WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Оперативний облік за операціями з експорту - Реферат

Оперативний облік за операціями з експорту - Реферат

зв'язком
12-07 Обов'язкова інформація у повідомленні Дата відвантаження
Номер залізничної накладної
Номер вагона
Номер рейсу
Номер договору
Дата договору
Найменування товару
Кількість товару
13-01 Місце приймання-передавання товару м. Чоп, Україна
13-02 Повідомлення про отримання (прийняття) товару Протягом 3 календарних днів факсимільним зв'язком
14-01 Термін дії договору До 31.12.2000
15-02 Відповідальність покупця За несвоєчасне перерахування грошових коштів - 1% від суми боргу
15-02 Відповідальність продавця За несвоєчасну пос-тавку товару - 1% від суми недопоставленого товару
15-03 Одностороння відмова від виконання взятих зобов'язань у період дії договору 5% за добу з винуватця
15-04 Інші порушення У розмірі фактично завданих збитків
16-01 Передача прав третій стороні За наявності письмової згоди другої сторони
17-01 Повноважний представник контрагента Джуан Р. Анджело, тел. 57-387-48238
18-01 Поштова адреса 572398, м. Марсель, Франція
18-02 Телефон 57349034
18-03 Телетайп 458953GО
18-04 Факс 893475890
18-05 Банківські реквізити Р/р: № 348774589775 у Національному кредиті, м. Марсель, Франція, КОД - 578476890
К/р банку 3458907890
18-06 Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів 1. Для вагонних відвантажень: 5598989434.
2. Для контейнерів: 348975
Рис. 3.2. Приклад заповнення Реєстраційної картки оперативного обліку та контролю інформацією про експортний контракт
Після заповнення "картки" первинною інформацією за даними міжнародного економічного контракту, у даному випадку експортного, оператор, у міру надходження до нього інформації, веде оперативний облік та контроль, роблячи записи у відповідних рядках колонок "Оперативно-облікові дані" та "Оперативно-контрольні дані".
Наприклад, якщо надійшла попередня оплата за експортний товар, то на підставі виписки уповноваженого банку оператор зробить і відповідний запис.
За умови здійснення експортних операцій суб'єктами господарювання України ми можемо вивести основні етапи роботи, які в тій чи іншій мірі стосуються:
1. Оподаткування:
визначення митної вартості та сплата сум мита, митного збору, податку на додану вартість, акцизного збору;
правильне віднесення витрат на сплату податків;
забезпечення дотримання правил вексельного обігу.
2. Документальне оформлення:
оформлення митної документації на вивезення експортної продукції;
нарахування, оформлення та сплата сум мита, митного збору, податку на додану вартість, акцизного збору;
оформлення відвантаження експортної продукції;
оформлення передачі експортної продукції;
оформлення перевезення та страхування,
визначення собівартості.
3. Облік господарських операцій з експорту:
облік митної вартості експортної продукції;
облік податків, зборів та платежів;
облік і контроль під час зберігання продукції;
облік транспортних та інших витрат;
облік розрахункових операцій;
облік зворотного повернення (імпорту) тощо.
Знаючи етапи та черговість їх виконання, необхідно вказати на основні завдання щодо оперативного обліку за операціями з експорту. До них належать:
Облік вартості передекспортної підготовки товару та пакування.
Облік вартості навантаження товару на транспортний засіб (неосновний).
Облік вартості доставки товару до основного перевізника.
Облік вартості перевантаження товару на транспортний засіб основного перевізника.
Облік вартості перевантаження товару на транспортний засіб з транспорту основного перевізника.
Облік суми митного збору за митне оформлення вантажу при вивезенні товарів.
Облік суми мита за митне оформлення вантажу при вивезенні товарів.
Облік суми акцизного збору при вивезенні товарів.
Облік суми податку на додану вартість при вивезенні товарів.
Облік суми страхування вантажу при перевезенні.
Облік сум за перевезення.
Облік сум за навантаження, перевантаження, розвантаження.
Облік щодо виконання розрахункової частини контракту.
Попереднє визначення, прогностичний облік можливої курсової різниці від операційної діяльності.
Попереднє визначення доходу від реалізації міжнародної економічної операції тощо.
У міру виконання певних етапів експортного контракту будуть надходити дані до конкретних підрозділів підприємства. Головне завдання документообігу полягає в тому, щоб усі документи та інформація щодо виконання цього конкретного контракту надходили виключно до уповноваженої особи, яка безпосередньо займається контролем та виконанням умов контракту. Далі саме ця особа передає дані оператору, який формує комп'ютерну базу даних за цим контрактом. Тобто оператор у міру надходження будь-якої інформації заносить її у відповідні розділи картки оперативного обліку та контролю.
Так, у нашому випадку картка заповнюватиметься даними відповідно до порядку виконання таких конкретних етапів:
надання повідомлення про готовність товару до відвантаження;
надходження попередньої оплати 50% від суми загальної вартості товару;
поставка товару;
надходження решти 50% оплати.
Факт виконання кожного етапу відповідно фіксується та документується. Таке фіксування та документування супроводжується занесенням даних до комп'ютерної мережі. Таким чином, можна буде знати в кожний конкретний момент, що фактично здійснено (або не здійснено та з яких саме причин) за умовами даного контракту.
У нашому прикладі першою подією, яку має відстежувати комп'ютерна програма є надання повідомлення про готовність товару до відвантаження.
Як бачимо з рис. 3.1, такий реквізит відсутній у даних оперативно-облікової картки. А тому необхідно, щоб програма самостійно надавала підказку щодо виконання контракту в послідовності етапів та завдань.
Завдяки оперативно-обліковим та контрольним даним автоматизованої підсистеми управлінський персонал підприємства буде в повній мірі володіти інформацією про те, як виконується міжнародний експортний контракт, про всі необхідні етапи, стадії. Це дасть можливість контролювати події, вчасно приймати необхідні управлінські рішення.
Література
1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України // Все про бухгалтерський облік - 1999. -№ 24.
2. Абалкин Л. И. Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения). - М.: Экономика, 1982. - 183 с.
3. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 159 с.
4. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учебник. - М.: Юристъ, 1999. - 368с.
5. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
6. Автоматизированные системы обработки экономической информации / Под ред. В. С. Рожнова. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 272 с.
7. Айламазян А. К. Информация и информационные системы. - М.: Радио и связь, 1982. - 160 с.
8. Аксененко А. Ф. Информационное обеспечение экономического анализа. - М.: Финансы, 1978. - 80

 
 

Цікаве

Загрузка...