WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Економічна сутність та методологія оперативного контролю - Реферат

Економічна сутність та методологія оперативного контролю - Реферат


Реферат на тему:
Економічна сутність та методологія оперативного контролю
Оперативний контроль здійснюється за тими елементами фінансово-господарських операцій, які є або незавершеними процесами локальної дії, або завершеними, але теж локальними.
Оперативно-облікова та оперативно-контрольна інформація про певні елементи міжнародної економічної діяльності може ще не мати первинного відображення в бухгалтерському обліку (статистичній звітності), але вже необхідна керівництву підприємства або відповідним державним органам виконавчої влади для оперативного керівництва (управління) економічними явищами та процесами.
Оперативний контроль насамперед здійснюється з метою виявлення відхилень та оперативного керівництва (регулювання) явищами та процесами. "Розвиток методології у сфері оперативного контролю пов'язаний з вирішенням найважливіших питань вироблення загальної логіки організації контролю, що дасть змогу перетворити його в чітку функціонуючу систему попереднього, поточного та подальшого виявлення відхилень" [262, с. 79].
З цією метою у галузі міжнародної економічної діяльності, ураховуючи специфіку кожної групи операцій за економічною сутністю, необхідно розробляти та визначати таке:
схеми оперативного контролю для різних рівнів оперативного управління діяльністю;
контрольні показники;
терміни контролю за оперативно-обліковими показниками;
форми організації контролю;
центри відповідальності;
головний координаційний центр тощо.
Слід визначити, яку роль відіграє оперативний контроль в оперативному керівництві (управлінні) підприємством за міжнародними економічними операціями.
Наступним організаційним кроком має бути визначення форм оперативного контролю. Як відомо, контроль, як і облік, завжди існував при різних суспільних формаціях. Це пояснюється суперечностями між власниками і управлінцями, власником і податківцями, державою і власником тощо.
У будь-якій країні існує контроль за фінансово-господарською діяльністю, як внутрішній для забезпечення власних інтересів, так і зовнішній з боку державних органів, фіскальних та наглядових служб, податкових інспекцій, банків для здійснення покладених на них контрольних функцій та задоволення їх потреб.
В основному всі дослідники - М. Т. Білуха, В. Г. Афанасьєв, В. І. Валуєв, Г. Х. Попов, А. Файоль, І. П. Шадрін, Г. Х. Шахназаров уважають контроль загальною функцією управління.
У працях зазначених авторів мова йде про економічний контроль і головним чином - фінансово-господарський. З метою скорочення, як це робить більшість авторів, ми обмежуємось терміном "контроль".
У спеціальній та навчальній літературі форми контролю поділяють за різними ознаками:
- професор Л. М. Крамаровський - за часом здійснення, джерелами контролю, формами реалізації;
- професори Н. Н. Новиченко, С. С. Тимошенко, І. М. Рендухов - за часом здійснення, джерелами даних;
- професори О. С. Нарінський, Н. Г. Гаджієв - за характерами суб'єктів контролю, за обсягом діяльності, за часом проведення контрольних заходів.
До речі, першим, хто висловив думку про те, що контроль може бути організовано до, під час та після здійснення певних господарських дій (фінансово-господарських операцій) був Ф. Беста. Також він перший у зв'язку з цим поділив контроль на попередній, поточний, подальший [335, с. 129].
Не проводячи детального аналізу позитивних та негативних моментів класифікації форм контролю, що запропоновані різними авторами у радянській та сучасній літературі, пропонуємо таку їх класифікацію.
Перша класифікація форм контролю - за ознаками суб'єкта та об'єкта контролю (див. рис. 4.1).
Наступна класифікація форм пропонується за цілями та сферами контролю (див. рис. 4.2).
Рис. 4.1. Класифікація форм контролю за суб'єктами та об'єктами
Рис. 4.2. Класифікація форм контролю за цілями та сферами
Далі можна навести класифікацію форм контролю за обсягом та часом проведення (рис. 4.3).
Рис. 4.3. Класифікація форм контролю за обсягом та часом проведення
Кожний процес можна поділяти на окремі його стадії, і відповідно його контролювати. Також можна вести контроль відповідно до результатів контрольованого процесу. Тоді пропонується така класифікація (див. рис. 4.4).
Рис. 4.4. Класифікація форм контролю за стадіями та результатами контрольованого процесу
Найбільш аргументована і детальна класифікація видів контролю наведена в підручнику з теорії фінансово-господарського контролю і аудиту професором М. Т. Білухою: за періодичністю (попередній, оперативний, заключний), за інформаційним забезпеченням (документальний, фактичний), за формами здійснення (превентивні перевірки, поточні, тематичні, ревізії) [40, с. 22-27].
Наведена класифікація форм контролю (рис. 4.1-4.4) звичайно, не повністю відображає всі його спектри. Чітко і просто класифікувати можна було б в умовах функціонування однієї форми власності. Тепер, коли існує кілька форм власності та господарювання і вони переплітаються, як це має місце в умовах міжнародної економічної діяльності: учасниками є представники державної власності, приватної; різні за формою управління суб'єкти (міністерства, державні та комерційні банки, державні підприємства, акціонерні, приватизовані тощо), форми оперативного контролю в багатьох випадках переплітаються.
Це зумовлює, по-перше, функціонування зовнішнього державного контролю щодо державних структур або структур, що виконують завдання загальнодержавного значення, а по-друге - функціонування різних форм контролю діяльності приватних структур.
Форми оперативного контролю нерозривно пов'язані з методами та прийомами. В основному автори їх поділяють на методи і прийоми фактичного та документального контролю (рис. 4.5-4.6).
Рис. 4.5. Методи та прийоми фактичного контролю
Документальний контроль має значно більше методів та прийомів. Але, як зазначав професор М. В. Кужельний, "прийоми і методи фактичного та документального контролю існують відносно, і такий поділ умовний. Але він необхідний, щоб можна було більш предметно враховувати …взаємозв'язок фактичного та документального контролю і цілеспрямовано працювати над удосконаленням його методики, визначенням функціональних обов'язків економічних та технічних служб щодо здійснення попереднього, поточного та подальшого контролю…" [160, с. 14].
Після розгляду вищезазначених форм, методів, прийомів оперативного контролю за даними оперативного обліку можна дійти висновку, що не всі вони підходять для застосування в оперативному обліку за міжнародними економічними операціями.
Це пояснюється тим, що кожний вид міжнародної економічної діяльності має свою специфіку. Відповідно будуть застосовуватись певні (специфічні) методи та прийоми як оперативного обліку, так і оперативного контролю.
Слід також ураховувати, що практичне застосування методів контролю визначається різними видами специфічних чинників "методологічного методичного,організаційного, технічного, технологічного, економічного, ергономічного …характеру"

 
 

Цікаве

Загрузка...