WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Оперативний облік за операціями з експорту - Реферат

Оперативний облік за операціями з експорту - Реферат

недопоставленого товару.
16.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань у період дії даного Договору винна Сторона сплачує штраф у розмірі 5% (п'ять відсотків) за добу.
16.5. За порушення інших умов даного Договору винна Сторона несе таку відповідальність: у розмірі фактичних збитків іншої сторони.
17. РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
17.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до законодавства України в Арбітражному суді м. Київ.
17.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даним Договором мають бути розглянуті Сторонами протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання претензії.
18. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
18.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням письмового документа.
18.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
19. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ
19.1. Повноважними представниками Сторін за даним Договором є:
ПРОДАВЕЦЬ: Іван Іванович Козловський, телефон - 347-562-37896.
ПОКУПЕЦЬ: Джуан Р.Анджело, телефон 57-387-48238.
20. ІНШІ УМОВИ
20.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.
20.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством.
20.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
20.4. Сторони зобов'язуються при виконанні даного Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
21. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ВІДВАНТАЖУВАЛЬНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН НА МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
21.1. ПОКУПЕЦЬ:
Поштова адреса та індекс: 572398, м. Марсель, Франція.
Телефон 57349034, телетайп 458953GО, факс 893475890.
Розрахунковий рахунок №348774589775 у Національному кредиті, м. Марсель, Франція.
МФО _________-___________, КОД - 578476890.
Кореспондентський рахунок банку ПОКУПЦЯ: 3458907890.
Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:
1. Для вагонних відправлень: 5598989434.
2. Для контейнерів: 348975
21.2. ПРОДАВЕЦЬ:
Поштова адреса та індекс: 01222, м. Київ, Україна.
Телефон 45745787, телетайп __-__, факс 583488485.
Розрахунковий рахунок № 58738957 у Промінвестбанку, м. Київ, Україна.
МФО 322221, КОД ____________-____________.
Кореспондентський рахунок банку ПРОДАВЦЯ: 4758934.
Відвантажувальні реквізити із зазначенням кодів:
1. Для вагонних відправлень: 348957897.
2. Для контейнерів: 457890.
ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ
________________________ ________________________
М.П. М.П.
На прикладі вищезазначеного договору купівлі-продажу (експорту) української продукції наведемо як заповнюється Реєстраційна картка оперативного обліку та контролю (див. рис. 3.2.).
Нагадаємо, що залежно від кількості та видів розділів кожного конкретного контракту, відповідно складається і кількість блоків у графі "№ рядка".
Спочатку оператор заносить попередні дані оперативного обліку в "картку".
Ці дані і будуть початковими.
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
оперативного обліку та контролю
Реєстраційний № Е - 8890347589
Дата відкриття 12.07.2000
Дата внесення змін Рядок Підстава Попередні дані

рядка Показник Оперативно-облікові дані Оперативно-контрольні дані
00-01 Номер контракту 0022
00-02 Дата контракту 12.07.2000
00-03 Країна укладання контракту Україна
00-04 Місто укладання контракту Київ
00-05 Повне найменування контрагента Акціонерне товариство відкритого типу "Левуже"
00-06 Країна реєстрації підприємства контрагента м. Марсель, Франція
00-07 Найменування визначальних установчих документів, якими керується контрагент при укладанні контракту Статут підприємства
00-08 Визначена особа для укладання контракту Комерційний директор Джуан Р. Анджело
01-01 Описання предмета контракту Експорт масла вершкового
01-02 Виготовлювач товару Дрогобицький маслозавод, Україна
01-03 Місцезнаходження товару м. Львів, Україна
01-04 Супроводжувальні документи на товар Сертифікат якості то-вару
Сертифікат кількості товару
Фітосанітарний сертифікат
Свідоцтво про походження товару
02-01 Одиниця виміру товару Тонни
02-02 Загальна кількість 27 т
03-01 Асортимент Масло вершкове:
1 ґатунку - 22 т
2 ґатунку - 5 т
04-01 Якісні характеристики Відповідність:
- ДОСТу 538-34857,
- сертифікату виготовлювача
- безкоштовному зразку (20 кг)
04-02 Гарантійний термін придатності 6 місяців з моменту фактичного прийняття
04-03 Термін усунення недоліків (заміни товару) 1 місяць з моменту виявлення дефектів
05-01 Комплектність товару Відповідно до
ДОСТу 45734890-578489/34578
06-01 Термін поставки 30 днів з моменту оплати
06-02 Дострокова поставка За умови попереднього повідомлення за 10 днів
07-01 Ціна 1200$US за тонну масла 1 ґатунку
1100$US за тонну масла 2 ґатунку
07-02 Доплата за скорочення терміну поставки на 14 днів 1% від суми дострокової поставки
07-03 ПДВ Ціни з урахуванням ПДВ
08-01 Умови розрахунків Попередня оплата в розмірі 50% від суми загальної вартості до-говору в термін 5 днів з моменту повідомлення про готовність товару для відвантаження;
решта 50% - документарний акредитив, протягом 40 календарних днів з моменту митного оформлення товару в Україні
08-02 Порядок розрахунків SWIFT
08-03 Вид розрахунку Безготівковий
08-04 Валюта розрахунку Долар США
08-05 Повідомлення про здійснення розрахунків 3 календарні дні з моменту перерахува-ння коштів факсимільним зв'язком
08-06 Доплата (07-02) Банківський переказ у доларах США
09-01 Умови поставки товару DAF м. Чоп, Україна
09-02 Момент переходу права власності на товар DAF м. Чоп, Україна
09-03 Момент переходу ризиків на товар DAF м. Чоп, Україна
09-04 Пункт поставки товару м. Чоп, Україна
10-01 Тара Картонні ящики по 20 кг
10-02 Упаковка Європакети до 1200 кг
10-03 Вартість тари й упаковки Входить в ціну товару
11-01 Маркування "ВЕРХ"
температурний режим зберігання:
- 20 С
вологість: 45%
12-01 Пункт відвантаження м. Львів, Україна
12-02 Термін і умови відвантаження Протягом 3 робочих днів з моменту отримання попередньої оплати
12-03 Вид транспортування Спеціалізовані холодильні залізничні вагони
12-04 Мінімальна норма відвантаження Залізничний вагон
12-05 Особливості відвантаження Температурний режим: - 15 С
12-06 Повідомлення про відвантаження У термін 2 календарні дні з моменту офо-рмлення залізничної накладної факсиміль-ним

 
 

Цікаве

Загрузка...