WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Економічна сутність банківського капіталу - Реферат

Економічна сутність банківського капіталу - Реферат

з метою надання клієнтам послуг. Ідеться про гарантійні, посередницькі, консультаційні, інформаційні, трастові послуги тощо. Банківські ресурси використовуються банками і для придбання майна та майнових прав, необхідних для початку та подальшого розвитку банківської діяльності.
Зауважимо, що наведений підхід пов'язаний, зокрема, з тим, що в економічній літературі у ряді випадків не наводяться відмінності між поняттями "банківські операції" і "банківські послуги" або ж операціями чи послугами вважається вся банківська діяльність. Проте ці відмінності суттєві, хоча на практиці банківські операції та банківські послуги зовнішньо розрізнити дуже важко і передусім через те, що окремі банківські операції та послуги взаємозв'язані, надаються клієнтам одночасно, в одному "пакеті". Наголосимо, що банківським послугам притаманні такі ознаки:
для надання банківських послуг банкам не потрібні додаткові ресурси;
доходи від надання послуг банки одержують у вигляді комісії. Комісійні доходи обчислюються банками пропорційно сумі активу чи зобов'язання незалежно від часу або є завчасно фіксованими;
за надання послуг діяльність банків спрямована на вчинення юридичних і фактичних дій, які безпосередньо не породжують матеріальні наслідки у традиційному розумінні або зовсім не повинні завершуватися ними.
Банки все більше уваги приділяють наданню клієнтам послуг, особливо нетрадиційних для них, що зумовлено багатьма причинами. Зокрема це:
зниженням рівня дохідності традиційних банківських операцій та послуг;
загостренням конкуренції між банківськими та небанківськими фінансовими установами, а також між самими банками. Конкуренція вплинула на залучення банків до певних видів діяльності, які можуть здійснювати й небанківські фінансові установи;
необхідність підвищення якості обслуговування своїх клієнтів. Це виявляється, зокрема, в тому, що відбувається закріплення за кожним солідним клієнтом окремого менеджера, який надає клієнту весь комплекс послуг і здійснює необхідні операції;
диверсифікація банківських доходів, зокрема шляхом збільшення в них частки непроцентних доходів, включаючи комісійні доходи;
необхідність підвищення ліквідності та платоспроможності банку;
необхідністьзменшення ризиків, пов'язаних зі здійсненням традиційних операцій і наданням традиційних послуг;
залучення нових клієнтів з метою розширення та вдосконалення структури ресурсної бази банку.
З огляду на викладене та виходячи з положення, що взагалі під ресурсами розуміють можливості, кошти, запаси чого-небудь, які можуть бути використані в разі потреби, дамо таке визначення банківських ресурсів: це сукупність грошових коштів і виражених у грошовій формі матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що перебувають у розпорядженні банків і можуть бути використані ними для здійснення активних операцій та надання послуг.
Узагальнюючи, можемо сформулювати визначення поняття "банківський капітал". Банківський капітал - це грошові кошти та виражена у грошовій формі частка матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення операцій з розміщення коштів і надання послуг з метою одержання прибутку. У цьому визначенні банківський капітал виступає як частина банківських ресурсів, що залучені банками в оборот і використовуються ними з метою одержання прибутку. При цьому принципова різниця між банківськими ресурсами і банківським капіталом полягає в тому, що у будь-який момент банківські ресурси більші банківського капіталу або дорівнюють йому. Рівність означає, що наявні ресурси перебувають в обороті банку з метою одержання прибутку.
Як заведено у світовій практиці, і зокрема в Україні, частину залучених коштів банки повинні резервувати на кореспондентському або іншому рахунку в центральному банку. Тобто обсяг банківських ресурсів зменшується мінімально на суму зарезервованих коштів. Відвернення банківських ресурсів може здійснюватися і за ініціативою самого банку, наприклад, коли кошти вкладаються у будівлі, приміщення та інші основні засоби.
Наголосимо, що на практиці чітко розмежувати та вирахувати доходи від розміщення конкретного виду банківських ресурсів дуже складно, а іноді й неможливо чи економічно недоцільно. Це, зокрема, пов'язано з тим, що розміщені в деякі види активів ресурси банку здебільшого приносять доходи не прямо, а опосередковано. Мова йде про те, що такі види активів створюють сприятливі умови для здійснення банками операцій та надання послуг, без яких одержання доходу було б проблематичним або навіть неможливим.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ // Урядовий кур'єр. - 2001. - 17 січня. - С. 5-13.
2. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30 червня 1999 р. № 784-ХІV // Там само. - 1999. - 15 вересня. - С. 5-12.
3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"" від 20 квітня 2000 р. № 1694-ІІІ // Там само. - 2000. - 18 травня. - С. 8.
4. Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства" від 4 жовтня 2001 р. № 2747-ІІІ // Там само. - 2001. - 31 жовтня. - С. 2.
5. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ // Галицькі контракти. - 1996. - № 42. - С. 40-50.
6. Закон України "Про державну таємницю" від 10 вересня 1999 р. № 1079-ХІV // Урядовий кур'єр. - 1999. - 24 листопада. - С. 1-11.
7. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15 березня 2001 р. № 2299-ІІІ // Там само. - 2001. - 25 квітня. - С. 1-13.
8. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р. № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (далі - ВВРУ). - 1998. - № 16. - Ст. 68.
9. Закон України "Про Національний банк України" від 20 травня 1999 р. № 679-ХІV // Урядовий кур'єр. - 1999. - 1 липня. - С. 1-9.

 
 

Цікаве

Загрузка...