформація (Г. Клаус, І. Н. Бродський, І. В. Кузнецов, А. А. Марков, Б. С. Українцев);
система й інформація (У. Р. Ешбі, І. Земан, Л. А. Петрушенко, Л. Бріллюен, А. Д. Урсул, Б. В. Бірюков, В. С. Тюхтін);
ентропія та інформація (Л. Бріллюен, Л. Б. Баженов, А. І. Биховський, І. Земан, Л. А. Петрушенко, І. Б. Новік, Е. А. Седов);
проблеми соціальної інформації (В. Г. Афанасьєв, В. І. Черниш, А. Д. Урсул);
інформаційний підхід до вивчення науки (Г. М. Добров, С. Е. Зло-чевський, А. В. Козенко, В. В. Косолапов, А. М. Половинчик, А. І. Михайлов, А. І. Чорний, Р. С. Гіляревський, В. В. Налімов, З. М. Мульченко).
Як бачимо, питання теорії інформації цікавило багатьох учених. Але теорія інформації - це розділ математики, який вивчає кількісні закономірності, пов'язані зі збиранням, передаванням, збереженням, перетворенням, обчисленням інформації.
Починаючи з 50-х років минулого сторіччя, теорію інформації почали застосовувати в економічній науці, зокрема при побудові і реалізації інформаційних моделей, які є складовою частиною автоматизованої системи управління, як на підприємстві, так і загалом у господарстві.
Управління підприємством (організацією, установою) полягає у цілеспрямованих діях суб'єктів на економічні об'єкти і здійснюється шляхом спрямування їх дій з метою отримання певних результатів.
Кожний керівник підприємства в процесі підготовки управлінського рішення виконує інформаційні функції, такі як:
збір інформації;
вивчення інформації;
опрацювання та трансформування інформації;
оцінювання інформації;
аналіз інформації;
розроблення варіантів рішення;
видача нової (вихідної) інформації.
Тобто для прийняття управлінського рішення необхідний певний обсяг даних. Така інформація має бути своєчасною, точною, короткою, максимально вичерпною та легкодоступною для сприйняття. Інформація використовується на всіх ланках системи управління.
Складовими системи управління є: вибір мети діяльності, програмування, прогнозування, планування, організація, облік, контроль, аналіз, нормування, координація, регулювання. Розглянемо складові управління з точки зору використання в них облікових даних.
Вибір мети діяльності. При виборі мети діяльності підприємства застосовують самостійні розрахунки щодо майбутньої діяльності та/або аналіз фактичних даних (бухгалтерську та статистичну звітність) подібного підприємства з метою визначення ефективності такого виду діяльності.
Слід зазначити, що як на цьому етапі роботи засновників (керівництва) підприємства, так і постійно в подальшому проводяться маркетингові дослідження.
Програмування. Розроблення плану дій, що спрямовані на досягнення мети діяльності підприємства. Здійснюється на основі маркетингових досліджень, власних розрахунків, аналізу звітності (аудиторських висновків, оприлюднених балансів) про результати діяльності свого та аналогічних підприємств.
Прогнозування. Визначається ймовірність майбутнього стану підприємства, його основних економічних показників, що характеризують цей стан (прибуток, рентабельність, ефективність, випуск продукції, збут тощо). Застосовується на попередніх стадіях планування на підставі розрахунків економічних показників, що виражаються в натуральних та грошових облікових вимірниках.
Планування. Воно полягає в розробленні планів, які визначатимуть майбутній стан підприємства, у тому числі й фінансовий. При плануванні застосовують як економіко-математичні методи, експертні оцінки, дослідження попиту, так і балансові методи, що безпосередньо пов'язані з обліком.
Організація діяльності. Сутність її полягає у створенні окремих підрозділів підприємства та координації їх дій. Відразу визначається: які саме підрозділи необхідні; кількість працівників у підрозділах; їх забезпечення приміщенням, обладнанням, устаткуванням тощо з метою раціонального функціонування. Тут також використовують облікові розрахунки власні та/або на основі аналізу даних про аналогічні підприємства: попередній розрахунок заробітної плати, орендної плати за приміщення, кількість та вартість необхідного виробничого та

 
 

Цікаве

Загрузка...